Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FORMY POMOCY DZIECIOM Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU NA TERENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OPRACOWANIE: mgr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FORMY POMOCY DZIECIOM Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU NA TERENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OPRACOWANIE: mgr."— Zapis prezentacji:

1 FORMY POMOCY DZIECIOM Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU NA TERENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OPRACOWANIE: mgr DOROTA CHMIELEWSKA surdopedagog-logopeda

2 ZGŁASZANIA DZIECI NA TERAPIĘ DROGI PO KONSULTACJI NA TERENIE PORADNI
SKIEROWANIE Z INSTYTUCJI MEDYCZNEJ PO PRZESIEWOWYCHBADANIACH SŁUCHU NA TERENIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI BEZPOŚREDNIO PRZEZ RODZICÓW SKIEROWANIE Z INSTYTUCJI OŚWIATOWEJ

3 O PRZEPROWADZENIE BADANIA
RODZIC SKŁADA WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA I WYDANIE OPINII ORZECZENIA

4 OPINIE I ORZECZENIA WYDAJE SIĘ PO PRZEPROWADZENIU
WIELOSPECJALISTYCZNEJ DIAGNOZY PRZEZ ZESPÓŁ PSYCHOLOG PEDAGOG (SURDOPEDAGOG, TYFLOPEDAGOG) Z WYKORZYSTANIEM DOKUMENTACJI Z PRZEBIEGU LECZENIA LOGOPEDA Określenie rodzaju i głębokości niedosłuchu oraz zastosowanego protezowania ( klasyczny aparat, implant, aparat kostny)

5 PORADNIA WYDAJE DLA DZIECKA Z WADĄ SŁUCHU
OPINIĘ ORZECZENIE - o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju - o udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb - o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci słabo słyszących dla dzieci niesłyszących z lekkim niedosłuchem ( 20-40dB) ze znacznym niedosłuchem (70-90dB) z umiarkowanym niedosłuchem (40-70dB) z głębokim niedosłuchem ( ponad 90dB) Klasyfikacja wad słuchu wg zaleceń Międzynarodowego Biura Audiofonologii Orzeczenie wydawane na dany etap edukacyjny: - przedszkolny gimnazjalny - klas I - III ponadgimnazjalny - klas IV - VI

6 PONADTO DZIECKO MOŻE OTRZYMAĆ
ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH (INDYWIDUALNYCH / GRUPOWYCH)

7 OPTYMALNE FORMY POMOCY ODPOWIEDNIE DLA KONKRETNEGO DZIECKA
PO PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZIE ZESPÓŁ OKREŚLA OPTYMALNE FORMY POMOCY ODPOWIEDNIE DLA KONKRETNEGO DZIECKA DO REALIZACJI NA TERENIE PRZEDSZKOLA SZKOŁY PORADNI PLACÓWKI REALIZUJĄCEJ WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU

8 93% DZIECI Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU DIAGNOZOWANYCH W PORADNI OTRZYMUJE SPECJALISTYCZNĄ POMOC TERAPEUTYCZNĄ NA TERENIE NASZEJ PLACÓWKI. SĄ TO DZIECI Z 12 GMIN: PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, WOLBÓRZ, MOSZCZENICA, CZARNOCIN, GRABICA, WOLA KRZYSZTOPORSKA, ROZPRZA, GORZKOWICE, RĘCZNO, ALEKSANDRÓW, SULEJÓW, ŁĘKI SZLACHECKIE

9 Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU
REWALIDACJĄ W PORADNI OBEJMOWANE SĄ DZIECI W WIEKU: 0 - 3 LATA 3 - 6 LAT ORAZ UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH, PONADGIMNAZJALNYCH Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆIĄ SPRZĘŻONĄ ( WADA SŁUCHU I INNA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ)

10 REWALIDACJĘ PROWADZĄ SPECJALIŚCI:
SURDOPEDAGOG LOGOPEDA TYFLOPEDAGOG REHABILITANT RUCHOWY PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA

11 FORMY POMOCY REWALIDACJA DZIECKA PORADNICTWO DLA NAUCZYCIELI
POMOC RODZINIE Indywidualna terapia Indywidualne konsultacje Konsultacje na terenie poradni Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych przedszkoli i szkół Terapia grupowa Grupa wspierająca Turnus rehabilitacyjny Terapia rodzinna Spotkania konsultacyjne na terenie szkół w zespołach: nauczyciel, pedagog, rodzic

