Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Religie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Religie."— Zapis prezentacji:

1 Religie

2 Judaizm Jest to pierwsza religia monoteistyczna . Izraelici zwani też Żydami, wierzyli w Boga ,który nie ma początku ani końca . Imię boga Izraelickiego Jahwe oznacza „Jestem , który jestem”. Ten Bóg jest bezcielesny i święty . Stworzył świat z nicości , powoła do życia człowieka , okazuje mu litość i miłosierdzie .

3 Wiarę w jednego Boga nazywamy monoteizmem albo jedynobóstwem albo też religią monoteistyczną .
Początki judaizmu , czyli religii żydowskiej, opisuje Biblia , święta księga Żydów i chrześcijan .

4 Abraham został wybrany przez Boga by przeprowadził naród swój do Ziemi Obiecanej . Jak mówi Biblia , Bóg ponownie objawia się Mojżeszowi na Górze Synaj . Wśród grzmotów i błyskawic ustanowił dekalog ,czyli 10 przykazań i zawarł z Izraelem przymierze .

5 W X stuleciu p.n.e. państwo Izrael osiągnęło największą potęgę w swych dziejach . Rządził nim wtedy słynny z mądrości król Salomon , który wzmocnił państwo i unowocześnił armię , a zarazem utrzymywał pokojowe stosunki z sąsiadami. Największym dokonaniem Salomona było wzniesienie niewielkiej , ale pełnej przepychu świątyni jerozolimskiej .

6 Model świątyni jerozolimskiej

7 W jej wnętrzu przechowywano największą świętość religii żydowskiej – arkę przymierza , to znaczy skrzynię , w której znajdowały się dwie kamienne tablice z 10 przykazaniami .

8 Biblia – Święta księga żydów
Powstawała przez ok lat- od XII do II wieku p.n.e.

9 Dzieli się na: Księgi historyczne – opisujące stworzenie świata i człowieka , historia początków ludzkości . Księgi dydaktyczne – zawierają pouczenia, jak żyć , aby podobać się Bogu. Księgi prorockie – ukazują życie i działalność proroków . Pierwszym 5 księgom Żydzi nadali nazwę Tora co po hebrajsku oznacza ,,prawo’’. W okresie od II do V wieku n.e. powstała druga św. Księga, obok Biblii- to Tora, księga Żydów.

10 Dzisiejsi wyznawcy judaizmu żyją głównie w Izraelu, Stanach Zjednoczonych , Rosji, Francji i Anglii.
Wciąż czekają na Mesjasza , dzięki któremu nastanie pokój , a cały świat pozna jedynego Boga.

11 Bogowie Olimpu

12 Olimp to góra , na której mieszkali greccy bogowie
Olimp to góra , na której mieszkali greccy bogowie .Starożytni Greccy wierzyli , że pałace na Olimpie są siedzibą 12 bogiń i bogów , którzy rządzą światem . Mieli oni ludzką postać oraz ludzkie cechy . Różnili się tym ,że byli nieśmiertelni .

13 Najważniejszym z bóstw olimpijskich był Zeus
Najważniejszym z bóstw olimpijskich był Zeus. To władca całej ziemi i król wszystkich bogów. Hellenowie nazywali go ,,gromowładnym’’, ponieważ w chwilach gniewu miotał piorunami .

14 Żoną Zeusa była Hera , opiekunka małżeństw , bogini bardzo zazdrosna o swego męża. Ten dawał jej zresztą wiele powodów do tego, ponieważ ciągle się zakochiwał w innych boginiach i ziemskich kobietach.

15 Posejdon jest władcą mórz i oceanów.
Hades jest władcą podziemi.

16 Afrodyta jest to bogini miłości i piękna
Afrodyta jest to bogini miłości i piękna. Narodziła się z morskiej piany. Hefajstos jest to kulawy mąż Afrodyty, bóg kowali i rzemieślników, który w swej kuźni wykuwał broń i zbroje dla bogów, jak również pioruny dla Zeusa

17 Apollo jest słynny z niezwykłej urody, jest bogiem światła słonecznego, muzyki, wróżb i przepowiedni, a także prawdy i porządku. Apollinowi towarzyszyło 9 muz, opiekujących się nauką i sztuką Atena jest to córkĄ Zeusa. Bogini wojny i mądrości. Jest opiekunką sztuki i rzemiosła, patronka Aten.

18 Życie po śmierci Starożytni Grecy nie wierzyli w diabła, ani w grzechy. W ich religii nie istniało niebo. Ponury starzec Charon przewoził ich dusze przez Styks do Hadesu, podziemnego królestwa należącego do boga o tym samym imieniu. Trafiały tam do krainy cieni, po której snuły się bez celu przez całą wieczność. W greckiej religii nie istniała kara za grzechy, bo nie było grzechów. Bogowie potrafili jednak bezlitośnie ukarać tego, kto ich obraził.

