Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBSZAR OCHRONY ZDROWIA MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Ministerstwo Zdrowia 21.12.2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBSZAR OCHRONY ZDROWIA MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Ministerstwo Zdrowia 21.12.2004."— Zapis prezentacji:

1 OBSZAR OCHRONY ZDROWIA MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Ministerstwo Zdrowia 21.12.2004

2 Ochrona zdrowia w MF EOG I NMF W ramach priorytetu 5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem można pozyskać środki na zadania związane z obszarem ochrony zdrowia

3 ZAKRES WSPARCIA Został określony w: Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG (MF EOG). Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG (MF EOG).

4 CELE PRIORYTETU Poprawa warunków życia społeczeństwa poprzez programy promocji zdrowia i programy profilaktyczne Poprawa warunków życia społeczeństwa poprzez programy promocji zdrowia i programy profilaktyczne Poprawa jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia Poprawa jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia Poprawa dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej Poprawa dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej

5 programy promocji zdrowia i profilaktyki; programy promocji zdrowia i profilaktyki; programy poprawy opieki perinatalnej; programy poprawy opieki perinatalnej; programy dotyczące podnoszenia stanu wiedzy o nowoczesnych metodach planowania rodziny i standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa; programy dotyczące podnoszenia stanu wiedzy o nowoczesnych metodach planowania rodziny i standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa; KWALIFIKUJĄCE SIĘ PROJEKTY 1

6 programy w zakresie terapeutycznych systemów telemedycznych oraz medycznych internetowych systemów edukacyjnych oraz gromadzenia danych; programy w zakresie terapeutycznych systemów telemedycznych oraz medycznych internetowych systemów edukacyjnych oraz gromadzenia danych; podnoszenie dostępności i jakości usług medycznych; podnoszenie dostępności i jakości usług medycznych; KWALIFIKUJĄCE SIĘ PROJEKTY 2

7 programy mające na celu integrację środowisk zagrożonych patologią oraz programy mające na celu integrację środowisk zagrożonych patologią oraz zapobieganie przestępczości nieletnich (ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania patologii społecznych jak: narkomania i alkoholizm); KWALIFIKUJĄCE SIĘ PROJEKTY 3

8 projekty mające na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi; projekty mające na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi; projekty mające na celu tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. projekty mające na celu tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej. KWALIFIKUJĄCE SIĘ PROJEKTY 4

9 BENEFICJENCI 1 zakłady opieki zdrowotnej zakłady opieki zdrowotnej właściwy minister właściwy minister państwowe uczelnie medyczne lub państwowe uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych państwowe uczelnie medyczne lub państwowe uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych

10 BENEFICJENCI 2 jednostki badawczo-rozwojowe, prowadzące działalność w systemie ochrony zdrowia jednostki badawczo-rozwojowe, prowadzące działalność w systemie ochrony zdrowia jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne

11 BENEFICJENCI 3 związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje prowadzące statutową działalność non profit w obszarze ochrony zdrowia organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje prowadzące statutową działalność non profit w obszarze ochrony zdrowia

12 BUDŻET PRIORYTETU 2004-5,37 mln euro 2005-10,74 mln euro 2006-10,74 mln euro 2007-10,74 mln euro 2008-10,74 mln euro 2009-5,37 mln euro RAZEM53,68 mln euro

13 TYPY PROJEKTÓW Projekty indywidualne Projekty indywidualne Programy (grupy projektów) Programy (grupy projektów) Granty blokowe Granty blokowe tzw. Seed money tzw. Seed money

14 PROJEKTY INDYWIDUALNE Pojedynczy projekt jest to ekonomicznie niepodzielna seria działań odpowiadająca ściśle określonej funkcji technicznej z jasno określonymi celami. Pojedynczy projekt może zawierać jeden lub więcej podprojektów. Wartość > 250 000 euro

15 Programy (Grupy Projektów) Program składa się z równorzędnych grup oddzielnych projektów skierowanych na osiągnięcie wspólnych przestrzennie/obszarowo /tematycznie określonych celów, opracowanych i dostarczonych przez partnerów projektów. Programy mają na celu ułatwienie wdrażania całościowych i bardziej kosztownych strategii.

16 GRANTY BLOKOWE Jest to fundusz, ustanowiony dla ściśle określonych celów, który może być wykorzystany do dostarczenia pomocy finansowej dla jednostek, organizacji lub instytucji. Granty blokowe mają na celu ułatwienie wdrażania projektów, w których każdy podprojekt lub końcowy odbiorca jest zbyt mały, aby go zidentyfikować przed rozpoczęciem realizacji projektu lub żeby efektywnie nim administrować na poziomie podstawowym.

17 SEED MONEY przeznaczone są na ułatwienie procesu generowania oraz przygotowywania - programów - projektów

18 POZIOM DOFINANSOWANIA Dofinansowanie przedsięwzięć finansowanych z budżetu centralnego, regionalnego lub samorządowego nie może przekraczać 85% kosztów całkowitych Dofinansowanie przedsięwzięć finansowanych z budżetu centralnego, regionalnego lub samorządowego nie może przekraczać 85% kosztów całkowitych Dofinansowanie pozostałych projektów nie może przekraczać 60% kosztów Dofinansowanie pozostałych projektów nie może przekraczać 60% kosztów

19 co najmniej 50% ogólnego budżetu priorytetu powinno być przeznaczone na finansowanie pojedynczych projektów co najmniej 50% ogólnego budżetu priorytetu powinno być przeznaczone na finansowanie pojedynczych projektów POZIOM DOFINANSOWANIA

20 nie więcej niż 50% ogólnego budżetu priorytetu może być przeznaczone na finansowanie propozycji w ramach grantów blokowych oraz programów (grup projektów) nie więcej niż 50% ogólnego budżetu priorytetu może być przeznaczone na finansowanie propozycji w ramach grantów blokowych oraz programów (grup projektów)

21 POZIOM DOFINANSOWANIA Wydatki inwestycyjne nie powinny przekroczyć 60% ogólnej wartości poszczególnego wniosku.

22 INSTYTUCJE Krajowy Punkt Kontaktowy Krajowy Punkt Kontaktowy Ministerstwo Gospodarki i Pracy Instytucja Pośredniczącą Instytucja Pośredniczącą Ministerstwo Zdrowia Instytucja Wspomagająca Instytucja Wspomagająca Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia (projekt)

23 Wszelkie uwagi proszę przesyłać na adres: eog@mz.gov.pl


Pobierz ppt "OBSZAR OCHRONY ZDROWIA MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Ministerstwo Zdrowia 21.12.2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google