Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Doskonalenie strategii zarządzania oświatą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Doskonalenie strategii zarządzania oświatą"— Zapis prezentacji:

1 „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą
na poziomie regionalnym i lokalnym” Projekt systemowy realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Podziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata

2 OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI
Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką edukacyjną o zasięgu ogólnokrajowym, prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Celem Ośrodka jest podejmowanie działań na rzecz podnoszenia jakości edukacji zgodnie z polityką oświatową państwa poprzez wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz wspieranie zmian wprowadzanych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3 PROJEKTY REALIZOWANE W ORE

4 PODSTAWOWE DANE PROJEKTU:
Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym PODSTAWOWE DANE PROJEKTU: Partner projektu: Uniwersytet Warszawski Okres realizacji: r. – r. Wartość projektu wg aktualnego wniosku o dofinansowanie ,00 zł.

5 GŁÓWNY CEL PROJEKTU: Doskonalenie strategii zarządzania oświatą
na poziomie regionalnym i lokalnym GŁÓWNY CEL PROJEKTU: Wzmocnienie strategicznej roli JST w obszarze zarządzania i finansowania oświaty, a w szczególności: opracowanie nowych modeli i narzędzi planowania, zarządzania, monitorowania i finansowania szkół i placówek oświatowych; wzmocnienie kompetencji pracowników JST przez system szkoleń i spotkań informacyjno-konsultacyjnych; dostarczenie fachowych publikacji.

6 Badania diagnostyczne w zakresie:
Działania podejmowane w projekcie: Badania diagnostyczne w zakresie: modeli informacji o realizacji zadań oświatowych opracowywanych przez jst oraz instrumentów zwiększania przejrzystości zarządzania i finansowania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym lokalnych systemów finansowania i monitorowania pracy szkół systemów i modeli finansowania przedszkoli strategii oświatowych jst szczebla gminy, powiatu i województwa

7 Opracowanie i upowszechnienie publikacji oraz raportów z badań :
Działania podejmowane w projekcie: Opracowanie i upowszechnienie publikacji oraz raportów z badań : modeli samorządowych informacji o stanie realizacji zadań oświatowych lokalnych strategii oświatowych systemów finansowania przeszkoli doświadczeń międzynarodowych i modeli rozszerzania opieki przedszkolnej możliwości wykorzystania standardów oświatowych dla podziału subwencji oświatowej poradników dla jst i materiałów szkoleniowych

8 Działania podejmowane w projekcie:
Spotkania informacyjno-konsultacyjne, seminaria i szkolenia dla przedstawicieli jst : Lata spotkania informacyjno-konsultacyjne, konferencje dla 500 pracowników organów prowadzących szkoły, dotyczące między innymi : przygotowywania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, a w tym modeli i wzorców zwiększających jawność oświaty oraz strategii oświatowych Lata szkolenia i seminaria dla 3000 pracowników organów prowadzących w zakresie: zarządzania, planowania i finansowania szkół i placówek oświatowych, tworzenia lokalnych strategii oświatowych

9 ZADANIA ZREALIZOWANE:
Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym ZADANIA ZREALIZOWANE: Publikacja: Przygotowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Propozycje dla jednostek samorządu terytorialnego – 9000 egz. Dystrybucja publikacji do wszystkich samorządów gminnych i powiatowych + wersja elektroniczna do pobrania na stronie ORE Spotkania grup eksperckich badających potrzeby informacyjne organizacji pozarządowych, gmin wiejskich i miast na prawach powiatu Ekspertyzy prawne dotyczące statusu dyrektorów szkół i placówek Raport: Administracyjna waga wiejska w algorytmie podziału subwencji oświatowej. Raporty: Analiza strategii regionalnych/powiatowych/gminnych w obszarze oświaty Konferencje (4) „ Planowane zmiany w oświacie a lokalne i regionalne strategie oświatowe” Raport „ Finansowanie przedszkoli z różnych źródeł” Baza zagregowanych oświatowych wskaźników odniesienia – 32 kategorie danych Publikacje w prasie samorządowej „ Wspólnota” Konferencja „Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych i wskaźniki oświatowe” Raport z badań: „Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych” Przygotowanie programów szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego ( dwie grupy adresatów: decydenci i wykonawcy)

10 Szkolenia dla przedstawicieli jst
szkolenia adresowane do dwóch grup adresatów: decydentów ( grupy A) i wykonawców (grupy B), szkolenia dla grup A - 2 dniowe seminaria, szkolenia dla grup B – 4 dniowe szkolenie warsztatowe, planowane przeszkolenie w roku 2011 – ok przedstawicieli jst. szkolenia organizowane na terenie całej Polski ( Warszawa, Opole, