Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narada z dyrektorami szkół i placówek województwa opolskiego – sierpień 2001 SPRAWY RÓŻNE Opole 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narada z dyrektorami szkół i placówek województwa opolskiego – sierpień 2001 SPRAWY RÓŻNE Opole 2011."— Zapis prezentacji:

1 Narada z dyrektorami szkół i placówek województwa opolskiego – sierpień 2001 SPRAWY RÓŻNE Opole 2011

2 FREKWENCJA NA NARADACH OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO LP.POWIATLICZBA UCZESTNIKÓW luty 2010sierpień 2010luty 2011 1.BRZESKI646656 2.GŁUBCZYCKI463238 3.KĘDZIERZYŃSKO - KOZIELSKI656970 4.KLUCZBORSKI494547 5.KRAPKOWICKI555447 6.NAMYSŁOWSKI395237 7.NYSKI1047892 8.OLESKI534959 9.OPOLSKI114141106 10.PRUDNICKI414537 11.STRZELECKI666859 12.m.OPOLE748072 13.Przedstawiciele JST27 14. Poradnie, placówki doskonalenia nauczycieli,biblioteki 36 Razem770842720

3 WSPOMAGANIE Rok Powstań Śląskich Pod taką nazwą z inicjatywy Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/11 realizowano program wychowania obywatelskiego i historycznego wpisany w harmonogram obchodów 90. rocznicy powstań śląskich. Działania te odbywały się przy czynnym udziale ponad 100 szkół i placówek oświatowych z terenu województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem szkół imienia Powstańców Śląskich oraz Bohaterów Powstań Śląskich. Wśród form upamiętniania wydarzeń sprzed 90 laty znalazły się m.in.: konferencje, konkursy, projekty edukacyjne, debaty, a także wystawy tematyczne i rajdy. Rok Powstań Śląskich Pod taką nazwą z inicjatywy Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2010/11 realizowano program wychowania obywatelskiego i historycznego wpisany w harmonogram obchodów 90. rocznicy powstań śląskich. Działania te odbywały się przy czynnym udziale ponad 100 szkół i placówek oświatowych z terenu województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem szkół imienia Powstańców Śląskich oraz Bohaterów Powstań Śląskich. Wśród form upamiętniania wydarzeń sprzed 90 laty znalazły się m.in.: konferencje, konkursy, projekty edukacyjne, debaty, a także wystawy tematyczne i rajdy.

4 WSPOMAGANIE Rok Powstań Śląskich Uczniowie oraz nauczyciele szkół z całego województwa uczestniczyli w sześciu ogłoszonych konkursach, które odbywały się w mijającym roku szkolnym. Dla nauczycieli przeprowadzono dwa konkursy. Łącznie w 6 konkursach wzięło udział ponad 260 uczestników, z czego wyłoniono 72 laureatów. Podsumowanie projektu miało miejsce 12-13 maja br. na Górze św. Anny. Dwudniowy Zlot obfitował w wiele imprez o charakterze edukacyjnym i krajoznawczo-turystycznym, w których wzięło udział ponad 200 uczestników. Obecni byli dyrektorzy wraz z uczniami szkół im. Powstańców Śląskich. Gościliśmy także laureatów wojewódzkich konkursów, którym zostały wręczone nagrody. Rok Powstań Śląskich Uczniowie oraz nauczyciele szkół z całego województwa uczestniczyli w sześciu ogłoszonych konkursach, które odbywały się w mijającym roku szkolnym. Dla nauczycieli przeprowadzono dwa konkursy. Łącznie w 6 konkursach wzięło udział ponad 260 uczestników, z czego wyłoniono 72 laureatów. Podsumowanie projektu miało miejsce 12-13 maja br. na Górze św. Anny. Dwudniowy Zlot obfitował w wiele imprez o charakterze edukacyjnym i krajoznawczo-turystycznym, w których wzięło udział ponad 200 uczestników. Obecni byli dyrektorzy wraz z uczniami szkół im. Powstańców Śląskich. Gościliśmy także laureatów wojewódzkich konkursów, którym zostały wręczone nagrody.

