Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obniżanie wieku szkolnego Finansowanie zmian, korzyści płynące z wdrożenia reformy, wskazówki i porady Dla organów prowadzących szkoły podstawowe Luty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obniżanie wieku szkolnego Finansowanie zmian, korzyści płynące z wdrożenia reformy, wskazówki i porady Dla organów prowadzących szkoły podstawowe Luty."— Zapis prezentacji:

1 Obniżanie wieku szkolnego Finansowanie zmian, korzyści płynące z wdrożenia reformy, wskazówki i porady Dla organów prowadzących szkoły podstawowe Luty 2009

2 W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor szkoły To okres przejściowy – pilotażowy, czas na pełne przygotowanie szkół do przyjęcia wszystkich sześciolatków w 2012 r. i wypracowanie dobrych rozwiązań organizacyjnych

3 Po co okres przejściowy? Stopniowe wdrażanie idei obniżania wieku szkolnego, rozpoczęcie procesu Czas na pełne przygotowanie bazy dydaktycznej Czas na wypracowanie w szkołach dobrych rozwiązań organizacyjnych Zwiększenie roli rodziców Czas na przekonanie rodziców do słuszności idei i oswojenie ze zmianami obowiązującymi od 2012 r.

4 Finansowanie obniżenia wieku szkolnego Wszystkie dzieci sześcioletnie, które w latach 2009-2011 rozpoczną naukę w pierwszej klasie zostaną objęte subwencją oświatową od 1.01.2010. MEN podjęło działania w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie przygotowania szkół do wprowadzenia nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

5 Dzieci sześcioletnie i siedmioletnie razem w szkole? Sześciolatki mogą uczyć się w I klasie razem z siedmiolatkami lub w osobnym oddziale – decyzja samorządów i szkół (obowiązek szkolny wg nowej podstawy programowej dla klasy I) Rozwój dzieci jest nierównomierny, a nowa podstawa programowa w większym stopniu kładzie nacisk na indywidualizację kształcenia Dzieci sześcioletnie mogą również uczęszczać do oddziałów przedszkolnych w szkołach (roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne wg nowej podstawy programowej )

6 Korzyści Większa liczba dzieci w klasach pierwszych może uzupełnić braki będące konsekwencją niżu demograficznego (mało liczne klasy, zmniejszanie liczby oddziałów, zwalnianie nauczycieli) Dzieci sześcioletnie w szkole objęte będą subwencją oświatową (a uczęszczanie do przedszkola finansowane jest z budżetu gmin) Zwiększy się liczba miejsc w przedszkolach (zwłaszcza dla 5-latków mających prawo do edukacji przedszkolnej)

7 Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu dzieci Rodzice składają wnioski o przyjęcie dzieci sześcioletnich (wymagane wcześniejsze przygotowanie przedszkolne lub pozytywna opinia PPP) Dyrektorzy szkół organizują spotkania z rodzicami przedstawiając bazę szkół, organizację nauki dla sześciolatków oraz terminarz i warunki rekrutacji Samorządy wraz z dyrektorami szkół opracowują terminarz rekrutacji dla sześciolatków Samorządy decydują o otwarciu szkół na przyjęcie sześciolatków Samorządy oceniają możliwości organizacyjne i finansowe przyjęcia sześciolatków do swoich szkół Sześciolatek do szkoły – krok po kroku

8 Wątpliwości rodziców… Czy dzieci sześcioletnie, które nie pójdą do szkoły będą jeszcze raz uczyć się tego samego? Przedszkole ma przygotować dziecko do nauki w szkole i rozwijać jego umiejętności odpowiednio do indywidualnych potrzeb. Jeśli rodzic zdecydował, że jego dziecko powinno jeszcze zostać w przedszkolu – to oznacza, że chce aby nadal przygotowywało się do szkoły. Nowa podstawa programowa zakłada spójność i ciągłość nauki na wszystkich etapach.

9 Od 1 września 2009 roku uczniowie klas pierwszych wymagający opieki poza lekcjami będą mogli korzystać z opieki świetlicowej – jak szkoły sobie z tym poradzą? Opieka świetlicowa może być realizowana w salach lekcyjnych, kwalifikacje do opieki mają wszyscy nauczyciele uczący w szkole, nauczyciele mają obowiązek rejestrować dodatkowe godziny zgodnie ze zmianami w KN. Wątpliwości rodziców…

10 Wychowanie przedszkolne – najważniejsze zmiany W 2009 i 2010 r. dziecko pięcioletnie ma prawo do wychowania przedszkolnego. Z dniem 1 września 2011 roku dzieci w wieku 5 lat, są zobowiązane odbyć roczne wychowanie przedszkolne. Od 1 września 2009 roku nauczyciel zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Diagnoza nie jest kryterium rekrutacyjnym do szkoły podstawowej! Od 1 września 2009 r. we wszystkich formach wychowania przedszkolnego obowiązuje nowa podstawa programowa

11 W związku z prawem dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego gmina zobowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka zamieszkałego powyżej 3 km od przedszkola. Warto tworzyć punkty i zespoły przedszkolne w celu uniknięcia kłopotliwych dojazdów – najważniejszy jest kontakt z edukacją przedszkolną blisko domu. Przedszkole jak najbliżej dziecka

12 Wszystkie prezentacje i ulotki informacyjne oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania zostaną umieszczone w specjalnej zakładce reforma systemu oświaty na stronie internetowej kuratorium www.kuratorium.uwoj.bydgoszcz.pl Dziękuję za uwagę… Opracowanie: Iwona Waszkiewicz


Pobierz ppt "Obniżanie wieku szkolnego Finansowanie zmian, korzyści płynące z wdrożenia reformy, wskazówki i porady Dla organów prowadzących szkoły podstawowe Luty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google