Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński Szósty Program Ramowy Nowe możliwości finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński Szósty Program Ramowy Nowe możliwości finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 1 Andrzej Sławiński Szósty Program Ramowy Nowe możliwości finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego Andrzej Sławiński Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR UE Warszawa aslaw@ippt.gov.pl

2 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 2 Andrzej Sławiński ERA Europejska Przestrzeń Badawcza Programy Narodowe Program Ramowy Polityka naukowa Europy Organizacje Międzynarodowe

3 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 3 Andrzej Sławiński Szósty Program Ramowy 16 270 mln euro 1. Koncentracja i integracja badań 13 345 2. Strukturyzacja ERA 2 605 3. Wzmocnienie podstaw ERA 320 1. Genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka 2 255 2. Technologie społeczeństwa informacyjnego3 625 3. Nanotechnologie, inteligentne materiały, procesy produkcyjne1 300 4. Aeronautyka i badania kosmiczne1 075 5. Bezpieczeństwo i jakość żywności 685 6. Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy2 120 7. Obywatele i rządy w społeczeństwie opartym na wiedzy 225 1. Polityka naukowa i antycypacja potrzeb naukowych i technologicznych 555 1.1. Priorytety tematyczne 11 285 1.2. Działania horyzontalne 1 300 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa 430 3. Współpraca międzynarodowa 315 1.3. JRC 760

4 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 4 Andrzej Sławiński 1. Koncentracja i integracja badań 13 345 2. Strukturyzacja ERA 2 605 3. Wzmocnienie podstaw ERA 320 1. Badania i innowacje 290 2. Zasoby ludzkie i mobilność 1 580 3. Infrastruktura badawcza 655 4. Nauka i społeczeństwo 80 Szósty Program Ramowy 16 270 mln euro

5 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 5 Andrzej Sławiński 6 Program Ramowy Instrumenty finansowania badań Nowe instrumenty 1.IP (Integrated Projects) - projekty zintegrowane 2.NoE (Network of Excellence) - sieci doskonałości 3.Artykuł 169 - wspólna realizacja narodowych programów badawczych Stare instrumenty 1.STRP (Specific Targeted Research Projects) - projekty celowe badawczo-wdrożeniowe, 2.CA (Co-ordination Actions) - akcje koordynujące, 3.SSA (Specific Support Actions) - działania towarzyszące (konferencje, workshopy, grupy ekspertów, studia),

6 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 6 Andrzej Sławiński 6 Program Ramowy Projekty zintegrowane (IP) 1.Wygenerowanie nowej wiedzy w zakresie priorytetów tematycznych 6PR (ambitny cel naukowo-technologiczny) 2.Masa krytyczna zasobów i działań 3.Integracja: pionowa (od naukowca do użytkownika), pozioma (multidyscyplinarność projektów), działań (badania, wdrożenia, promocja nauki, szkolenia), międzysektorowa (sektor publiczny, prywatny, uniwersytety, przemysł SME), finansowa (różne źródła finansowania: państwowe, prywatne, banki, programy europejskie) 1.Elastyczność i duża swoboda działań

7 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 7 Andrzej Sławiński 6 Program Ramowy Projekty zintegrowane (IP) 1.Zasada finansowania: grant do budżetu - niezbędny wkład do budżetu projektu, 2.Maksymalny wkład: 50% działalność naukowo-badawcza, 35% działalność wdrożeniowa 100% koszty zarządzania i szkoleń (nie więcej niż 7% grantu), 1.Trzy modele kosztów: FC - wszystkie koszty pośrednie i bezpośrednie, FCF - wszystkie koszty bezpośrednie plus 20% kosztów bezpośrednich na pokrycie kosztów pośrednich, ACF - koszty dodatkowe plus 20% tych kosztów na pokrycie kosztów pośrednich

8 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 8 Andrzej Sławiński 6 Program Ramowy Projekty zintegrowane (IP) 1.Konsorcjum: minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów MS lub AS w tym co najmniej 2 z krajów MS lub ACC - zachęta do udziału SME, - możliwość udziału krajów trzecich, 2.Czas trwania 3 - 5 lat (lub więcej) 3.Budżet kilkakrotnie większy niż tradycyjnych projektów (kilkadziesiąt milionów euro)

9 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 9 Andrzej Sławiński 6 Program Ramowy Sieci doskonałości (NoE) 1.Osiągnięcie naukowej i technologicznej doskonałości w poszczególnych sektorach badawczych, 2.Pokonywanie przeszkód integracji, połączenie zasobów i doświadczeń badawczych, trwała współpraca 3.Wspólny program działań (JPA): działalność integrująca (programy koordynacji badań, współzarządzanie, dzielenie się platformą badawczą, wymiana personelu), działalność badawcza (rozwój wspólnie użytkowanych narzędzi badawczych, generacja nowej wiedzy), szerzenie doskonałości (szkolenia, transfer wiedzy, promocja badań)

10 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 10 Andrzej Sławiński 6 Program Ramowy Sieci doskonałości (NoE) 1.Zasada finansowania: grant na integrację 2.Grant skalkulowany na podstawie zaawansowania integracji i liczby naukowców (~ 50 naukowców - 1 mln euro/rok + bonus za doktorantów) 3.Płatności roczne 4.Konsorcjum: co najmniej 6 partnerów (minimum 3 partnerów z 3 różnych krajów) w praktyce znacznie więcej, 5.Duże sieci mogą obejmować kilkuset naukowców 6.Czas trwania: 5 lat (nie więcej niż 7 lat)