5 WSPOMAGANIE Rok Powstań Śląskich Ogólna liczba uczniów biorąca udział w działaniach organizowanych w ramach Roku Pamięci Powstań Śląskich: 11.297, w tym: Szkoły podstawowe – 45 (3851 uczniów) Gimnazjum – 21 (3229 uczniów ) Szkoły ponadgimnazjalne – 18 (2715 uczniów) Zespoły szkół – 18 (1502 uczniów) Rok Powstań Śląskich Ogólna liczba uczniów biorąca udział w działaniach organizowanych w ramach Roku Pamięci Powstań Śląskich: 11.297, w tym: Szkoły podstawowe – 45 (3851 uczniów) Gimnazjum – 21 (3229 uczniów ) Szkoły ponadgimnazjalne – 18 (2715 uczniów) Zespoły szkół – 18 (1502 uczniów)

6 WSPOMAGANIE Rok Powstań Śląskich Wnioski oraz uwagi dyrektorów oraz koordynatorów projektu: Realizacja zadań przez kuratorium oświaty została oceniona jako wysoce profesjonalna i sprawna Niewątpliwie cenną inicjatywą były działania zmierzające do integracji uczniów i nauczycieli szkół noszących imię Bohaterów Powstań Śląskich. Wyniki ewaluacji programu wskazały, że Dyrektorzy szkół są zainteresowani udziałem w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości Dziękujemy za wszystkie informacje zwrotne od Państwa i pozytywny odbiór naszych działań Rok Powstań Śląskich Wnioski oraz uwagi dyrektorów oraz koordynatorów projektu: Realizacja zadań przez kuratorium oświaty została oceniona jako wysoce profesjonalna i sprawna Niewątpliwie cenną inicjatywą były działania zmierzające do integracji uczniów i nauczycieli szkół noszących imię Bohaterów Powstań Śląskich. Wyniki ewaluacji programu wskazały, że Dyrektorzy szkół są zainteresowani udziałem w podobnych przedsięwzięciach w przyszłości Dziękujemy za wszystkie informacje zwrotne od Państwa i pozytywny odbiór naszych działań

7 WSPOMAGANIE Kursy w ramach grantów Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/12 W czerwcu br. rozstrzygnięto przetarg na kursy doskonalące i konferencje dla nauczycieli województwa opolskiego, które będą realizowane w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty do 10 XII 2011 r. Odbędzie się 26 form doskonalących, w tym tradycyjnie kursy oraz warsztaty. Łącznie zostanie przeszkolonych 1123 uczestników. Kursy w ramach grantów Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/12 W czerwcu br. rozstrzygnięto przetarg na kursy doskonalące i konferencje dla nauczycieli województwa opolskiego, które będą realizowane w ramach grantów edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty do 10 XII 2011 r. Odbędzie się 26 form doskonalących, w tym tradycyjnie kursy oraz warsztaty. Łącznie zostanie przeszkolonych 1123 uczestników.

8 WSPOMAGANIE Kursy w ramach grantów Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/12 Uwaga: Nowością tegorocznej edycji grantów są 3 konferencje dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek: Profilaktyka szkolna w zakresie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Realizacja praw dziecka, praw człowieka i praw obywatela w szkole. Założenia i przykłady dobrych praktyk. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. Ponadto zaplanowane zostało trzydniowe szkolenie wyjazdowe dla dyrektorów szkół i placówek, pn. Doskonalenie kompetencji dyrektora szkoły/placówki Kursy w ramach grantów Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/12 Uwaga: Nowością tegorocznej edycji grantów są 3 konferencje dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek: Profilaktyka szkolna w zakresie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Realizacja praw dziecka, praw człowieka i praw obywatela w szkole. Założenia i przykłady dobrych praktyk. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach. Ponadto zaplanowane zostało trzydniowe szkolenie wyjazdowe dla dyrektorów szkół i placówek, pn. Doskonalenie kompetencji dyrektora szkoły/placówki

