Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Polsko - Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Polsko - Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej."— Zapis prezentacji:

1 1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Polsko - Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej

2 2 Plan Prezentacji 1.Pozycja w otoczeniu Kim jesteśmy? Nasze cele Zadania 2.Grupy docelowe 3.Szkolenia 4.Laboratorium

3 3 Kim jesteśmy? Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej (PJCEE) jest wspólnym projektem polskiego i japońskiego rządu mającym na celu promocję technologii efektywności energetycznej w polskim przemyśle poprzez przekazanie japońskiej technologii i wiedzy. Do wdrożenia projektu desygnowane zostały Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE S.A.) przy współpracy z Japońską Agencją Współpracy Międzynarodowej (JICA).

4 4 Nasze cele: Wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski, Wzmocnienie konkurencyjności polskich podmiotów gospodarczych, Zmniejszenie obciążenia środowiska naturalnego przez wzrost efektywności energetycznej.

5 5 Zadania PJCEE: 1.Stworzenie i realizacja systemu szkoleń opartych na doświadczeniach przemysłu japońskiego dla profesjonalnych audytorów wewnątrzzakładowych oraz kierowników ds. efektywności energetycznej. 2.Prowadzenie szkoleń z zakresu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach dla kadry zarządzającej sektora przemysłowego 3.Prowadzenie wstępnych przemysłowych audytów energetycznych 4.Dostarczanie podmiotom gospodarczym odpłatnych, dofinansowywanych ze środków publicznych usług konsultingowych w zakresie działań technicznych, organizacyjnych, prawnych i finansowania przedsięwzięć związanych z racjonalnym użytkowaniem energii. 5.Rozpowszechnianie informacji w zakresie efektywności energetycznej i poszanowania energii przy współpracy z organizacjami technicznymi, stowarzyszeniami i branżowymi izbami technicznymi 6.Rozpowszechnianie informacji wynikających z doświadczeń japońskich, przydatnych polskim podmiotom gospodarczym przy przygotowaniu realizacji przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i poszanowania energii

6 6 Grupa docelowa: Dyrektorzy zakładów przemysłowych, fabryk i przedsiębiorstw produkcyjnych, Inżynierowie, Menedżerowie, Konsultanci, Audytorzy energetyczni,

7 7 Szkolenia: Obecnie opracowywany program kursów szkoleniowych prowadzonych w ramach Polsko-Japońskiego Centrum Efektywności Energetycznej przewiduje cztery jego typy: Kursy dla kierowników zakładów przemysłowych, Kursy dla auto-audytorów, Kursy dla profesjonalnych audytorów, Kursy dla menedżerów odpowiedzialnych w zakładach przemysłowych za zarządzanie energią.

8 8 Rozpoczęcie kursów planowane jest na listopad 2005 roku W drugim etapie programu wdrożony zostanie system szkoleń dla auto-audytorów i profesjonalnych audytorów energetycznych, którym Centrum ułatwi dotarcie do zakładów przemysłowych w celu przeprowadzenia audytów energetycznych. Planuje się, że audyty energetyczne zostaną przeprowadzone dla ok. 50-80 zakładów z wybranych gałęzi przemysłu. Zakłada się, że w latach 2004-2007 przeszkolonych zostanie od około 300 do 600 osób na kursach auto-audytorów, zaś na szkoleniach dla profesjonalnych audytorów od 100 do 200 osób. Przeszkoleni audytorzy otrzymają po egzaminie sprawdzającym specjalne certyfikaty KAPE S.A.

9 9 Laboratorium: Nasza Mini Fabryka znajduje się w budynku Politechniki Warszawskiej. Wyposażona jest w sześć typowych urządzeń średniej wielkości używanych w zakładach przemysłowych w Polsce, takich jak: Stanowisko pompy Stanowisko kompresora Stanowisko wentylatora Stanowisko kot ł a Stanowisko odwadniaczy Stanowisko palnika Sprz ę t zgromadzony w Naszym Laboratorium b ę dzie s ł u ż y ł uczestnikom Szkole ń oraz pracownikom naukowym Politechniki Warszawskiej.

10 10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Polsko - Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google