Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIEDZYGMINNY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIAZKU GMIN KARKONOSKICH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIEDZYGMINNY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIAZKU GMIN KARKONOSKICH"— Zapis prezentacji:

1 MIEDZYGMINNY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIAZKU GMIN KARKONOSKICH

2 SPIS TREŚCI WSTĘP AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI PROGNOZA ZMIAN
ZAŁOŻONE CELE I PROPONOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI ZADANIA STRATEGICZNE HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ EDUKACJA EKOLOGICZNA ANALIZA WPŁYWU PROJEKTU PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO ZASADY MONITOROWANIA I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH W MPGO

3 1. WSTĘP Układ Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
Aktualny stan prawny i organizacyjny gospodarki odpadami w Polsce Charakterystyka Związku Gmin Karkonoskich Położenie geograficzne Demografia Warunki klimatyczne Budowa geologiczna Budowa hydrogeologiczna Gospodarka

4 2. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI
Odpady pochodzące z sektora komunalnego Bilans ilościowy i jakościowy odpadów Bilans na podstawie danych z Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Bilans na podstawie założeń KPGO i WPGO Prawo lokalne Systemy zbierania i transportu odpadów Selektywna zbiórka odpadów System zbiórki odpadów Efekty zbiórki Gospodarka odpadami wielkogabarytowymi i gruzem Gospodarka komunalnymi odpadami niebezpiecznymi Bilans ilościowy i jakościowy Stan zbiórki i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych Gospodarka odpadami z oczyszczalni ścieków Odzysk i unieszkodliwianie odpadów Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy Dzikie składowiska odpadów Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi Odpady mieszane Mechaniczno – biologiczna obróbka komunalnych odpadów zmieszanych Selektywna zbiórka

5 2. AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI
Odpady pochodzące z sektora gospodarczego Bilans ilościowy wytwarzanych odpadów na podstawie różnych źródeł Bilans odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym na podstawie bazy wojewódzkiej Bilans odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym na podstawie bazy SIGOP Bilans odpadów wytwarzanych w sektorze gospodarczym na podstawie decyzji starosty jeleniogórskiego Porównanie danych z różnych źródeł dotyczących odpadów z działalności gospodarczej na terenie ZGK Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego

6 3. PROGNOZA ZMIAN Odpady z sektora komunalnego Skład odpadów
Ilość odpadów Odpady komunalne Komunalne osady ściekowe Odpady z sektora gospodarczego Odpady budowlane Odpady zawierające azbest Odpady zwierające PCB Oleje odpadowe Baterie i akumulatory Pestycydy Odpady medyczne i weterynaryjne Odpadowa tkanka zwierzęca Zużyte opony Wycofane z eksploatacji pojazdy samochodowe Odpady sprzętu elektronicznego i elektrycznego

7 4. ZAŁOŻONE CELE I PROPONOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
Odpady z sektora komunalnego Założone cele do zrealizowania w ramach Międzygminnego planu gospodarki odpadami dla ZGK Odpady biologicznie rozkładalne Odpady opakowaniowe Inne odpady do recyklingu Odpady z oczyszczalni ścieków

8 4. ZAŁOŻONE CELE I PROPONOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
Projektowany system gospodarki odpadami Modele zarządzania systemami gospodarki odpadami Zapobieganie i minimalizacja wytwarzanych odpadów Zbieranie, odbieranie i transport mieszanych odpadów komunalnych Selektywna zbiórka odpadów Gospodarka odpadami wielkogabarytowymi Gospodarka gruzem i innymi odpadami budowlanymi Punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) Kompostownie przydomowe Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Gospodarka komunalnymi odpadami niebezpiecznymi Gospodarka odpadami z oczyszczalni ścieków Likwidacja dzikich składowisk odpadów

9 4. ZAŁOŻONE CELE I PROPONOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
Szacunkowe koszty realizacji projektowanego rozwiązania Pojemniki do zbiórki odpadów mieszanych Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów Pojemniki do kompostowania przydomowego Punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) Gospodarka odpadami w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami Likwidacja dzikich składowisk odpadów

10 4. ZAŁOŻONE CELE I PROPONOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI
Odpady z sektora gospodarczego Odpady budowlane Odpady zawierające azbest Odpady zawierających PCB Oleje odpadowe Baterie i akumulatory Odpady medyczne i weterynaryjne Odpadowa tkanka zwierzęca Zużyte opony Wycofane z eksploatacji pojazdy samochodowe Odpady sprzętu elektronicznego i elektrycznego

11 Odpady z sektora komunalnego Zadania krótkoterminowe (do roku 2007)
5. ZADANIA STRATEGICZNE Odpady z sektora komunalnego Zadania krótkoterminowe (do roku 2007) Zadania długoterminowe (do roku 2014) Odpady z sektora gospodarczego Zadania Niezbędne działania

12 6. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ

13 Program edukacyjny Związku Gmin Karkonoskich
7. EDUKACJA EKOLOGICZNA Program edukacyjny Związku Gmin Karkonoskich

14 8. ANALIZA WPŁYWU PROJEKTU PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO

15 9. ZASADY MONITOROWANIA I OCENY REALIZACJI ZAMIERZONYCH CELÓW

16 Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
10. MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ PRZEWIDZIANYCH W MPGO Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Fundacje i programy pomocowe Fundacja EKOFUNDUSZ Inne fundacje Fundusz Spójności Banki wspierające inwestycje ekologiczne Instytucje leasingowe finansujące gospodarkę odpadami Fundusze akcesyjne


Pobierz ppt "MIEDZYGMINNY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIAZKU GMIN KARKONOSKICH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google