9 WSPOMAGANIE Rok Odkrywania Talentów W Kuratorium Oświaty w Opolu koordynowano działania w ramach Roku Odkrywców Talentów przy współpracy z MEN Prowadzono prace organizacyjne związane z obchodami 21 marca – Dnia Odkrywców Talentów Przekazano szkołom i placówkom które uzyskały tytuł 32 tablice pamiątkowe. Kolejnych 15 – otrzyma tablice w najbliższym czasie. Zorganizowano przejazd przedstawicielom dwóch zaproszonych szkół do Warszawy w celu zwiedzenia Centrum Nauki Kopernik: Gimnazjum z Kamiennika oraz I LO w Prudniku. Rok Odkrywania Talentów W Kuratorium Oświaty w Opolu koordynowano działania w ramach Roku Odkrywców Talentów przy współpracy z MEN Prowadzono prace organizacyjne związane z obchodami 21 marca – Dnia Odkrywców Talentów Przekazano szkołom i placówkom które uzyskały tytuł 32 tablice pamiątkowe. Kolejnych 15 – otrzyma tablice w najbliższym czasie. Zorganizowano przejazd przedstawicielom dwóch zaproszonych szkół do Warszawy w celu zwiedzenia Centrum Nauki Kopernik: Gimnazjum z Kamiennika oraz I LO w Prudniku.

10 WSPOMAGANIE Współpraca z wyższymi uczelniami W zakresie tej współpracy Kuratorium realizuje następujące zadania(1): zebranie informacji na temat proponowanych przez uczelnie form współpracy dla szkół, umieszczenie na stronie internetowej kuratorium oferty przygotowanej przez uczelnie dla uczniów i nauczycieli stały kontakt z przedstawicielami uczelni w zakresie uzupełniania oferty dla szkół, propagowanie działań szkół wyższych na łamach biuletynu oświatowego wydawanego w Kuratorium Oświaty w Opolu. Współpraca z wyższymi uczelniami W zakresie tej współpracy Kuratorium realizuje następujące zadania(1): zebranie informacji na temat proponowanych przez uczelnie form współpracy dla szkół, umieszczenie na stronie internetowej kuratorium oferty przygotowanej przez uczelnie dla uczniów i nauczycieli stały kontakt z przedstawicielami uczelni w zakresie uzupełniania oferty dla szkół, propagowanie działań szkół wyższych na łamach biuletynu oświatowego wydawanego w Kuratorium Oświaty w Opolu.

11 WSPOMAGANIE Współpraca z wyższymi uczelniami udział przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Opolu w dwóch konferencjach zorganizowanych dla nauczycieli przez PWSZ w Nysie – Historia drogą w różnych kierunkach oraz Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego w woj. opolskim organizacja wspólnie z Uniwersytetem Opolskim konferencji popularnonaukowych w ramach obchodów Roku Pamięci Powstań Śląskich - Dziedzictwo i znaczenie powstań śląskich w edukacji historycznej, Śląsk – historia, kultura, ludzie. Współpraca z wyższymi uczelniami udział przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Opolu w dwóch konferencjach zorganizowanych dla nauczycieli przez PWSZ w Nysie – Historia drogą w różnych kierunkach oraz Funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego w woj. opolskim organizacja wspólnie z Uniwersytetem Opolskim konferencji popularnonaukowych w ramach obchodów Roku Pamięci Powstań Śląskich - Dziedzictwo i znaczenie powstań śląskich w edukacji historycznej, Śląsk – historia, kultura, ludzie.

12 WSPOMAGANIE Współpraca z wyższymi uczelniami udział środowiska naukowego Uniwersytetu Opolskiego w uroczystym podsumowaniu obchodów Roku Pamięci Powstań Śląskich na Górze św. Anny, współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Opolu w zakresie organizacji zajęć z matematyki, dla maturzystów przystępujących do tego egzaminu w sierpniowej sesji poprawkowej, współpraca z Politechniką Opolską w zakresie organizacji podsumowań Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów oraz organizacji Opolskiego Salonu Maturzystów. Współpraca z wyższymi uczelniami udział środowiska naukowego Uniwersytetu Opolskiego w uroczystym podsumowaniu obchodów Roku Pamięci Powstań Śląskich na Górze św. Anny, współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Opolu w zakresie organizacji zajęć z matematyki, dla maturzystów przystępujących do tego egzaminu w sierpniowej sesji poprawkowej, współpraca z Politechniką Opolską w zakresie organizacji podsumowań Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów oraz organizacji Opolskiego Salonu Maturzystów.

13 WSPOMAGANIE Zmiany w prawie oświatowym: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik weterynarii (Dz. U. Nr 49, poz. 254), Data wejścia w życie: 22 marca 2011r. Zmiany w prawie oświatowym: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej, florysta, kucharz małej gastronomii, operator maszyn leśnych, opiekun medyczny, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych, technik przetwórstwa mleczarskiego i technik weterynarii (Dz. U. Nr 49, poz. 254), Data wejścia w życie: 22 marca 2011r.

14 WSPOMAGANIE Zmiany w prawie oświatowym: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 100, poz. 582) Data wejścia w życie: 17 maja 2011 r. Zmiany w prawie oświatowym: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: blacharz izolacji przemysłowych, monter izolacji przemysłowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, opiekun osoby starszej, technik energetyk, technik gazownictwa, technik przeróbki kopalin stałych, technik sztukatorstwa i kamieniarstwa artystycznego, technik tyfloinformatyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 100, poz. 582) Data wejścia w życie: 17 maja 2011 r.

15 WSPOMAGANIE Zmiany w prawie oświatowym: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik dźwięku, technik elektronik, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik organizacji reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych (Dz. U. Nr 141, poz. 827). Data wejścia w życie: 23 lipca 2011 r. Zmiany w prawie oświatowym: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik dźwięku, technik elektronik, technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej, technik organizacji reklamy, technik realizacji dźwięku, technik teleinformatyk, technik telekomunikacji, technik urządzeń audiowizualnych i technik usług pocztowych i finansowych (Dz. U. Nr 141, poz. 827). Data wejścia w życie: 23 lipca 2011 r.

16 WSPOMAGANIE Zmiany w prawie oświatowym: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych (Dz.U. Nr 141, poz. 826). Data wejścia w życie: 23 lipca 2011 r. Zmiany w prawie oświatowym: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: dekarz, monter budownictwa wodnego, monter systemów rurociągowych, murarz, technik budownictwa, technik budownictwa wodnego, technik geodeta, technik geofizyk, technik urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie i wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych (Dz.U. Nr 141, poz. 826). Data wejścia w życie: 23 lipca 2011 r.

17 WSPOMAGANIE Zmiany w prawie oświatowym: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 161, poz. 968). Data wejścia w życie: 1 września 2011 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 161, poz. 967) Data wejścia w życie: 1 września 2011 r. Zmiany w prawie oświatowym: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 161, poz. 968). Data wejścia w życie: 1 września 2011 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 161, poz. 967) Data wejścia w życie: 1 września 2011 r.

