Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy Stypendia naukowe dla doktorantów realizowany przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy Stypendia naukowe dla doktorantów realizowany przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy Stypendia naukowe dla doktorantów realizowany przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

2 Stypendia naukowe dla doktorantów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Finansowanie: Koszt projektu: 3 027 000 zł 227 025 zł – wkład własny 7,5 % 2 799 975 zł – dofinansowanie EFS i budżet państwa Okres realizacji projektu 2008-2010

3 Cel projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce, poprzez udzielenie stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny, wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego.

4 Udział w projekcie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 114 doktorantów z uczelni wyższych i instytutów naukowych mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego W 2008 r. przyznano stypendia naukowe dla 18 doktorantów na okres 6 miesięcy W 2009 r. przyznano stypendia naukowe dla 48 doktorantów na okres 7 miesięcy W 2010 r. planowane jest przyznanie stypendiów naukowych dla 48 doktorantów na okres 7 miesięcy

5 II Etap realizacji projektu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach II naboru przeprowadzonego w 2009 r. wpłynęło 97 wniosków, 90 wniosków przeszło pozytywnie ocenę formalną natomiast 7 wniosków oceniono negatywnie (przyczyny m.in.: brak wszczętego przewodu doktorskiego lub przewód wszczęty na uczelni nie mającej siedziby na terenie Województwa Lubelskiego) 48 doktorantów zostało wybranych przez Komisję Stypendialną w drodze konkursu, w tym: 14 – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 13 – Politechnika Lubelska 12 – UMCS 4 – Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie 3 – KUL Jana Pawła II 2 – Uniwersytet Medyczny w Lublinie

6 III Nabór wniosków Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostatni nabór wniosków o przyznanie stypendium zostanie przeprowadzony na przełomie luty/marzec 2010 r. Zasady i kryteria naboru wniosków pozostaną bez zmian w stosunku do obowiązujących podczas II naboru O stypendium będą mogli ubiegać się doktoranci uczelni wyższych lub instytutów naukowych mających siedzibę na terenie Województwa Lubelskiego i posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora

7 Kontynuacja programu stypendialnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Departament Gospodarki i Innowacji UMWL planuje kontynuację obecnie realizowanego projektu. Projekt Stypendia naukowe dla doktorantów II będzie ukierunkowany na praktyczne zastosowanie wyników prac doktorskich pod kontem zapotrzebowania ze strony przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych z terenu Województwa Lubelskiego O stypendium będą mogły ubiegać się zarówno osoby będące uczestnikami studiów doktoranckich jak również osoby pracujące na uczelniach wyższych lub w instytutach naukowych z terenu Województwa Lubelskiego, nawet jeżeli mają wszczęty przewód na uczelni z siedzibą w innym województwie Stypendia będą przyznane dla 170 doktorantów na 18 miesięcy W okresie otrzymywania stypendium, Doktoranci będą musieli wykazać się aktywnością w zakresie publikacji naukowych, uczestnictwem w konferencjach naukowych itp.

8 Informacje o projekcie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WWW.RSI.LUBELSKIE.PL Regulamin Załączniki Wydarzenia

9 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mariusz Majkutewicz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Tel. (0-81) 537 16 25 stypendia@lubelskie.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy Stypendia naukowe dla doktorantów realizowany przez Departament Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google