Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ścieżki edukacyjne uczniów z uszkodzonym słuchem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ścieżki edukacyjne uczniów z uszkodzonym słuchem"— Zapis prezentacji:

1 Ścieżki edukacyjne uczniów z uszkodzonym słuchem
dr Magdalena Olempska

2 Formy kształcenia: Szkoły specjalne dla uczniów niesłyszących,
Szkoły specjalne dla uczniów słabo słyszących, Szkoły integracyjne, Szkoły ogólnodostępne.

3

4

5

6

7 Ścieżki edukacyjne uczniów z uszkodzonym słuchem….
Cel - określenie ścieżek edukacyjnych uczniów z uszkodzonym słuchem. Badaniami objęto 283 dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem (w tym 117 dziewcząt i 166 chłopców). Zebrane dane dotyczą lat 2004/05 – 2008/09.

8 Badana grupa: 18% uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną;

9 (źródło: badania własne)

10 Edukacja przedszkolna
STOPIEŃ USZKODZENIA SŁUCHU PRZEDSZKOLE OGÓLNODOSTĘPNE INTEGRACYJNE SPECJALNE LEKKI 41 11 UMIARKOWANY 59 2 ZNACZNY 12 30 GŁĘBOKI 23 58 25 Razem 135 110 29 (źródło: badania własne)

11 (źródło: badania własne)

12 (źródło: badania własne)

13 Warto podkreślić, że zespoły orzekające działające przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych nie kierują się jedynie stopniem uszkodzenia słuchu przy kierowaniu do danej formy kształcenia.

14 Bardzo istotny jest poziom intelektualnego, społecznego i emocjonalnego rozwoju dziecka, motywacji do nauki szkolnej a przede wszystkim stopień rozwoju mowy fakt czy rodzice dziecka z uszkodzonym słuchem są osobami słyszącymi czy osobami niesłyszącymi

15 Gimnazjum… (źródło: badania własne)

16 (źródło: badania własne)

17 Rekwalifikacje… Etap szkoły podstawowej: Etap gimnazjum:
ok. 3% uczniów z uszkodzonym słuchem Etap gimnazjum: ok. 2% uczniów z uszkodzonym słuchem

18 Zalety kształcenia w szkołach specjalnych:
Indywidualizacja nauki Zmniejszenie współczynnika stresu Stosowanie specjalnych metod, form i środków

19 Ograniczenia kształcenia w szkołach specjalnych:
Niewielka liczba szkół Izolacja dziecka od rodziny Ryzyko pojawienia się zaburzeń w procesie wychowawczym Brak lub ograniczenie naturalnej stymulacji rozwoju językowego

20 Zalety kształcenia uczniów w szkołach masowych:
Ciągła stymulacja rozwoju językowego; Wzrastanie w środowisku, w którym dziecko naturalnie żyje; Pozostawanie z rodziną.

21 Ograniczenia… Stres; Brak indywidualizacji nauczania;
Duże zespoły klasowe; Werbalne metody przekazywania wiedzy.

22 Ograniczenia… Brak specjalistycznie wykwalifikowanej kadry;
Brak odpowiedniej aparatury wspomagającej słyszenie; Możliwość zetknięcia się dziecka z przejawami dyskryminacji; Czasem kłopoty dziecka z identyfikacją zarówno z grupą słyszących jak i niesłyszących; Duże zaangażowanie rodziców.

23 Dziękuję za uwagę…


Pobierz ppt "Ścieżki edukacyjne uczniów z uszkodzonym słuchem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google