18 WSPOMAGANIE Opolski Salon Maturzystów – 2011 Opolski Salon Maturzystów – 2011

19 WSPOMAGANIE Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2011/2012 ROKIEM SZKOŁY Z PASJĄ Główne założenia: Uczeń jest najważniejszy Rodzic jest współtwórcą szkoły Nauczyciel rozbudza pasje uczniów Dyrektor szkoły liderem postępu Szkoła to nie tylko lekcje Strona internetowa www.szkolazpasja.men.gov.pl zawierać będzie tematyczne zakładki z niezbędnymi informacjami:www.szkolazpasja.men.gov.pl MEN przewiduje również następujące konkursy związane z Rokiem Szkoły z Pasją: Konkurs "Szkoła z Pasją Konkurs dla organizacji pozarządowych i szkół "Otwarta Szkoła" Konkurs pn. "Samorząd wspierający Szkoły z Pasją" Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2011/2012 ROKIEM SZKOŁY Z PASJĄ Główne założenia: Uczeń jest najważniejszy Rodzic jest współtwórcą szkoły Nauczyciel rozbudza pasje uczniów Dyrektor szkoły liderem postępu Szkoła to nie tylko lekcje Strona internetowa www.szkolazpasja.men.gov.pl zawierać będzie tematyczne zakładki z niezbędnymi informacjami:www.szkolazpasja.men.gov.pl MEN przewiduje również następujące konkursy związane z Rokiem Szkoły z Pasją: Konkurs "Szkoła z Pasją Konkurs dla organizacji pozarządowych i szkół "Otwarta Szkoła" Konkurs pn. "Samorząd wspierający Szkoły z Pasją"

20 Realizacja programu Comenius Regio W ramach Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Regio Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z partnerami realizuje program pod nazwą: Kształcenie zawodowe – duże wyzwanie nowoczesnej edukacji. Do tej pory wypracowano następujące produkty projektu: konferencje na terenie Opolszczyzny i Czech służące porównaniu systemów edukacji Polski i Czech, liczne pokazy i prezentacje w języku polskim, czeskim i niemieckim, prezentacje systemów wsparcia metodycznego nauczycieli – pokazy ppt, prezentacje poświęcone zabytkom, elementom kultury i przyrody regionów w formie drukowanej oraz ppt, elektroniczny przewodnik po regionie, 400 szt. folderów atrakcji turystycznych Opolszczyzny W wyniku realizowanych zadań projektu Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich został przygotowany do wdrożenia kształcenia modułowego. Wdrożenie kształcenia modułowego w szkole biorącej udział w projekcie rozpocznie się w nowym roku szkolnym 2011/2012. W ten sposób nastąpi praktyczna realizacja kształcenia modułowego będąca jednym z głównych celów projektu. W ramach Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Regio Kuratorium Oświaty w Opolu wraz z partnerami realizuje program pod nazwą: Kształcenie zawodowe – duże wyzwanie nowoczesnej edukacji. Do tej pory wypracowano następujące produkty projektu: konferencje na terenie Opolszczyzny i Czech służące porównaniu systemów edukacji Polski i Czech, liczne pokazy i prezentacje w języku polskim, czeskim i niemieckim, prezentacje systemów wsparcia metodycznego nauczycieli – pokazy ppt, prezentacje poświęcone zabytkom, elementom kultury i przyrody regionów w formie drukowanej oraz ppt, elektroniczny przewodnik po regionie, 400 szt. folderów atrakcji turystycznych Opolszczyzny W wyniku realizowanych zadań projektu Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Strzelcach Opolskich został przygotowany do wdrożenia kształcenia modułowego. Wdrożenie kształcenia modułowego w szkole biorącej udział w projekcie rozpocznie się w nowym roku szkolnym 2011/2012. W ten sposób nastąpi praktyczna realizacja kształcenia modułowego będąca jednym z głównych celów projektu. 20

21 Raport nt. szkolnictwa zawodowego w województwie opolskim Z inicjatywy działającej przy Opolskim Kuratorze Oświaty Społecznej Rady Konsultacyjno-Programowej opracowana została próba diagnozy stanu i perspektyw szkolnictwa zawodowego w woj. opolskim, opracowano szczegółowe ankiety skierowane do dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, pozyskano dane z ponad 80 % placówek publicznych i niepublicznych funkcjonujących w woj. opolskim, opracowanie ujmuje stan organizacyjny, perspektywy kształcenia, osiągane efekty, strukturę zatrudnienia oraz stan infrastruktury w odniesieniu do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dane obejmują okres za lata 2006-2010 oraz prognozę na lata 2011-2021, adresatami diagnozy są: samorząd województwa opolskiego, samorządy powiatowe, dyrektorzy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz wszystkie podmioty działające w obszarze szkolnictwa zawodowego, pełna wersja raportu będzie dostępna na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu pod adresem www.kuratorium.opole.pl od września br.www.kuratorium.opole.pl Z inicjatywy działającej przy Opolskim Kuratorze Oświaty Społecznej Rady Konsultacyjno-Programowej opracowana została próba diagnozy stanu i perspektyw szkolnictwa zawodowego w woj. opolskim, opracowano szczegółowe ankiety skierowane do dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, pozyskano dane z ponad 80 % placówek publicznych i niepublicznych funkcjonujących w woj. opolskim, opracowanie ujmuje stan organizacyjny, perspektywy kształcenia, osiągane efekty, strukturę zatrudnienia oraz stan infrastruktury w odniesieniu do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dane obejmują okres za lata 2006-2010 oraz prognozę na lata 2011-2021, adresatami diagnozy są: samorząd województwa opolskiego, samorządy powiatowe, dyrektorzy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz wszystkie podmioty działające w obszarze szkolnictwa zawodowego, pełna wersja raportu będzie dostępna na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu pod adresem www.kuratorium.opole.pl od września br.www.kuratorium.opole.pl 21

