Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wytyczne w sprawie formy składania wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wytyczne w sprawie formy składania wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 1 Wytyczne w sprawie formy składania wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie dolnośląskim Aneta Gardyńska Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego SZKOLENIE WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ ZPORR ORAZ SRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I BUDŻETU PAŃSTWA.

2 2 Informacje ogólne 1.Wnioski należy składać w Wydziale Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w pokoju 300 w godz. 9.00 –15.00 2.Ostateczny termin składania wniosków: dla działania 1.2 ZPORR - 16 listopada 2005 - godz. 13.00 dla działania 1.4 ZPORR – 16 listopada – godz. 13.00 dla działania 3.1 ZPORR – 30 listopada – godz. 13.00 dla działania 3.2 ZPORR – 30 listopada – godz. 13.00 dla działania 3.3 ZPORR – 2 listopada – godz. 13.00 O dacie wypływu decyduje data stempla Wydziału Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej 3. Formularze wniosków wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej (1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) wraz z elektroniczną wersją wniosku (na dyskietce lub płycie CD). 3. Formularze wniosków wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej (1 oryginał i 2 kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) wraz z elektroniczną wersją wniosku (na dyskietce lub płycie CD).

3 3 1. 1. Oryginał wniosku wraz załącznikami oraz obydwa egzemplarze kopii wraz załącznikami należy składać wyłącznie w segregatorach. Załączniki powinny być opisane oraz oddzielone zakładkami zgodnie z numeracją Listy załączników, znajdującej się na końcu wniosku aplikacyjnego. Ponadto należy jednoznacznie oznaczyć oryginał i kopie dokumentacji. 2. Ponadto w celu usprawnienia weryfikacji wniosków należy: - opisać grzbiet segregatora jedynie tytułem wniosku i nazwą wnioskodawcy oraz oznaczeniem oryginał lub kopia(drukowanymi literami) - umieścić projekt w segregatorach jednakowego koloru - nie umieszczać żadnego z dokumentów w plastikowych koszulkach - w przypadku obszernej dokumentacji - umieścić wniosek wraz z załącznikami w większej niż 1 szt. liczbie segregatorów

4 4 Pozostałe wymogi formalne wynikające z zapisów VI Rozdziału Podręcznika procedur wdrażania ZPORR - wytycznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy – Instytucji Zarządzającej ZPORR dotyczące między innymi: pieczątek, parafek, potwierdzania za zgodność z oryginałem itp. znajdują na witrynie internetowej www.zporr.dolnyslask.pl w zakładce Konkursy. www.zporr.dolnyslask.pl


Pobierz ppt "1 Wytyczne w sprawie formy składania wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google