Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁALNOŚĆ ORZECZNICZA PORADNI PSYCHOLGICZNO – P EDAGOGICZN EJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM w latach 2007/2008 i 2008/2009 na rzecz dzieci i młodzieży z.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁALNOŚĆ ORZECZNICZA PORADNI PSYCHOLGICZNO – P EDAGOGICZN EJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM w latach 2007/2008 i 2008/2009 na rzecz dzieci i młodzieży z."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁALNOŚĆ ORZECZNICZA PORADNI PSYCHOLGICZNO – P EDAGOGICZN EJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM w latach 2007/2008 i 2008/2009 na rzecz dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem wzroku i słuchu

2 REJON DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM miasto Piotrków Trybunalski oraz 1 1 gmin powiatu piotrkowskiego ziemskiego: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz

3 Poradnia realizuje zadania dodatkowe zlecone przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w zakresie orzecznictwa na rzecz dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu słuchu, wzroku oraz autystycznych z powiatów: piotrkowskiego, tomaszowskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego

4 Ogółem, statystycznie pod opieką poradni pozostaje ok. 35.000 dzieci i młodzieży

5 PRACOWNICY PORADNI Zadania statutowe realizuje 32 pracowników merytorycznych w tym: 11 psychologów 7 logopedów (w tym ze specjalnością w zakresie surdologopedii i neurologopedii ) 14 pedagogów (w tym ze specjalnością w zakresie surdopedagog iki, tyflopedagog iki, oligofrenopedagog iki, rehabilita cji ruchowe j )

6 ZATRUDNIAMY TEŻ 4 LEKARZY KONSULTANTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA DLA POTRZEB ORZECZNICTWA pediatrę okulistę neurologa otolaryngologa

7 Liczba wydanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego na rzecz dzieci z dysfunkcjami wzroku i słuchu, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju w latach 2007 / 2008 i 2008 /2009

8 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów 2007/20082008/2009 Słabo słyszących 2312 Niesłyszących 31 Słabo widzących 1521 Niewidzących 13 Ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym z dysfunkcjami słuchu i wzroku 2221

9 2007 / 20082008 / 2009 Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 3119

10 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 2007 / 20082008 / 2009 O gółem 78197 Dla dzieci z dysfunkcją słuchu 2633,3%136,6% Dla dzieci z dysfunkcją wzroku 1620,5%2412,1% Dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną 2228,2%2110,7% Inne 1418%13970,6%

11 LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ O POTRZEBIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO 2007 / 20082008 / 2009 Ogółem Dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym z dysfunkcją wzroku lub słuchu Ogółem Dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w tym z dysfunkcją wzroku lub słuchu 35892%389113,1% 47 orzeczeń odmownych78 orzeczeń odmownych

12 OD 2002 ROKU PORADNIA PROWADZI PRZESIEWOWE BADANIA SŁUCHU I WZROKU DZIECI WE WSPÓŁPRACY Z INSYTUTEM FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU W WARSZAWIE

13 W latach 2002 – 2008 badania prowadzone były w oparciu o: specjalistyczny program komputerowy Słyszę i zestaw słuchawkowy z kalibratorem dźwięków Specjalistyczny program komputerowy Widzę z kalibratorem obrazu

14 Od 2009 roku badania przesiewowe wzroku i słuchu prowadzone są w oparciu o: specjalistyczny sprzęt pn. Platforma do badań zmysłów

15 Celem badań jest: ocena stanu słuchu i wzroku dzieci i młodzieży, wczesne wykrycie uszkodzeń słuchu i wzroku u dzieci oraz młodzieży wczesne rozpoczęcie specjalistycznego diagnozowania otolaryngologicznego i okulistycznego, leczenia i rehabilitacji, zapobieganie trudnościom i niepowodzeniom szkolnych

16 Badania prowadzone są na terenie przedszkoli mających siedzibę w rejonie działania poradni. Termin realizacji badań: luty – maj

17 Za prawidłową realizację badań odpowiedzialni są pracownicy poradni, przeszkoleni przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie

18 Wyniki przesiewowych badań słuchu i wzroku przeprowadzonych w przedszkolach w latach 2007 – 2009

19 Ogółem w latach 2007 – 2009 pracownicy poradni przeprowadzili u dzieci w wieku przedszkolnym 467 badań profilaktycznych słuchu 388 badań profilaktycznych wzroku

20 Harmonogram zadań przy wdrażaniu i realizacji przesiewowych badań słuchu i wzroku dzieci Losowe wytypowanie szkół / przedszkoli do badań przesiewowych Uzgodnienie z dyrektorami wybranych placówek zakresu współpracy oraz warunków prowadzenia badań Przekazanie do placówek ulotek informacyjnych dla rodziców Wdrożenie badań

21 Podsumowanie badań przekazanie rodzicom wszystkich badanych dzieci pisemnej informacji o wynikach badań, przekazanie rodzicom dzieci, u których testy wypadły niepomyślnie, pisemnych informacji dla lekarza otolaryngologa bądź okulisty o potrzebie wykonania pogłębionych badań specjalistycznych, przekazanie dyrektorowi przedszkola / szkoły, pisemnej informacji o liczbie przebadanych dzieci i liczbie skierowanych do dalszej diagnozy otolaryngologicznej i okulistycznej.

22 Dziękuję za uwagę Prezentację przygotowała Elżbieta Szarapa Dyrektor PPP w Piotrkowie Tryb.


Pobierz ppt "DZIAŁALNOŚĆ ORZECZNICZA PORADNI PSYCHOLGICZNO – P EDAGOGICZN EJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM w latach 2007/2008 i 2008/2009 na rzecz dzieci i młodzieży z."

Podobne prezentacje


Reklamy Google