Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 1."— Zapis prezentacji:

1 1 1

2 Modernizacja kształcenia zawodowego w województwie dolnośląskim
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14, Wrocław tel. ( ) ZENON TAGOWSKI Koordynator europejskich programów edukacyjnych Modernizacja kształcenia zawodowego w województwie dolnośląskim Wrocław, 24 czerwca 2010 r.

3 Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
Partnerski projekt sieciowy

4

5

6

7 Zasady (założenia wstępne):
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Zasady (założenia wstępne): Wyodrębnienie branż kluczowych z punktu widzenia rozwoju regionalnego: mechaniczna, samochodowa, mechatroniczno-elektroniczna, budowlana, turystyczna, elektryczno-energetyczna, informatyczna 2. Określenie liczby i rodzajów zawodów w każdej branży 3. Ustalenie lokalizacji centrów kształcenia w odniesieniu do istniejącej infrastruktury, otoczenia gospodarczego, liczby uczniów/słuchaczy 4. Określenie standardów wyposażenia dydaktycznego dla każdej branży

8 Branża II Branża VI Branża III Centrum kształcenia Branża I
Budowanie sieci centrów kształcenia zawodowego Centrum kształcenia Branża III Branża VI Branża II Branża V Branża IV Zadania centrów: - prowadzą specjalistyczne kształcenie zawodowe; - koordynują kształcenie w poszczególnych branżach; - wspóldziałają z organizacjami pracodawców; - inicjują i realizują różnorodne projekty w zakresie kształcenia ustawicznego. Centrum kształcenia Branża I Program finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (Centra) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (sieć szkół)

9 lp. branża zawody 1. turystyczno- gastronomiczna 818 580 EUR
Centra kształcenia wg poszczególnych branż lp. branża zawody 1. turystyczno- gastronomiczna EUR technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych, technik kucharz, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, kucharz małej gastronomii, technolog żywności i żywienia 2. mechaniczna EUR technik mechanik, technik mechanik – technolog programista obrabiarek CNC, operator obrabiarek skrawających, mechanik – monter maszyn i urządzeń, ślusarz, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, tokarz, spawacz, mechanik automatyki urządzeń precyzyjnych.

10 lp. branża zawody 3. samochodowa 1 200 584 EUR
Centra kształcenia wg poszczególnych branż lp. branża zawody 3. samochodowa EUR technik mechanik – obsługa i naprawa pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych 4. budowlana EUR technik budownictwa, technik drogownictwa, murarz, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, malarz – tapeciarz, betoniarz – zbrojarz, kamieniarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie

11 mechatroniczna i elektroniczna 927 724 EUR
Centra kształcenia wg poszczególnych branż lp. branża zawody 5. informatyczna EUR technik informatyk, technik teleinformatyk, technik informatyk – grafika komputerowa, technik telekomunikacji 6. mechatroniczna i elektroniczna EUR technik elektronik, technik mechatronik, mechatronik, monter – elektronik. 7. elektroenergetyczna i elektryczna EUR technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, elektryk, monter – elektryk.

12 komplementarne projekty edukacyjne
RPO Priorytet VII PO-KL Priorytet IX Działanie 9.4 WYSOKO WYKWALIFIKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY Działanie Programy rozwojowe szkół zaplanowane projekty komplementarne projekty edukacyjne - modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (nowe kierunki kształc., modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących); - współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania –staże i praktyki); - studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną; - studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyższania kwalifikacji pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu; Modernizacja sieci szkół i placówek kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku 2 3 1

13 Sieć szkół zawodowych na Dolnym Śląsku
900 mechaniczna – 26 powiatów 523 informatyczna – 17 powiatów 1239 turystyczna – 12 powiatów 286 budowlana – 11 powiatów 356 mechatroniczno –elektroniczna 11 powiatów 900 mechaniczna – 26 powiatów 356 mechatroniczno –elektroniczna 11 powiatów 523 informatyczna – 17 powiatów 214 elektroenergetyczna i elektryczna 7 powiatów 286 budowlana – 11 powiatów 1239 turystyczna – 12 powiatów

14 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "1 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google