Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Warszawskie Tomasz Tatomir Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Warszawskie Tomasz Tatomir Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Warszawskie Tomasz Tatomir Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej

2 ©2004 Baker & McKenzie 2 Regulacje prawne dotyczące opakowań i opłaty produktowej: Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Weszły w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Dyrektywa 94/62/EC o opakowaniach i odpadach z opakowań. Decyzje Komisji: 97/129/EC, 97/138/EC oraz 99/177/EC.

3 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ©2004 Baker & McKenzie 3 Cel nowych regulacji wytworzenie u producentów motywacji do zmniejszania ilości wprowadzanych na rynek opakowań, ochrona środowiska naturalnego przed szkodliwymi produktami i substancjami (system kaucji za opakowania do substancji szkodliwych, opłata produktowa za akumulatory, oleje smarowe, itp.).

4 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ©2004 Baker & McKenzie 4 Co podlega opłacie produktowej? opakowania produktów przywiezionych z zagranicy opakowania produktów wytworzonych w Polsce i wprowadzonych na polski rynek niektóre niebezpieczne produkty przywiezione z zagranicy niektóre niebezpieczne produkty wytworzone w Polsce i wprowadzone na polski rynek

5 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ©2004 Baker & McKenzie 5 Jakie opakowania podlegają opłacie produktowej? opakowania z tworzyw sztucznych opakowania z aluminium opakowania z blachy białej i lekkiej opakowania z papieru i tektury opakowania ze szkła gospodarczego poza ampułkami opakowania wielomateriałowe

6 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ©2004 Baker & McKenzie 6 urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia chłodnicze i zamrażające, zawierające substancje zubożające warstwę ozonową akumulatory ołowiowe i niklowo-kadmowe ogniwa i baterie galwaniczne oleje smarowe lampy wyładowcze opony Jakie produkty podlegają opłacie produktowej?

7 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ©2004 Baker & McKenzie 7 akumulatory ołowiowe (kwasowe) Jakie produkty podlegają opłacie depozytowej?

8 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ©2004 Baker & McKenzie 8 Jakie rodzaje opakowań podlegają opłacie produktowej? opakowania jednostkowe, opakowania zbiorcze, opakowania transportowe, opakowania jednorazowe do konsumpcji

9 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ©2004 Baker & McKenzie 9 Obowiązki w zakresie odzysku można realizować na dwa sposoby: samodzielnie: –uiszczać opłatę produktową w pełnej wysokości, –próbować prowadzić odzysk we własnym zakresie. za pośrednictwem organizacji odzysku

10 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ©2004 Baker & McKenzie 10 Odpowiedzialność karna: za naruszenie poszczególnych obowiązków ustawowych w zakresie opłaty produktowej – kara grzywny do 5.000 PLN za brak wpłaty – podwyższenie opłaty o 50%, doliczenie karnych odsetek i ewentualnych kosztów egzekucji za naruszenie poszczególnych obowiązków ustawowych w zakresie kaucjonowania – kara grzywny do 5.000 PLN

11 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ©2004 Baker & McKenzie 11 Obowiązki związane z kaucjami na opakowania środków niebezpiecznych: ustalenie wysokości kaucji (od 10 do 30% wartości produktu), odebranie opakowań od sprzedawcy (na własny koszt), odebranie opakowań od klientów indywidualnych (w przypadku zaprzestania działalności przez sprzedawcę), uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych.

12 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ©2004 Baker & McKenzie 12 Przykład: Jakie elementy wyposażenia samochodu podlegają opłacie produktowej? (branża samochodowa) wszelkiego rodzaju opakowania (np. folie na siedzeniach samochodowych, folie zabezpieczające lakier przed porysowaniem), opakowane części samochodowe (przeznaczone do zmontowania pojazdu w kraju oraz przeznaczone do celów serwisowych), opony

13 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ©2004 Baker & McKenzie 13 Przykład: Jakie elementy wyposażenia samochodu podlegają opłacie produktowej? (branża samochodowa) – cd. oleje smarowe urządzenia klimatyzacyjne zawierające substancje zubożające warstwę ozonową (tj. substancje o nazwie CFC i HCFC), Jakie elementy wyposażenia samochodu podlegają opłacie depozytowej? akumulatory ołowiowe (kwasowe)

14 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ©2004 Baker & McKenzie 14 Zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2004 r.: obowiązkowi opłatowemu podlegają poszczególne kategorie opakowań bez względu na symbol PKWiU systematyczne zwiększanie limitów odzysku i recyklingu aż do 2007 r.

15 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ©2004 Baker & McKenzie 15 Zmiany, które wejdą w życie po 1 maja 2004 r.: recykling samochodów dobrowolne znakowanie opakowań rynek wewnątrz unijny

16 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ©2004 Baker & McKenzie 16 Propozycje zmian przepisów, nad którymi trwają konsultacje: objęcie opłatą produktową zadrukowanego papieru (gazety, książki), objęcie opłatą produktową nawozów sztucznych i pestycydów, objęcie opłatą produktową płynów chłodniczych, objęcie opłatą depozytową opakowań wielokrotnego użytku,

17 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej ©2004 Baker & McKenzie 17 Kontakt Tomasz Tatomir Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Budynek Focus Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa T: (22) 576 31 00 F: (22) 576 32 00 E-mail: tomasz.tatomir@bakernet.com www.bakernet.com


Pobierz ppt "Biuro Warszawskie Tomasz Tatomir Obowiązki przedsiębiorców w zakresie odpadów opakowaniowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google