Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GENERATOR WNIOSKÓW I STUDIUM WYKONALNOŚCI WYBRANE INFORMACJE Wrocław, 22 listopada 2005 r. WOJCIECH WICZKOWSKI Dział Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GENERATOR WNIOSKÓW I STUDIUM WYKONALNOŚCI WYBRANE INFORMACJE Wrocław, 22 listopada 2005 r. WOJCIECH WICZKOWSKI Dział Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 GENERATOR WNIOSKÓW I STUDIUM WYKONALNOŚCI WYBRANE INFORMACJE Wrocław, 22 listopada 2005 r. WOJCIECH WICZKOWSKI Dział Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej oraz ze środków budżetu państwa i budżetu województwa w ramach projektu Organizacja i prowadzenie szkoleń dla Paneli Ekspertów i Komisji Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

2 STUDIUM WYKONALNOŚCI – przykładowa struktura Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie W rozdziale tym może znaleźć się skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie dotyczących określenia np.: 1. celów (oddziaływania) projektu, 2. rezultatów, 3. produktów, 4. przewidywanych nakładów inwestycyjnych, 5. harmonogramu projektu oraz trwałości, 6. wykonalności technicznej i instytucjonalnej projektu, 7. beneficjentów końcowych.

3 STUDIUM WYKONALNOŚCI – przykładowa struktura 2. Definicja projektu CO JEST PRZEDMIOTEM PROJEKTU – krótki opis Patrz także punkt D6 w formularzu wniosku

4 STUDIUM WYKONALNOŚCI – przykładowa struktura 3. Charakterystyka projektu 3.1. Podstawowe informacje - tytuł projektu; - lokalizacja projektu; 3.2. Polityka rządowa/regionalna 3.3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu 3.4. Zidentyfikowane problemy

5 STUDIUM WYKONALNOŚCI – przykładowa struktura 3. Charakterystyka projektu – c. d. 3.5. Logika interwencji 3.5.1. Cele projektu – punkt D6 3.5.2. KOMPLEMENTARNOŚĆ z innymi działaniami/programami – pkt D7 3.5.2. KOMPLEMENTARNOŚĆ z innymi działaniami/programami – pkt D7 - projekt stanowi fragment większej całości; - wskazać działania komplementarne; - powiązania z innymi projektami (wpływ na realizację projektu)

6 STUDIUM WYKONALNOŚCI – przykładowa struktura 3. Charakterystyka projektu – c.d. 3.5.3. Wskaźniki (produkt i rezultat) – punkt E2 wniosku 3.6. Analiza instytucjonalna – punkt D10 wniosku 3.6. Analiza instytucjonalna – punkt D10 wniosku - bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu - bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu oraz problemów ich dotykających, oraz problemów ich dotykających, - instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności, itp., - instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności, itp., - innych organizacji zaangażowanych w realizację projektu lub, na które realizacja projektu będzie miała oddziaływanie, - innych organizacji zaangażowanych w realizację projektu lub, na które realizacja projektu będzie miała oddziaływanie, - ewentualne powiązanie z innymi podmiotami, - ewentualne powiązanie z innymi podmiotami, - ewentualne rozwiązania związane z udostępnieniem wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim. - ewentualne rozwiązania związane z udostępnieniem wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim.

7 STUDIUM WYKONALNOŚCI – przykładowa struktura 3. Charakterystyka projektu 3.6.1. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU. 3.6.1. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA PROJEKTU. Status prawny beneficjenta – punkt D10 wniosku Status prawny beneficjenta – punkt D10 wniosku CZY BENEFICJENT POSIADA ZDOLNOŚĆ ORGANIZACYJNĄ DO REALIZACJI PROJEKTU ??

8 STUDIUM WYKONALNOŚCI – przykładowa struktura 3. Charakterystyka projektu 3.6.2. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU 3.6.2. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU CZY BENEFICJENT POSIADA ZDOLNOŚĆ ORGANIZACYJNĄ I FINANSOWĄ DO UTRZYMANIA PROJEKTU ? KTO BĘDZIE ZARZĄDZAŁ PROJEKTEM W CIĄGU CO NAJMNIEJ 5 LAT OD CHWILI REALIZACJI PROJEKTU ?

9 STUDIUM WYKONALNOŚCI – przykładowa struktura 4. Analiza techniczna i/lub technologiczna – punkt D6, E2, E4 wniosku Analiza techniczna i/lub technologiczna powinna wykazać, że zaproponowane rozwiązanie jest: Analiza techniczna i/lub technologiczna powinna wykazać, że zaproponowane rozwiązanie jest: 1. wykonalne pod względem technicznym i/lub technologicznym; 1. wykonalne pod względem technicznym i/lub technologicznym; 2. zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie; 2. zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie; 3. optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników; 3. optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników; 4. przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny. 4. przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny.

10 STUDIUM WYKONALNOŚCI – przykładowa struktura 5. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora 5. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora 6. Analiza ekonomiczna 6. Analiza ekonomiczna 7. Analiza finansowa – punkt E2, E3, E4, E5 wniosku 7. Analiza finansowa – punkt E2, E3, E4, E5 wniosku - rentowność projektu, - wymagania w zakresie finansowania zewnętrznego, - przychody z opłat od użytkowników, - przepływy finansowe związane z projektem.

11 STUDIUM WYKONALNOŚCI – przykładowa struktura 8. Analiza oddziaływania na środowisko – punkt F1 wniosku 8. Analiza oddziaływania na środowisko – punkt F1 wniosku może zawierać: może zawierać: - krótkie streszczenie np. Raportu z Oceny Wpływu na Środowisko (jeśli dokument ten jest wymagany) - przedstawienie krótkiej informacji na temat wpływu projektu na środowisko

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "GENERATOR WNIOSKÓW I STUDIUM WYKONALNOŚCI WYBRANE INFORMACJE Wrocław, 22 listopada 2005 r. WOJCIECH WICZKOWSKI Dział Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google