Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIERWSZY PROGRAM STYPENDIALNY ZPORR DLA DOKTORANTÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIERWSZY PROGRAM STYPENDIALNY ZPORR DLA DOKTORANTÓW"— Zapis prezentacji:

1 PIERWSZY PROGRAM STYPENDIALNY ZPORR DLA DOKTORANTÓW
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ 1 X 2005 – 31 X 2007 PODSUMOWANIE – GRUDZIEŃ 2007 Projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z budżetu państwa

2 oraz w 25% z budżetu państwa
Ludzie w Programie Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – stały kontakt: mgr Maciej Biernacki, mgr Beata Banasik Wykonawcy projektu: Doktoranci Politechniki Wrocławskiej - beneficjenci ostateczni stale ok. 60 ― łącznie: = 100 Obsługa projektu: Merytoryczna: Administracyjna: Eksperci: mgr Maria Wasowicz-Kruk prof. W Andrzej Sokalski mgr Anna Zając prof. Jerzy Świątek mgr Anna Czapiga-Rogotowicz Koordynator: Jerzy Bugajny prof. Ryszard Gonczarek mgr Jolanta Nowak Recenzenci: profesorowie z PWr ok. 20 osób Projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z budżetu państwa

3 Zrealizowany cel programu
Realizacja projektu winna była przyczynić się do: transferu wiedzy do przedsiębiorstw w regionie, nawiązania ścisłej współpracy z dolnośląskimi przedsiębiorstwami, stworzenia możliwości zatrudniania beneficjentów programu – przemysłowe ośrodki badawcze, własne firmy, inne uczelnie z terenu Dolnego Śląska, uzyskania stopnia naukowego doktora przez wnioskodawcę, zachowania równości szans kobiet i mężczyzn.

4 - 37 zakładów lub przedstawicielstw z Dolnego Śląska:
Firmy współpracujące Nawiązane kontakty - 37 zakładów lub przedstawicielstw z Dolnego Śląska: (przykłady) KGHM Cuprum sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe – Wrocław Technology Tranfer Agency Techtra sp. z o.o. - Wrocław Świdnicka Fabryka Pomp sp. z o.o. – Świdnica EKO-BUD – Sobótka Instytut Automatyki Systemów Energetycznych – Wrocław Gamma Color – Prochowice Akcesoria Foteli Samochodowych Faurecia - Wałbrzych KGHM Polska Miedź S.A. Departement Zabezpieczeń Wydział Pomiaru Ryzyka – Lubin REHA-POL-A Sp. z o.o.- Trzebnica Hewlet Packard Polska - Warszawa

5 Program unijny - folder
STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW PWR Realizacja: od 1.XI.2005 do 31.X.2007 – 25 miesięcy Liczba beneficjentów: = 100 Kwoty stypendiów: od 500 do 2000 zł Okres realizacji projektów doktorantów: od 6 do 23 miesięcy Całkowita wartość projektu: ,16 PLN

6 Warunki Programu Środki stypendialne na realizację Programu Stypendialnego ZPORR pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 2.6 ZPORR – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy – wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 2. Projekt jest finansowany w 75 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25 % z budżetu państwa 3. Cel badawczy określony we wniosku musi dotyczyć dziedzin nauki realizujących badania objęte Dolnośląską Strategią Innowacyjna oraz Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego i określone w projekcie jako: inżynieria materiałowa, inżynieria elektryczna, inżynieria biomedyczna, ochrona środowiska, zaopatrzenie w wodę, produkcja maszyn i urządzeń, energetyka, kopalnictwo, informatyka i budownictwo. Przydatność celu badawczego dla zidentyfikowanych potrzeb regionu - podejmowana tematyka badawcza powinna być innowacyjna i związana z gospodarką Dolnego Śląska w odniesieniu do zapisów Regionalnej Strategii Innowacji oraz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. 5. Uzyskania stopnia naukowego doktora przez wnioskodawcę

7 Przystąpienie i realizacja
Zgłaszanie projektów – wnioski doktorantów Ocena wniosków – recenzenci (profesorowie PWr.) – anonimowo Decyzje stypendialne – laureaci konkursów – Komisja Programu Umowa stypendialna i aneksy (co 3 miesiące) – Koordynator Raporty okresowe – co 3 miesiące (opracowanie pisemne) oraz seminaria sprawozdawcze – prezentacje multimedialne i postery: luty 2006, grudzień 2006, wrzesień 2007 – stypendyści Programu Ocena realizacji – recenzenci (anonimowo) i Komisja Programu Opracowanie końcowe (CD-ROM) – stypendyści Programu Ocena zrealizowanych projektów – recenzenci (anonimowo) i Komisja Programu Ankieta w rok po zrealizowaniu projektu – beneficjenci Programu Dla wyszczególnionych faz zostały opracowane formularze elektroniczne

8 Wniosek i Regulamin

9 Harmonogram realizacji projektu 4 etapy konkursu co 6 miesięcy
Umowa i realizacja Harmonogram realizacji projektu 4 etapy konkursu co 6 miesięcy I etap konkursu - listopad 2005 r. (projekty od 3 do 23 miesięcy) II etap konkursu - maj 2006 r. (projekty od 3 do 17 miesięcy) III etap konkursu - listopad 2006 r. (projekty od 3 do 11 miesięcy) IV etap konkursu - maj 2007 r. (projekty od 3 do 5 miesięcy)

10 1. Wnioski stypendialne doktorantów

11 2. Ocena wniosków – recenzent

12 3. Laureaci konkursu − Komisja Programu

13 3. Laureaci konkursu − beneficjenci ostateczni
Doktoranci Politechniki Wrocławskiej Warunki uczestnictwa w programie: średnia 4.7 wszczęty przewód doktorski podejmowany cel badawczy stanowi część lub całość problematyki badawczej realizowanej w ramach tematu rozprawy doktorskiej podejmowana tematyka przyczynia się do wzrostu potencjału innowacyjnego na terenie Dolnego Śląska

14 4. Umowy Stypendialne i Aneksy

15 5. Raporty Okresowe – co 3 miesiące

16 6. Ocena realizacji na podstawie Raportu

17 7. Opracowanie końcowe + płyta CD

18 8. Ocena zrealizowanych projektów

19 Seminaria sprawozdawcze - 3
PIERWSZA SESJA SPRAWOZDAWCZA PPS ZPORR 8-10 LUTEGO 2006 prezentacje: 56 uczestników ROCZNE SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE PPS ZPORR 2 GRUDNIA 2006 prezentacje: 10 uczestników oraz sesja plakatowa: 50 uczestników KOŃCOWE SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE PPS ZPORR 29 WRZEŚNIA 2007 prezentacje: 5 uczestników oraz sesja plakatowa: 52 uczestników

20 9. Ankieta − w rok po

21 Stypendia naukowe ZPORR
Umowa stypendialna − nie ingeruje w kwestie praw własności do dóbr intelektualnych realizowanego projektu, które pozostają po stronie doktoranta i Politechniki Wrocławskiej Wolne od podatku dochodowego − inne stypendia naukowe za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Zwrot zapłaconego podatku


Pobierz ppt "PIERWSZY PROGRAM STYPENDIALNY ZPORR DLA DOKTORANTÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google