Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Materiały źródłowe: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Materiały źródłowe: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania."— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Materiały źródłowe: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, (Dz. U. 01.63.639 z póź. zm. 02.113.984, 03.7.78, 04.96.959, 04.121.1263, Dz. U. 05.33.291)Dz. U. 01.63.639Dz. U. 05.33.291 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, (Dz. U. 04.121.1263)Dz. U. 04.121.1263 Ustawa z dnia 20 maja 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, (Dz. U. 05.25.202)Dz. U. 05.25.202 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów gospodarowania środkami z opłat produktowych, (Dz. U. 02.122.1052)Dz. U. 02.122.1052 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, (Dz. U. 03.104.982)Dz. U. 03.104.982 Zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek, ze środków NFOŚiGW w 2005 roku. (zasady dofinansowania, zakres działalności NFOŚiGW)zasady dofinansowaniazakres działalności NFOŚiGW

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.Łączna kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW 80 % kosztów inwestycyjnych 2.Wysokość pożyczki o oprocentowaniu 0.1 s.r.w. - do 50% kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia lecz nie więcej niż 1 mln zł 3.Okres karencji – max. 18 miesięcy, liczony od ostatniej wypłaty 4.Okres kredytowania max. 10 lat 5.Kwota umorzenia nie może być wyższa niż 30% kwoty udzielonej pożyczki. Warunki udzielania pożyczek ze środków pochodzących z tytułu Opłaty Produktowej

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pożyczki mogą być udzielone na: Inwestycje związane z : odzyskiem i recyklingiem opadów opakowaniowych, odzyskiem i recyklingiem odpadów poużytkowych powstałych z akumulatorów Ni-Cd, Ni-Fe *, innych akumulatorów elektrycznych oraz baterii i ogniw galwanicznych, odzyskiem i recyklingiem odpadów poużytkowych powstałych z urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, odzyskiem i recyklingiem odpadów poużytkowych z opon, zbieraniem i regeneracją odpadów poużytkowych z olejów smarowych, odzyskiem i recyklingiem odpadów poużytkowych z lamp wyładowczych. * Środki finansowe przeznaczone na odzysk i recykling odpadów poużytkowych powstałych z akumulatorów Ni-Fe oraz innych akumulatorów elektrycznych dostępne będą od 2006 roku.

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dotacje z Opłat Produktowych Dotacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska mogą być udzielane na: 1.Przedsięwzięcia pilotażowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub posiadające charakter eksperymentalny, 2.Monitoring systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, 3.Zbiórkę i recykling opadów poużytkowych dla przedsiębiorców i organizacji odzysku przekraczających wymagane poziomy odzysku i recyklingu, 4.Edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych wymienionych w ustawie.


Pobierz ppt "Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Materiały źródłowe: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google