Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI"— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI
PRZY PRZEDSZKOLU „LEŚNE SKRZATY” W PRZEŹMIEROWIE

2 Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci – jest jednostką organizacyjną, powołaną przez Dyrektora Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie w dniu 1 lutego 2012 roku, mieści się w salach nowego budynku Przedszkola przy ulicy Folwarcznej 85c.

3 Zajęcia organizowane są w wymiarze od 4-8 godzin w miesiącu dla każdego dziecka, zależnie od jego możliwości psychofizycznych. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zespół oraz rodziców / opiekunów - na początku terapii. Sala rehabilitacji ruchowej

4 Zespół realizuje zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, polegające na podejmowaniu działań stymulujących sferę fizyczną, poznawczą, emocjonalną i społeczną. Celem jest kształtowanie, rozwijanie umiejętności i komunikacji przygotowujących dziecko do podjęcia obowiązku szkolnego. Sala logopedyczna

5 Uczestnikami terapii prowadzonej przez Zespół są zamieszkałe na terenie gminy Tarnowo Podgórne dzieci w wieku 0-7 lat, posiadające opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczenie o niepełnosprawności. Rehabilitacja ruchowa motoryki małej

6 Zespół zapewnia warunki do pełnej realizacji indywidualnego programu terapii, tj. prowadzi: terapię pedagogiczną , w tym surdopedagogiczną, tyflopedagogiczną, neurologopedyczną i rehabilitację ruchową. Na dzień dzisiejszy opieką jest objętych siedmioro dzieci z którymi pracuje kadra pedagogiczna składająca się z czterech specjalistów. Tyflopedagog pracuje z dzieckiem niedowidzącym.

7 Surdopedagog - pracuje z dziećmi niedosłyszącymi.

8 Neurologopeda – pracuje z dziećmi z nieprawidłową wymową.

9 Rehabilitant ruchowy – pracuje nad usprawnianiem motoryki dużej.

10 Najważniejsze etapy wczesnego wspomagania rozwoju; -wczesne wykrycie ryzyka nieprawidłowego rozwoju, -wczesna diagnoza, -wczesne podjęcie odpowiednich form wspierania Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju ? -zgłosić się do poradni-pedagogicznej, -złożyć wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, -zgłosić się do poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie, -po otrzymaniu opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju zgłosić się do naszego Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie. Pomoc, jaką Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju świadczy dziecku i jego rodzinie ,jest bezpłatna. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google