Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARYS PLANU DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH na lata 2004-2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARYS PLANU DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH na lata 2004-2005."— Zapis prezentacji:

1 ZARYS PLANU DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH na lata 2004-2005

2 Definicja i przedmiot ewaluacji Ewaluacja - okresowa ocena efektywności, skuteczności, oddziaływania, trwałości i zgodności programu/projektu w kontekście założonych celów. Ewaluacji podlegają: projekty i programy o charakterze społeczno-gospodarczym. W latach 2004-2006 są to: Narodowy Plan Rozwoju, programy operacyjne oraz kontrakty wojewódzkie.

3 Ramy prawne Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (art. 40- 43), Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (art. 57-61).

4 Typy ewaluacji Rozporządzenie Rady UE Czas przeprowadzania Ustawa o NPR Ex-antePrzed rozpoczęciem realizacji Ocena szacunkowa Mid-termW połowie okresu realizacji Ocena w połowie okresu realizacji Ex-postPo zakończeniuOcena pełna ---W trakcie realizacjiOcena uzupełniająca

5 Struktury organizacyjne Krajowa Jednostka Oceny (Zespół ds. Oceny w MGiP) – przeprowadzanie ewaluacji skuteczności i efektywności realizacji NPR Jednostki (zespoły) ewaluacyjne ulokowane w strukturach IZ PO – ewaluacje PO Zarządy województw - ewaluacje kontraktów wojewódzkich

6 Nadrzędne cele działań ewaluacyjnych Stałe ulepszanie skuteczności i efektywności interwencji publicznej w ramach Narodowego Planu Rozwoju Zwiększanie przejrzystości i promowanie działań podejmowanych przez władze publiczne

7 Priorytetowe działania Budowa potencjału ewaluacyjnego polskiej administracji: –Koordynacja działań z zakresu ewaluacji, –Rozpowszechniania wiedzy i informacji nt. ewaluacji. Ocena efektywności i skuteczności działań realizowanych w ramach NPR: – Organizowanie i nadzór nad przebiegiem ewaluacji NPR 2004-2006 i NPR 2007-13.

8 Zadania do realizacji w 2004 r. Przygotowanie Planu działań ewaluacyjnych na najbliższe lata (konsultacje z IZ PO, KE), Opracowanie i upowszechnienie wytycznych nt. przeprowadzania ewaluacji w Polsce, Zlecenie pierwszych badań ewaluacyjnych efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania (zgodnie z Planem), Szkolenia, informacja/promocja

9 Zadania do realizacji w 2005r. Przygotowanie i przeprowadzenie tzw. uaktualnienia ewaluacji mid-term, Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji ex-ante NPR 2007-13 (II fazy prac), Zlecenie kilku ewaluacji uzupełniających (zgodnie z Planem działań ewaluacyjnych), Szkolenia, informacja/promocja


Pobierz ppt "ZARYS PLANU DZIAŁAŃ EWALUACYJNYCH na lata 2004-2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google