22 Dni Dobrych Inwestycji Z inicjatywy Wojewody Opolskiego ogłoszono Dni Dobrych Inwestycji (28-30 września 2011 r.) Kuratorium Oświaty będzie koordynować część zadań przewidzianych w programie imprezy, mianowicie: Organizacja konkursu plastycznego dla 6-latków pn. Radosna Szkoła, w tym: –Zaproszenie szkół do udziału –Opracowanie regulaminu –Ocena zgłoszonych prac i propozycje nagród Organizacja imprez na szkolnych placach zabaw, wybudowanych w ramach programu Radosna szkoła Propozycja innych imprez dot. Programu Radosna Szkoła. Z inicjatywy Wojewody Opolskiego ogłoszono Dni Dobrych Inwestycji (28-30 września 2011 r.) Kuratorium Oświaty będzie koordynować część zadań przewidzianych w programie imprezy, mianowicie: Organizacja konkursu plastycznego dla 6-latków pn. Radosna Szkoła, w tym: –Zaproszenie szkół do udziału –Opracowanie regulaminu –Ocena zgłoszonych prac i propozycje nagród Organizacja imprez na szkolnych placach zabaw, wybudowanych w ramach programu Radosna szkoła Propozycja innych imprez dot. Programu Radosna Szkoła. 22

23 Dni Dobrych Inwestycji Z inicjatywy Wojewody Opolskiego ogłoszono Dni Dobrych Inwestycji (28-30 września 2011 r.) Inicjatywa pod nazwą – Dni Dobrych Inwestycji - ma na celu ukazanie społeczności regionalnej rezultatów realizacji rządowych programów, finansujących zadania własne samorządów, m.in.: Moje boisko ORLIK 2012 Radosna Szkoła Z inicjatywy Wojewody Opolskiego ogłoszono Dni Dobrych Inwestycji (28-30 września 2011 r.) Inicjatywa pod nazwą – Dni Dobrych Inwestycji - ma na celu ukazanie społeczności regionalnej rezultatów realizacji rządowych programów, finansujących zadania własne samorządów, m.in.: Moje boisko ORLIK 2012 Radosna Szkoła 23

24 Nadzór nad wypoczynkiem letnim 24

25 Organizacja roku szkolnego – planowane zmiany Zgodnie ze zmianą rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach – w roku 2012, z uwagi na organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej – dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia zajęć w szkołach przez organy prowadzące. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. W roku szkolnym 2011/12 roczne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w czwartek, 1 września br., a kończą się w 29 czerwca 2012 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późń. zm.). Zgodnie ze zmianą rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach – w roku 2012, z uwagi na organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej – dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia zajęć w szkołach przez organy prowadzące. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. W roku szkolnym 2011/12 roczne zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w czwartek, 1 września br., a kończą się w 29 czerwca 2012 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późń. zm.). 25


Pobierz ppt "Narada z dyrektorami szkół i placówek województwa opolskiego – sierpień 2001 SPRAWY RÓŻNE Opole 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google