Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOBRY PRZEPIS NA SUKCES

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOBRY PRZEPIS NA SUKCES"— Zapis prezentacji:

1 DOBRY PRZEPIS NA SUKCES
TURYSTYKA WIEJSKA DOBRY PRZEPIS NA SUKCES PROJEKT REALZIOWANY na podstawie umowy podpisanej z wojewódzkim urzędem pracy w olsztynie W RAMACH DZIAŁANIA 6.3. PO KL Małgorzata Ofierska, Agnieszka Rasińska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 MIEJSCE I CZAS REALIZACJI PROJEKTU
Czas realizacji projektu: do OBSZAR REALIZACJI: 9 gmin członkowskich LGD „Warmiński Zakątek”: Dobre Miasto, Dywity, Kiwity, Lidzbark Warmiński, Górowo Iławeckie Gmina i Górowo Iławeckie Miasto, Jeziorany, Lubomino, Orneta, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 CEL GŁÓWNY REALIZACJI PROJEKTU
WZROST POZIOMU ŚWIADCZONYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY USŁUG OKOŁOTURYSTYCZNYCH NQA OBSZARZE DZIAŁANIA LGD I UTWORZENIE SPOŁECZNEJ STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
WZROST JAKOŚCI SWIADCZONYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH ROZWÓJ NOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH WZROST KONKURENCYJNOŚCI OFERT TURYSTYKI WIEJSKIEJ STWORZENIE SPÓJNEJ WIZJI ROZWOJU TURYSTYKI OBSZARU LGD „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 GRUPY DOCELOWE PROJEKTU
osoby pomiędzy 15, a 64 rokiem życia mieszkańcy gmin członkowskich LGD przedstawiciele 3 sektorów: publicznego, gospodarczego, społecznego osoby bezrobotne zamierzające rozpocząć działalność związana z rynkiem turystycznym, rolnicy i ich domownicy prowadzący lub zamierzający prowadzić gospodarstwa agroturystyczne, rolnicy i ich domownicy oferujący lub zamierzający oferować usługi związane z ruchem turystycznym, przedsiębiorcy prowadzący działalność w sferze turystyki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 DZIAŁANIA PROJEKTOWE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7 PANELE DYSKUSYJNE Czas realizacji: luty 2011 Grupy docelowe:
I panel – samorządy lokalne (25 osób) II panel – podmioty działające na rynku turystycznym (30 osób) Wspólna analiza zasobów, potrzeb, szans i barier rozwoju turystyki wiejskiej, przeprowadzona w oparciu o arkusze diagnostyczne. Efekt prac panelowych: raport diagnozujący stan obecny obszar pod względem turystyki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8 WARSZTATY Czas realizacji: marzec 2011 – czerwiec 2011
Grupy docelowe: 16 – osobowe grupy warsztatowe z zachowaniem parytetu równości płci (co najmniej 50% kobiet) Liczba organizowanych warsztatów: 5 Czas trwania poszczególnych warsztatów: 4 warsztaty 2 – dniowe (turystyczna oferta wsi, lokalne zasoby dla rozwoju turystyki, działalność okołoturystyczna, kreowanie marki i skuteczna promocja produktów turystyki wiejskiej, każdy pomysł może być ciekawą ofertą) 1 warsztaty 1 – dniowy (kwatera u rolnika) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 WARSZTAT: TURYSTYCZNA OFERTA WSI
1 – dzień – wykład: prezentacja usług turystycznych dostępnych na obszarach wiejskich, Analiza zasobów lokalnego rynku turystyki wiejskiej 2 – dzień – warsztat: Wypracowanie katalogu możliwości produktowych obszaru w zakresie lokalnej turystyki wiejskiej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 WARSZTAT: LOKALNE ZASOBY DO ROZWOJU TURYSTYKI
WARSZTATY EWALUUJĄCE ZASOBY OBSZARU WYSELEKCJONOWANE PODCZAS PANELI DYSKUSYJNYCH O DANE I ANALIZY UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW POŁĄCZENIE ZASOBÓW SEKTORA PUBLICZNEGO, GOSPODARCZEGO I SPOŁECZNEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 WARSZTAT: DZIAŁALNOŚĆ OKOŁOTURYSTYCZNA NA OBSZARACH WIEJSKICH
Utworzenie katalogu usług około turystycznych dostępnych i możliwych do wdrożenia na obszarze gmin członkowskich Warsztaty standaryzacji oferty, parametryzowania cech Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 WARSZTAT: KREOWANIE MARKI I SKUTECZNA PROMOCJA PRODUKTÓW TURYSTYKI WIEJSKIEJ
WARSZTATY DOTYCZACE PODSTAW KREOWANIA MARKI (logotyp, księga wizualizacji, rozpoznawalny znak i firma, formy promocji, odbiorcy usług a stosowane kanały promocji oferty turystycznej) WIZUALIZACJA PRODUKTU I JEGO OFERTY SPRZEDAŻOWEJ NA BAZIE KONKRETNEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO (np. sieć wypożyczalni rowerów) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 WARSZTAT: KAŻDY POMYSŁ MOŻE BYĆ CIEKAWĄ OFERTĄ
Warsztaty animacyjne pokazujące różne formy podnoszenia aktywności turystycznej istniejących produktów (mini kurs tańca, malowanie na kaflach, malowanie na desce, układanie bukietów z roślin polnych) Projekt wspólfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14 WARSZTAT: KWATERA U ROLNIKA
WARSZTATY JEDNODNIOWE: Obowiązujące standardy funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych Standaryzacja usług Preferencje klientów Tworzenie pakietu ofertowego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15 EFEKT PRAC WARSZTATOWYCH: SPOŁECZNA STRATEGIA ROZWOJU URYSTYKI WIEJSKIEJ
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

16 DZIAŁANIA SZKOLENIOWE
CZAS REALIZACJI: luty 2011– czerwiec 2011 (naprzemiennie z warsztatami) Grupy szkoleniowe: 30 osobowe grupy osób działających / zamierzających funkcjonować w obszarze przedsiębiorczości branży turystycznej Liczba organizowanych szkoleń: 2 szkolenia – 2 dniowe 1 szkolenie – 1 dniowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

17 SZKOLENIE: SIECIOWANIE OFERT TURYSTYCZNYCH
ZASADY ORAZ DOBRE PRAKTYKI SIECIOWANIA PODMIOTÓW SEKTORA TURYSTYCZNEGO POŁĄCZENIE LOKALNYCH ZASOBÓW I UTWORZENIA TURYSTYCZNEGO PRODUKTU SIECIOWEGO szkolenie 2-dniowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

18 SZKOLENIE: PRODUKT OPARTY O ZASOBY SIECI
Wybór wzorca produktowego na podstawie istniejących sieci na rynku usług turystycznych Wykreowanie opartej o wzorzec oferty łączącej działania co najmniej 5 podmiotów turystycznych Przykład wzorcowej umowy o współpracy uczestników sieci Zasady przepływu informacji Zbiorowa odpowiedzialność uczestników sieci i jej obszary szkolenie 2-dniowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

19 SZKOLENIE: NOWATORSKIE FORMY TURYSTYKI WIEJSKIEJ
ZASADY TWORZENIA OFERTY TURYSTYCZNEJ W OPARCIU O WYBRANY MODEL szkolenie 1-dniowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

20 SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT: IV FORUM AKTYWNOŚCI WIEJSKIEJ termin: czerwiec 2011
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "DOBRY PRZEPIS NA SUKCES"

Podobne prezentacje


Reklamy Google