19 chrześcijaństwo Założycielem chrześcijaństwa był Jezus Chrystus, który urodził się w Palestynie około 6 roku p.n.e. Pochodził z żydowskiej rodziny i od dziecka brał udział w praktykach religijnych Izraelitów. Jego kraj znajdował się w tym czasie pod panowaniem Rzymian .

20 Za początek istnienia Kościoła uważa się zesłanie Ducha Świętego na apostołów. Otrzymawszy Jego dary, zaczęli głosić naukę o Bogu , który stał się człowiekiem, został zabity i zmartwychwstał. Pierwsi chrześcijanie , początkowo spotykali się w synagogach. Większość Izraelitów nie uznała Jezusa za Mesjasza. Chrześcijaństwo stało się odrębną od Judaizmu religią monoteistyczna, której podstawą była wiara w Jezusa Chrystusa.

21 katolicyzm Od II wieku Kościół zaczęto nazywać katolickim czyli powszechnym. Podstawowe prawdy wiary- dogmaty –zostały ustalone w IV wieku. Znalazły się one w wyznaniu wiary, czyli Credo, wypowiadanym przez katolików podczas niedzielnych i świątecznych mszy.

22 Katolicyzm to religia monoteistyczna:
Bóg jest jeden, ale istnieje w trzech Osobach (Ojciec, Syn i Duch Święty). Ta trójjedność Boga jest jedną z najtrudniejszych zasad wiary. Kościół katolicki uznał Biblię żydowską za Świętą Księgę i nazwał ją Starym Testamentem. Dołączył do niej księgi Nowego Testamenty, to znaczy pisma chrześcijan z I wieku n.e.

23 schizma wschodnia W 1054 roku doszło do schizmy wschodniej. Kościół wschodni nazwał się prawosławnym i ostatecznie uniezależnił się od Rzymu.

24 reformacja W 1517 roku niemiecki zakonnik Marcin Luter zbuntował się przeciwko sprzedaży odpustów. Jego bunt zapoczątkował reformację, którą Luter uważał za ruch na rzecz reformy Kościoła. Reformacja spowodowała rozłam w Kościele katolickim i powstanie niezależnych od niego Kościołów protestanckich.

25 Marcin Luter dał początek Kościołowi luterańskiemu
Marcin Luter dał początek Kościołowi luterańskiemu. Uważał, że do zbawienia nie są potrzebne dobre uczynki, wystarczy tylko łaska Boża.

26 Islam Jest to trzecia wielka religia monoteistyczna, powstała w VII wieku n.e. na pustynnych terenach Półwyspu Arabskiego. Arabowie wyznali politeizm i prowadzili często walki miedzy sobą . Najważniejszym miastem Półwyspu Arabskiego była Mekka. Znajdowała się tam świątynia o nazwie Al-Kaba , w której przechowywano największą świętość Arabów: Czarny Kamień.

27 W Mekce około 570 roku urodził się Mahomet
W Mekce około 570 roku urodził się Mahomet. Gdy miał 40 lat, ukazał mu się Archanioł Gabriel. Oznajmił on Mahometowi, że jedyny Bóg Allach, wybrał go na proroka, który ogłosił światu prawdziwą religię. Nowa wiara nazywa się Islam, co po arabsku znaczyło „poddanie się woli Boga’’.

28 Wyznawcy Islamu czyli muzułmanie, musieli wypełnić 5 obowiązków nazwanych- filarami islamu.
Publicznie głosić wyznanie wiary. Modlić się 5 razy dziennie. Dawać jałmużną ubogim. Przez jeden miesiąc w roku codziennie pościć. Przynajmniej raz w życiu – w miarę możliwości – odbyć pielgrzymkę do Mekki.

29 Obowiązkiem każdego muzułmanina, była też święta wojna w celu rozszerzenia lub obrony Islamu. Każdy, kto w niej ginął, miał zapewnione zbawienie. Mahomet przejął wiele elementów judaizmu i chrześcijaństwa. W 622 roku Mahomet przeniósł się do innego miasta na Półwyspie Arabskim – Medyny. To przeniesienie – po arabsku hidżra – muzułmanie uznali za początek nowej ery.

30 Następcy Proroka nazwani Kalifami, kazali spisać jego naukę.
W VII wieku powstała święta księga muzułmanów Koran. Islam stał się – państwem teokratycznym – to znaczy takim, w którym przywódcy sprawowali podwójną władzę : polityczną i religijną.

31 ciekawostki Islam – Czy wiecie, że po arabsku pisze się od strony prawej do lewej, a nie odwrotnie? Judaizm – W starożytności Żyd, który kupił jako niewolnika innego Żyda musiał go uwolnić po 6 latach służby? Bogowie Olimpu – Czy wiesz, że Posejdon, Hades i Zeus są rodzeństwem?

32 Wykonanie: Wiktoria Skórzewska Andżelika Zbroszczyk


Pobierz ppt "Religie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google