Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 30-05-2005 1 POLSKI PROGRAM EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH (PEMP) Seminarium Racjonalna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 30-05-2005 1 POLSKI PROGRAM EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH (PEMP) Seminarium Racjonalna."— Zapis prezentacji:

1 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 30-05-2005 1 POLSKI PROGRAM EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH (PEMP) Seminarium Racjonalna gospodarka energią Krzysztof Brzoza-Brzezina w regionie i przedsiębiorstwie – planowanie i finansowanie Ministerstwo Gospodarki i Pracy

2 30-05-2005 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Zakres prezentacji n Charakterystyka projektu PEMP. n Cele projektu. n Drogi prowadzące do celów projektu. n Zadania projektu. n Beneficjenci projektu. n Prosty okres zwrotu nakładów dla silnika energooszczędnego w miejsce standardowego. n Korzyści dla stosujących elektryczne silniki i systemy energooszczędne. n Dlaczego PEMP jest ważny dla Polski?

3 30-05-2005 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 3 Charakterystyka projektu PEMP n PEMP jest programem wykonawczym dofinansowywanym i nadzorowanym przez Globalny Fundusz Środowiska (GEF), n GEF zaaprobował PEMP z perspektywy działań mających na celu ochronę klimatu Ziemi, n W wyniku programu ma nastąpić redukcja emisji CO2: na koniec programu w roku 2008 o 832 kton w 5 lat po zakończeniu programu, w roku 2013 o 3,7 Mton

4 30-05-2005 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 4 Charakterystyka projektu PEMP- c.d. n Dofinansowanie projektu przez Globalny Fundusz Środowiska (GEF) wynosi 4 500 000 $, n Realizacja w latach 2004-2009, n PEMP ma wykorzystywać potencjał zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w polskiej gospodarce, Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przekłada się na zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych przez elektrownie, wykorzystujące głównie paliwa kopalne do jej wytwarzania.

5 30-05-2005 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 5 Cele projektu PEMP n Celem ekologicznym projektu jest zmniejszenie krajowej emisji gazów cieplarnianych związanej z produkcją energii elektrycznej. n Pochodne cele gospodarcze: zwiększenie udziału w rynku nowej generacji elektrycznych silników energooszczędnych, zwiększenie zastosowań układów płynnej regulacji prędkości obrotowej silników tam gdzie przynosi to wymierne korzyści ekonomiczne, upowszechnienie stosowania narzędzi do właściwego doboru silników i systemów energooszczędnych, w wyniku powyższych działań zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

6 30-05-2005 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 6 Drogi prowadzące do celów projektu PEMP n Ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez układy napędowe zostanie osiągnięte poprzez: przekształcenie rynku silników elektrycznych polegające na upowszechnieniu silników energooszczędnych, upowszechnienie wiedzy o możliwościach w zakresie stosowania efektywnych energetycznie rozwiązań napędowych i korzyściach z tego wynikających, zaprojektowanie i uruchomienie mechanizmów, dla wdrażania energooszczędnych rozwiązań napędowych.

7 30-05-2005 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 7 Zadania projektu PEMP n Popularyzacja i wsparcie techniczne i biznesowe dla upowszechnienia elektrycznych silników i systemów energooszczędnych - Centrum PEMP (www.pemp.pl). n Wdrożenie projektów demonstracyjnych w kluczowych sektorach gospodarki (ok. 400 k$). n Wdrożenie programu dopłat do produkcji elektrycznych silników energooszczędnych (ok.1,5 M$). n Zaprojektowanie i doprowadzenie do uruchomienia mechanizmów wykonawczych do polityki Państwa w zakresie efektywności energetycznej.

8 30-05-2005 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 8 Beneficjenci projektu PEMP n Producenci energooszczędnych silników, układów regulacji i efektywnych energetycznie pomp, wentylatorów, sprężarek itp. przez programy rabatowe lub promocję energooszczędnych urządzeń, n Duzi użytkownicy energii elektrycznej jak: przedsiębiorstwa wodociągowe i ciepłownicze, energetyczne, oczyszczanie ścieków, przemysł wytwórczy i wydobywczy przez korzystne finansowanie projektów demonstracyjnych i pomoc techniczną w powielanych wdrożeniach,

9 30-05-2005 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 9 Beneficjenci projektu PEMP - c.d. Średni i mali użytkownicy energii elektrycznej przez szkolenia, wzorcowe audyty energetyczne, serwis informacyjny, nowe sposoby finansowania itp. n Projektanci, konsultanci, audytorzy, firmy usługowe itp. przez poradniki, szkolenia, serwis informacyjny, umożliwiający wejście na nisze rynkowe, n Instytucje naukowo-badawcze przez współpracę w tworzeniu programów i materiałów szkoleniowych, dostęp do informacji oraz definiowanie i aplikowanie projektów badawczo-rozwojowych do innych źródeł finansowania.

10 30-05-2005 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 10 Prosty okres zwrotu nakładów dla silnika energooszczędnego w miejsce standardowego 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 17523504525670088760 [h/rok] SPBP [Lata] 1,5 kW 22 kW 90 kW

11 30-05-2005 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 11 Korzyści dla stosujących elektryczne silniki i systemy energooszczędne. n Silniki energooszczędne kupowane w ramach PEMP są tańsze dzięki dofinansowaniu GEF, n Szybki zwrot poniesionych nakładów, n Wyższa jakość, niższe koszty serwisu, n Niższe koszty produkcji to większa konkurencyjność produktów na rynku, n Możliwości w handlu uprawnieniami do emisji, n Wkład do środowiskowego systemu zarządzania ISO 14001,

12 30-05-2005 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 12 Dlaczego PEMP jest ważny dla Polski? n Jest programem zaprojektowanym w Polsce, wykorzystującym krajowe doświadczenia, n Stawia cel globalny - redukcję gazów cieplarnianych ale stara się tworzyć wielorakie efekty dla Polski: energetyczne - racjonalne wykorzystanie paliw i energii, ekologiczne - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń głównie powietrza, gospodarcze - zaktywizowanie działań: finansowych, produkcyjnych i usługowych, wypromowanie zaawansowanych technologii, większa konkurencyjność polskiej gospodarki.

13 30-05-2005 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 13 Dlaczego PEMP jest ważny dla Polski? - c.d. n koncentruje się na technologiach i urządzeniach mających ponad 50% udział w zużyciu energii elektrycznej Polski n jest realizowany w sposób efektywny ekonomicznie i społecznie.

14 30-05-2005 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 14 Kontakty n KAPE S.A. Kierownik projektu PEMP: Krzysztof Brzoza-Brzezina: kbrzezina@kape.gov.plkbrzezina@kape.gov.pl n FEWE Dyrektor Centrum PEMP: Szymon Liszka: s.liszka@fewe.pls.liszka@fewe.pl n Strona internetowa projektu PEMP zawierająca informacje o programie i narzędzia: www.pemp.plwww.pemp.pl


Pobierz ppt "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 30-05-2005 1 POLSKI PROGRAM EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII W NAPĘDACH ELEKTRYCZNYCH (PEMP) Seminarium Racjonalna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google