Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W SEKTORZE ROLNO – SPOŻYWCZYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W SEKTORZE ROLNO – SPOŻYWCZYM"— Zapis prezentacji:

1 W SEKTORZE ROLNO – SPOŻYWCZYM
NAUKA DLA BIZNESU – WSPARCIE INNOWACJI W SEKTORZE ROLNO – SPOŻYWCZYM KLASTRY autor: Bogdan Kępka Opracowanie graficzne: Aneta Ganeczko EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA

2 EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA
CZYM SĄ KLASTRY? Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących Porter EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA

3 Sektor przedsiębiorstw
UCZESTNICY KLASTRA 3H Czynnik publiczny władze (samorządowe) Sektor przedsiębiorstw Klaster (inicjatywa klastrowa) Sektor badawczo-rozwojowy EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA

4 INICJATYWA KLASTROWA A KLASTER
Inicjatywa służąca rozwojowi już istniejącego klastra Ogólnie klaster to stan docelowy W ramach klastra mogą funkcjonować inicjatywy klastrowe mające np. wzmocnić jego potencjał konkurencyjny, zwalczać bariery dalszego rozwoju etc. Działania są często bardzo pragmatyczne – np. w ramach Silicon Valley – inicjatywy Joint Venture zajmuje się kwestią lokalizacji nowych parkingów wzdłuż głównej szosy – osi rozwoju klastra Inicjatywy dążące do powstania do drugi typ – ich celem jest „stworzenie klastra”: inicjatywa oddolna czy inicjatywa odgórna - Praktyka wskazuje, że powstanie i rozwój klastra może by wynikiem działań inicjowanych zarówno przez sektor biznesu (inicjatywa oddolna, bottom-up) jak i przez czynnik publiczny np. władze samorządowe czy wyższego szczebla zainteresowane rozwojem konkretnej koncentracji (inicjatywa odgórna, top-down). Zasadnicza różnica między podejściami polega w dużym skrócie na roli czynnika publicznego we wczesnej fazie rozwoju. W średnim i długim okresie sugerowanym przez ekspertów rozwiązaniem uprawdopodobniającym osiągnięcie sukcesu jest dominacja – kluczowa rola czynnika biznesowego. Nie oznacza to jednak zalecenia wyeliminowania z inicjatywy czynnika publicznego – zgodnie z koncepcją potrójnej helisy czynnik ten powinien być jej integralną – istotną częścią. W polskich uwarunkowaniach silne zaangażowanie władz samorządowych zwłaszcza we wczesnych fazach rozwoju inicjatywy wydaje się być szczególnie istotne. Kolejne slajdy – zadanie dla uczestników (ćwiczenie) na temat potencjalnych korzyści z działania w ramach klastra!!! Zaczynamy od burzy mózgów – następnie dzielimy z punktu widzenia różnych aktorów w tym zwłaszcza przedsiębiorcy (również regionu) – przechodzimy do omówienia Inicjatywa dążąca do powstania klastra EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA

5 MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA PRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC SAMORZĄDÓW
WSPÓŁPRACA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC SAMORZĄDÓW Wsparcie dla klastrów w zakresie inwestycji i promocji Promowanie regionu poprzez współorganizowanie na targów branżowych Pomoc dla firm-członków klastra przy aplikowaniu o środki pomocowe z UE EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA

6 MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA PRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC SAMORZĄDÓW
WSPÓŁPRACA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC SAMORZĄDÓW Kreowanie właściwej polityki zatrudnienia Kreowanie stabilnej polityki podatkowej Umożliwienie udziału w tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego i strategii rozwoju regionu EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA

7 MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA
WSPÓŁPRACA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC JEDNOSTEK B+R Pomoc w kształceniu zawodowym Opracowanie programów inwestycyjnych Wydawanie certyfikatów na towary wyprodukowane Pomoc w podwyższaniu jakości wyrobów Analizy rynku EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA

8 MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA
WSPÓŁPRACA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA OCZEKIWANIA PRZEDSIĘBIORCÓW WOBEC JEDNOSTEK B+R Współpraca w zakresie analizy potrzeb przedsiębiorstw w klastrze Udostępnianie wiedzy na temat nowoczesnych trendów i nowatorskich rozwiązań wzorniczych, technologicznych i rynkowych EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA

9 MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA CO PRZEDSIĘBIORCY OFERUJĄ
WSPÓŁPRACA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA CO PRZEDSIĘBIORCY OFERUJĄ SAMORZĄDOM? Nowe miejsca pracy dla absolwentów z regionu Aktywny udział w realizacji strategii rozwoju Uczciwe i terminowe płacenie podatków Sponsoring imprez organizowanych przez władze samorządowe Promocje regionu w kontaktach biznesowych EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA

10 MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA CO PRZEDSIĘBIORCY OFERUJĄ
WSPÓŁPRACA MIĘDZY UCZESTNIKAMI KLASTRA CO PRZEDSIĘBIORCY OFERUJĄ JEDNOSTOK B+R? Zlecenia na wykonywanie badań Współfinansowanie zleceń Udział w we wspólnych projektach badawczo-rozwojowych Udostępnianie swojego potencjału praktycznego przy testowaniu nowatorskich rozwiązań EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA

11 SCHEMAT BLOKOWY KLASTRA W BRANŻY ROLNO-SPOŻYWCZEJ
Otoczenie dalsze Otoczenie bliższe Rdzeń klastra BIURO Firmy produkcyjne branży rolno-spożywczej: B+R, JST, dostawcy znajdujący się na terenie granicy klastra Dostawcy, firmy świadczące usługi dla klastra spoza jego granic i firmy współpracujące np. banki EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA

12 EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA
DZIAŁANIA W KLASTRZE Tworzenie sieci międzyludzkich Tworzenie sieci przedsiębiorstw Promowanie innowacji, nowych technologii Tworzenie marki regionu Pomoc w prowadzeniu biznesu Analiza trendów technologicznych Promowanie tworzenia firm „odpryskowych” Lobbowanie za subsydiami Koordynowanie zakupów Określanie standardów technicznych EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA

13 EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA
DZIAŁANIA W KLASTRZE Inkubacja przedsiębiorstw Monitoring funkcjonowania klastra Promowanie rozwoju istniejących firm Wspieranie innowacyjności Przyciąganie nowych firm i talentów Prowadzenie wywiadu gospodarczego Budowanie świadomości przedsiębiorców Szkolenia techniczne EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA

14 EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA
DZIAŁANIA W KLASTRZE Szkolenia dla kadry zarządzającej klastrem Ulepszanie procesów produkcyjnych Zachęcanie inwestorów do podejmowania działalności w regionie Dyfuzja nowych technologii Lobbowanie za rozwojem infrastruktury technicznej Poprawa regulacji prawnych EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA

15 EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ BOGDAN KĘPKA EKO MARKETING BOGDAN KĘPKA


Pobierz ppt "W SEKTORZE ROLNO – SPOŻYWCZYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google