12 INDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACJI
DLA KAŻDEGO DZIECKA PRZYGOTOWYWANY JEST INDYWIDUALNY PROGRAM REWALIDACJI ZAWIERAJĄCY ROZPOZNANIE CELE TERAPEUTYCZNE FORMĘ TERAPII METODY RODZAJE ĆWICZEŃ POMOCE PRZEWIDYWANE EFEKTY TERAPII SPOSOBY EWALUACJI PROGRAMU

13 TERAPIA INDYWIDUALNA STYMULACJA NARZĄDU MOWY WYCHOWANIE SŁUCHOWE
Ćwiczenia oddechowe Ćwiczenia fonacyjne Ćwiczenia motoryki artykulacyjnej WYCHOWANIE SŁUCHOWE Świadomość dźwięku Lokalizacja źródła dźwięku Rozwój słyszenia na odległość Dyskryminacja bodźców Zabawy głosem Audytywne sprzężenie zwrotne ROZWIJANIE ROZUMIENIA MOWY W oparciu o przeżywane sytuacje utrwalone na fotografiach; w prowadzonych przez rodziców kronikach czy zeszytach ćwiczeń W oparciu o dostępne pomoce dydaktyczne ROZWIJANIE EKSPRESJI MOWY Powtarzanie Nazywanie Tworzenie wypowiedzi Doskonalenie artykulacji ĆWICZENIA UAKTYWNIAJĄCE PERCEPCJĘ WZROKOWĄ JAKO KOMPENSACJĘ USZKODZONEGO SŁUCHU ĆWICZENIA DOSKONALĄCE MOTORYKĘ MAŁĄ

14 METODY PRACY Z DZIECKIEM Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU
AUDYTYWNA – bazująca na słuchu AUDYTYWNO – WERBALNA – wykorzystująca resztki słuchowe w celu naturalnego rozwijania mowy WERBO – TONALNA – przyporządkowująca określonej głosce odpowiedniego ruchu i rekwizytu LOGOPEDYCZNE – fonetyczne, mechaniczne PEDAGOGICZNE – wczesnej nauki czytania ( Cieszyńska) 18 – struktur wyrazowych (Kujawa, Kurzyna); syntetyczno – analityczna metoda sylabowa (Mickiewicz,Wojak, Grabałowska, Jastrząb); PRACA Z KOMPUTEREM – programy: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU, LOGOGRY, ZABAWY SŁOWEM, CZYTAM I PISZĘ ; MÓWIĄCE OBRAZKI

15 PAKIETY EDUKACYJNE, AUDIOGRY MULTIMEDIALNE PROGRAMY TERAPEUTYCZNE
ŚRODKI DYDAKTYCZNE WYKORZYSTYWANE W BEZPOŚREDNIEJ PRACY Z DZIEĆMI SŁABO SŁYSZĄCYMI I NIESŁYSZĄCYMI PLATFORMA BADAŃ ZMYSŁÓW ,,SŁYSZĘ’’ PAKIETY EDUKACYJNE, AUDIOGRY MULTIMEDIALNE PROGRAMY TERAPEUTYCZNE

16 TERAPIA GRUPOWA UDZIELANIE POMOCY RODZICOM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Prowadzona z dziećmi małymi ( do 6 r.ż.) w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz elementy logorytmiki i wychowanie słuchowe , we współpracy z pedagogiem-rehabilitantem ruchowym UDZIELANIE POMOCY RODZICOM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i kontynuowania rewalidacji na terenie domu. W zakresie uprawnień do korzystania ze świadczeń rodzinnych i zwolnień z opłat. W zakresie korzystania z dofinansowania ze środków PEFRON TURNUS REHABILITACYJNY Organizowany dla całych rodzin w atrakcyjnych miejscowościach, w ośrodkach spełniających odpowiednie dla rehabilitacji warunki. Łączy elementy terapii grupowej, indywidualnej i wypoczynku rodzinnego. Byliśmy w Mielnie oraz Jarosławcu.

17 PORADNIA WSPÓŁPRACUJE Z INSTYTUTEM FIZJOLOGII I PATOLOGII SŁUCHU
W WARSZAWIE PROWADZĄC BADANIA PRZESIEWOWE SŁUCHU I WZROKU W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH Z REJONU DZIAŁANIA PORADNI POCZĄWSZY OD ROKU SZKOLNEGO 2001/2002

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "FORMY POMOCY DZIECIOM Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU NA TERENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM OPRACOWANIE: mgr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google