11 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 11 Andrzej Sławiński 6 Program Ramowy Udział małych i średnich przedsiębiorstw 1.Projekty CRAFT (Co-operative research) - projekty realizowane przez ośrodki badawcze na rzecz grupy przedsiębiorstw (SME) o wspólnych zainteresowaniach na rzecz różnych krajów europejskich, SME jest koordynatorem, właścicielem i użytkownikiem wyników. 2.Projekty sektorowe (Collective research) - duże projekty badawcze, średniookresowe, realizowane przez ośrodki badawcze na rzecz stowarzyszeń przedsiębiorców lub grup przemysłowych Zachęta do udziału SME w innych rodzajach projektów (szczególnie IP) 15 % budżetu 6PR

12 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 12 Andrzej Sławiński 6 Program Ramowy Zasoby ludzkie i mobility 1.Jeden program stypendialny pod patronatem Marie Curie: akcje stymulowane przez instytucje (sieci badawczo-szkoleniowe, szkolenia dla początkujących naukowców, stypendia służące transferowi wiedzy, konferencje i kursy szkoleniowe M.C.), stypendia dla indywidualnych naukowców (europejskie stypendia M.C., stypendia wyjazdowe M.C., stypendia przyjazdowe M.C.) granty powrotne i reintegracyjne, promocja i uznawanie doskonałości (M.C. Excellence Grants, M.C. Excellence Awards, M.C. Chairs), 1.Uproszczona procedura składania wniosków 2.Brak limitu wieku 3.Możliwość wyjazdu do i przyjazdu z krajów MS, AS i krajów trzecich, 4.Zwiększone fundusze 1580 mln euro (9% budżetu 6PR)

13 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 13 Andrzej Sławiński 1.Stymulacja perspektywicznych badań naukowych na granicach dostępnej wiedzy i tworzenie powiązań między różnymi dyscyplinami 2.Stworzenie badaczom wolności rozwijania swoich idei w możliwie najszerszych granicach 3.Znalezienie szybkich odpowiedzi na powstające problemy i rodzące się nowe możliwości Budżet 215 mln euro 6 Program Ramowy NEST - Nauka i technologia przyszłości

14 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 14 Andrzej Sławiński Brak ograniczeń tematycznych 1.Wyście poza priorytety tematyczne 6PR (uzupełnianie, a nie duplikowanie) 2.Otwartość na wszystkie obszary badań, 3.Identyfikacja obszarów badawczych w trakcie rozwoju programu NESTTematyka

15 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 15 Andrzej Sławiński 1.Podstawowy mechanizm NEST, 2.Działania wizjonerskie, wysoko-innowacyjne, niekonwencjonalne, transdyscyplinarne, które mogą być obarczone dużym ryzykiem, 3.Sukces tych działań może przynieść wielkie korzyści dla rozwoju nauki i możliwości technologicznych Europy 4.Kryteria ewaluacji: innowacyjność, kreatywność, multidyscyplinarność, przewidywane korzyści, jakość naukowa konsorcjum, zarządzanie środkami finansowymi, mobilizacja zasobów badawczych Mechanizmy finansowania NEST ADVENTURE projects Projekty ryzykowne

16 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 16 Andrzej Sławiński 1.Projekty badawcze mające na celu ocenę nowych możliwości nauki i technologii, odkryć i zjawisk, 2.Mogą mieć długofalowe konsekwencje (lub nieść ryzyko) dla społeczeństwa europejskiego 3.Kryteria ewaluacji: nowość badanych zjawisk, wysokie ryzyko, nieortodoksyjne podejście, wypracowywanie nowych strategii badawczych, jakość naukowa konsorcjum, zarządzanie środkami finansowymi, mobilizacja zasobów badawczych Mechanizmy finansowania NEST INSIGHT projects Projekty intuicyjne

17 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 17 Andrzej Sławiński 1.Każdy z takich projektów będzie komplementarnym zbiorem projektów służących rozwojowi europejskich możliwości badawczych w obszarach o dużym ryzyku 2.Przykładowa tematyka: 1.zaawansowana matematyka i jej relacje z wiodącymi obszarami nauki, 2.złożoność, samo-organizacja, metodologia systemów naukowych, 3.neurowiedza, neuroinformatyka, badania poznawcze 4.odkrycia, modelowanie i manipulacja na poziomie molekularnym i kwantowym, 5.systemy bioniczne. Mechanizmy finansowania NEST PATHFINDER initiatives Inicjatywy pionierskie 1.Duże projekty celowe ukierunkowane na badania i technologie przyszłości.

18 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 18 Andrzej Sławiński Mechanizmy finansowania NEST Budżet i zasady konkursów

19 Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl/ 19 Andrzej Sławiński Informacje Serwis CORDIS: http://www.cordis.lu/rtd2002/ http://europa.eu.int/comm/research/fp6/networks-ip.html Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR http://www.6pr.pl http://www.6pr.pl/n/s/6/index.html IPPT PAN Warszawa, Świętokrzyska 21 tel. 828-74-81 Fax. 828-53-70


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy 6.PR 1 Andrzej Sławiński Szósty Program Ramowy Nowe możliwości finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google