Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BANKI SPÓŁDZIELCZE – wyzwania wobec nowych regulacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BANKI SPÓŁDZIELCZE – wyzwania wobec nowych regulacji"— Zapis prezentacji:

1 BANKI SPÓŁDZIELCZE – wyzwania wobec nowych regulacji
Aleksandra Szelągowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Finansowanie rolnictwa w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego w UE
Komunikat Komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz. Urz. UE C 16)

3 Europejski plan naprawy gospodarczej z dnia 26 listopada 2008 r.
Wsparcie krótkoterminowe w celu zwiększenia popytu, ochrony miejsc pracy i przywrócenia zaufania Wsparcie działań mających zapewnić w dłuższej perspektywie wyższą stopę wzrostu i trwały dobrobyt

4 Tymczasowe formy wsparcia realizowane w ramach pomocy państwa
Wsparcie sektora bankowego gwarantujące prowadzenie przez banki normalnej działalności kredytowej Wsparcie przedsiębiorstw w realizacji inwestycji w szczególności w zakresie ochrony środowiska, które maja zapewnić przewagę techmologiczną Wspólnoty

5 Przykład wsparcia nie stanowiącego pomocy publicznej
Złomowanie zużytych produktów lub kupowanie produktów ekologicznych Gwarancje udzielane MŚP (poza rolnictwem) do wysokości 1,5 mln EUR Gwarancje Skarbu Państwa, jeżeli udzielane są na warunkach komercyjnych

6 Antykryzysowe instrumenty pomocy krajowej wprowadzone w Komunikacie na lata 2009-2010
Ustalenie limitu pomocy de minimis dla MŚP (poza rolnictwem i rybołówstwem) z do 500 tys. EUR w formie dotacji przy realizacji programów pomocy Możliwość udzielania gwarancji również do kredytów obrotowych

7 Działania antykryzysowe w rolnictwie - przepisy wspólnotowe
Rozporządzenie Rady (WE) nr 74/2009 z dn r. zmieniające rozporządzenie nr 1698/2005 w sprawie rozwoju obszarów wiejskich

8 Możliwość uzupełnienia programów rozwoju obszarów wiejskich o projekty w ramach tzw. nowych wyzwań z zakresu: - zmian klimatycznych, - odnawialnych źródeł energii, - gospodarki wodnej, - różnorodność biologiczna, - wsparcia restrukturyzacji mleczarstwa, - przedsięwzięć innowacyjnych

9 Dodatkowe środki Zwiększenie wydatków z budżetu wspólnotowego na PROW w latach 2009 – w ramach działań antykryzysowych dla UE mln EUR, w tym dla Polski mln EUR

10 Działania antykryzysowe w rolnictwie - przepisy krajowe
zmiany w przepisach z zakresu: - kredytowania, - zaliczkowania finansowania projektów realizowanych w ramach PROW , - finansowania promocji artykułów rolno-spożywczych

11 Kredytowanie rolnictwa
Wyrównanie oprocentowania kredytów preferencyjnych ( w trakcie wprowadzania) Obniżenie ceny gwarancji i poręczeń spłaty kredytów udzielanych przez ARiMR ( w trakcie wprowadzania) Włączenie wierzytelności ARiMR z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów do wierzytelności podlegających umorzeniu ( w trakcie prac parlamentarnych)

12 Finansowanie projektów PROW 2007 - 2013
Możliwość zaliczkowania do 50 % w 2009 i 2010 a w dalszych latach 20 % przyznanej pomocy kosztów realizacji inwestycji (modernizacja gospodarstw rolnych zwiększanie wartości dodanej, różnicowanie produkcji, tworzenie mikroprzedsiębiorstw) pod warunkiem przedstawienia przez beneficjenta gwarancji bankowej lub innej równoważnej gwarancji ( w trakcie przygotowania projektu do uzgodnień międzyresortowych i społecznych)


Pobierz ppt "BANKI SPÓŁDZIELCZE – wyzwania wobec nowych regulacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google