Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOLONTARIAT, UMOCOWANIA PRAWNE. Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome i bez wynagrodzenia wykonywanie świadczeń na rzecz uprawnionych organizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOLONTARIAT, UMOCOWANIA PRAWNE. Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome i bez wynagrodzenia wykonywanie świadczeń na rzecz uprawnionych organizacji."— Zapis prezentacji:

1 WOLONTARIAT, UMOCOWANIA PRAWNE

2 Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome i bez wynagrodzenia wykonywanie świadczeń na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na określonych zasadach w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. Wolontariusz - osoba, która dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

3 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r.Nr 96,poz.873 ze zmianami)

4 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o Zakładach Opieki Zdrowotnej (Dz.U. z 1991r.Nr 91, poz.408 ze zmianami) Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami.)

5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010r. Nr 97, poz. 624) Rozporządzenie Ministra Edukacji Nauki i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46).

6 Rok 2011 Europejski Rok Działalności Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa


Pobierz ppt "WOLONTARIAT, UMOCOWANIA PRAWNE. Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome i bez wynagrodzenia wykonywanie świadczeń na rzecz uprawnionych organizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google