Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 OPINIA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO w sprawie zgodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego z celami Strategii Rozwoju Kraju 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 OPINIA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO w sprawie zgodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego z celami Strategii Rozwoju Kraju 2007."— Zapis prezentacji:

1 1 OPINIA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO w sprawie zgodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego z celami Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 2015 i Narodowej Strategii Spójności 2007 - 2013 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

2 2 Przygotowanie RPO Wstępny projekt RPO przekazany przez Zarząd Województwa do Wojewody Dolnośląskiego w dniu 28 lutego 2006r.; Wstępny projekt RPO przekazany przez Zarząd Województwa do Wojewody Dolnośląskiego w dniu 28 lutego 2006r.; Zarządzenie Dyrektora Generalnego DUW; Zarządzenie Dyrektora Generalnego DUW; Opinia Wojewody w sprawie wstępnego projektu RPO przekazana została Marszałkowi Województwa w dniu 16 marca 2006r.; Opinia Wojewody w sprawie wstępnego projektu RPO przekazana została Marszałkowi Województwa w dniu 16 marca 2006r.; W dniu 21 marca Zarząd Województwa przyjął nowy projekt RPO uwzględniający uwagi zgłoszone przez Wojewodę; W dniu 21 marca Zarząd Województwa przyjął nowy projekt RPO uwzględniający uwagi zgłoszone przez Wojewodę; W dniu 23 marca projekt przekazany został Wojewodzie do powtórnego zaopiniowania; W dniu 23 marca projekt przekazany został Wojewodzie do powtórnego zaopiniowania;

3 3 Część I Projekt RPO a NSS i SRK 1.Czy priorytety RPO realizują cel szczegółowy NSS: 1.Czy priorytety RPO realizują cel szczegółowy NSS: tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego? tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego? Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

4 4 Część I Projekt RPO a NSS i SRK 2.Czy priorytety RPO realizują cel szczegółowy NSS: wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego? wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego? Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

5 5 Część I Projekt RPO a NSS i SRK 3.Czy priorytety RPO realizują cel szczegółowy NSS: podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług? podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług? Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

6 6 Część I Projekt RPO a NSS i SRK 4.Czy priorytety RPO realizują cel szczegółowy NSRO: budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów? budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów? Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

7 7 Część I Projekt RPO a NSS i SRK 5.Czy priorytety RPO realizują cel szczegółowy NSS: wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej? wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej? Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

8 8 Część I Projekt RPO a NSS i SRK 6.Czy priorytety RPO realizują cel szczegółowy NSS: rozwój obszarów wiejskich? rozwój obszarów wiejskich? Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

9 9 WNIOSEK Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, przekazany Wojewodzie Dolnośląskiemu w dniu 23 marca 2006 roku jest zgodny z projektami Strategii Rozwoju Kraju i Narodowej Strategii Spójności. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

10 10 Czy działania przewidziane w projekcie RPO są komplementarne do działań realizowanych w ramach innych krajowych i regionalnych programów, strategii i środków? Krajowy Program Rozwoju Wsi Krajowy Program Rozwoju Wsi Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007 – 2013 Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007 – 2013 z elementami prognozy do roku 2020 Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2013r. oraz perspektywiczna diagnoza do roku 2020 Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2013r. oraz perspektywiczna diagnoza do roku 2020 Wstępne założenia do zmiany systemu badań naukowych i prac rozwojowych Wstępne założenia do zmiany systemu badań naukowych i prac rozwojowych Strategia Rozwoju Transportu na lata 2007 - 2013 Strategia Rozwoju Transportu na lata 2007 - 2013 II polityka ekologiczna państwa II polityka ekologiczna państwa Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 Narodowa Strategia Kultury na lata 2004 - 2013 Narodowa Strategia Kultury na lata 2004 - 2013 Uzupełnienie Narodowej Strategii Kultury na lata 2004 - 2013 Uzupełnienie Narodowej Strategii Kultury na lata 2004 - 2013 Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Część II Projekt RPO a Strategie rządowe

11 11 WNIOSEK Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, przekazany Wojewodzie Dolnośląskiemu w dniu 23 marca 2006 roku jest zgodny z krajowymi oraz regionalnymi programami i strategiami. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

12 12 Indykatywna lista zadań – RPO Rozbudowa portu lotniczego we Wrocławiu Rozbudowa portu lotniczego we Wrocławiu Modernizacja Wrocławskiego Węzła Kolejowego Modernizacja Wrocławskiego Węzła Kolejowego Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Utworzenie składnicy muzealiów archeologicznych Utworzenie składnicy muzealiów archeologicznych Program ochrony przeciwpowodziowej Ziemi Kłodzkiej Program ochrony przeciwpowodziowej Ziemi Kłodzkiej Program gospodarki ściekowej Gmin Karkonoskich Program gospodarki ściekowej Gmin Karkonoskich Program gospodarki ściekowej Doliny Baryczy, zlewni Oławy i Ślęży Program gospodarki ściekowej Doliny Baryczy, zlewni Oławy i Ślęży Rozwój rynków giełdowych dla artykułów rolno-spożywczych Rozwój rynków giełdowych dla artykułów rolno-spożywczych

13 13 Indykatywna lista zadań – NSS Budowa drogi ekspresowej Wrocław – Łódź – Warszawa (S 8) Budowa drogi ekspresowej Wrocław – Łódź – Warszawa (S 8) Budowa drogi ekspresowej Szczecin – Lubawka (S 3) Budowa drogi ekspresowej Szczecin – Lubawka (S 3) Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A 8) Budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A 8) Budowa szybkiego połączenia kolejowego Budowa szybkiego połączenia kolejowego Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa Modernizacja drogi krajowej nr 8 Wrocław – Kudowa Słone Modernizacja drogi krajowej nr 8 Wrocław – Kudowa Słone

14 14 Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Rozwoju Regionalnego Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi Wydział Środowiska i Rolnictwa Wydział Polityki Społecznej Wydział Zarządzania Kryzysowego info@duw.pl info@duw.pl Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu


Pobierz ppt "1 OPINIA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO w sprawie zgodności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego z celami Strategii Rozwoju Kraju 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google