Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej ze środków krajowych NFOŚiGW Polkowice 16.09.2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej ze środków krajowych NFOŚiGW Polkowice 16.09.2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej ze środków krajowych NFOŚiGW Polkowice 16.09.2010 r.

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe w 2010 r. Edukacja ekologiczna Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet A: Wspieranie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki wodnej Priorytet B: Wspieranie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska Edukacja ekologiczna

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie A.1: Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej realizowanej przez parki narodowe, parki krajobrazowe, leśne kompleksy promocyjne, wiodące w regionie centra edukacji ekologicznej, ośrodki prowadzące edukację ekologiczną szczególnie istotne w skali kraju oraz inne ośrodki edukacyjne, a także wspieranie realizowanych przez te ośrodki programów edukacyjnych Edukacja ekologiczna

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie A.1: ośrodki szczególnie ważne w skali kraju, ośrodki parków narodowych i parków krajobrazowych - do 80 % kosztów kwalifikowanych ośrodki Lasów Państwowych funkcjonujące na terenie LKP i wiodące w regionie centra edukacji ekologicznej - do 70 % kosztów kwalifikowanych inne ośrodki prowadzące edukację ekologiczną - do 50 % kosztów kwalifikowanych Edukacja ekologiczna

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie A.2: Wspieranie realizacji programów edukacyjnych w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej oraz w ramach kampanii informacyjno – promocyjnych - do 90 % kosztów kwalifikowanych Edukacja ekologiczna

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie A.3: Wspieranie realizacji filmów, cyklicznych programów telewizyjnych i radiowych emitowanych na antenie ogólnopolskiej - do 60 % kosztów kwalifikowanych - max kwota dofinansowania do 300 000,00 zł Edukacja ekologiczna

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie A.4 Wspieranie produkcji pomocy dydaktycznych - do 50 % kosztów kwalifikowanych Edukacja ekologiczna

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie A.5: Wspieranie promocji zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz edukacji prowadzonej na łamach prasy Kategoria I – do 50 % kosztów kwalifikowanych wydania wkładki o objętości do 4 kolumn w numerze; Kategoria II – do 40 % kosztów kwalifikowanych; Kategoria III – do 40 % kosztów kwalifikowanych; Kategoria IV – do 50 % kosztów kwalifikowanych wydania wkładki o objętości do 4 kolumn w numerze; Edukacja ekologiczna

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie A.6: Wspieranie działalności wydawniczej wspomagającej edukację ekologiczną - do 80 % kosztów kwalifikowanych Edukacja ekologiczna

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie A.7: Wspieranie ponadregionalnych projektów szkoleniowych dla wybranych grup społecznych i zawodowych mające na celu podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju - do 80 % kosztów kwalifikowanych Edukacja ekologiczna

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działanie A.8: Wspieranie konferencji i seminariów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, szczególnie istotnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa - do 80 % kosztów kwalifikowanych - max kwota dofinansowania – do 100 000,00 zł Edukacja ekologiczna

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Edukacja ekologiczna Działanie A.9: Wspieranie konkursów i przedsięwzięć upowszechniających wiedzę ekologiczną - do 90 % kosztów kwalifikowanych - max kwota dofinansowania – do 300 000,00 zł

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Priorytet B: Wspieranie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska - do 80 % kosztów kwalifikowanych Edukacja ekologiczna

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych Zadanie 1 Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych, działających przez co najmniej 4 pełne lata kalendarzowe, na dzień złożenia wniosku Zadanie 2 Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych, działających przez co najmniej 2 pełne lata kalendarzowe, na dzień złożenia wniosku

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maksymalny poziom dofinansowania ze środków NFOŚiGW do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dofinansowania - dla organizacji działających co najmniej 4 lata do 100,00 tys. zł (okres finansowania – 2 lata); - dla organizacji działających co najmniej 2 lata do 50,00 tys. zł (okres finansowania – 1 rok); Wspieranie pozarządowych organizacji ekologicznych

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Beneficjenci – wszystkie podmioty podejmujące realizację przedsięwzięć lub zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska Nabór wniosków - w trybie konkursowym Edukacja ekologiczna

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziękuję za uwagę Dorota Sypień tel. (+4822) 4590 265 fax (+4822) 4590 193 e-mail: D.Sypien@nfosigw.gov.pl Grażyna Świerżyńska – Siudej tel. (+4822) 4590 594 fax (+4822) 4590 193 e-mail: G.Swierzynska@nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekologicznej ze środków krajowych NFOŚiGW Polkowice 16.09.2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google