Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy Szkolnictwa Specjalnego (w aspekcie analizy działalności orzeczniczej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 i nr 2 w Płocku) Marzenna Czarnecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy Szkolnictwa Specjalnego (w aspekcie analizy działalności orzeczniczej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 i nr 2 w Płocku) Marzenna Czarnecka."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy Szkolnictwa Specjalnego (w aspekcie analizy działalności orzeczniczej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 i nr 2 w Płocku) Marzenna Czarnecka Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 w Płocku

2 Orzeczenia i opinie wydawane przez zespoły orzekające opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych indywidualnych lub zespołowych, orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

3 Wczesne wspomaganie rozwoju Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmuje się dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

4 Kształcenie specjalne Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci/uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Organizowane jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

5 Nauczaniem indywidualnym obejmuje się dzieci/uczniów, których stan zdrowia znacznie utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola/szkoły

6 Opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju

7 Dzieci słabosłyszące i niesłyszące

8 Dzieci słabowidzące i niewidome

9 Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

10 Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

11 Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dzieci głęboko upośledzone)

12 Dzieci z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją

13 Dzieci z autyzmem w tym z zespołem Aspergera

14 Dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi

15 Dzieci zagrożone niedostosowaniem społecznym

16 Podsumowanie-Kształcenie specjalne

17 Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

18 W jakim kierunku powinno ewoluować kształcenie specjalne żeby: najlepiej zaspokoić potrzeby dzieci i ich rodziców, dążyć do likwidacji stygmatyzacji szkolnictwa specjalnego, przełamywać stygmatyzację dzieci niepełnosprawnych, rodzice przestali bać się szkoły specjalnej, dzieci pozostające w systemie NI (ponieważ nie przewidziano dla nich regulacji prawnych warunkujących kształcenie specjalne) mogły uzyskać KS zgodnie z ich rzeczywistymi potrzebami.

19 Nasze refleksje Szeroko rozumiana edukacja społeczna, Praca z rodzicami dzieci zdrowych na poziomie przedszkola i pierwszego etapu edukacji, Promowanie placówek szkolnictwa specjalnego jako tych, które dają najwięcej zysku dzieciom i młodzieży o określonych potrzebach edukacyjnych, Wielospecjalistyczna kadra pedagogiczna i diagnostyczno-terapeutyczna oraz ich ścisła współpraca, Odpowiednia infrastruktura.

20 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Perspektywy Szkolnictwa Specjalnego (w aspekcie analizy działalności orzeczniczej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 i nr 2 w Płocku) Marzenna Czarnecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google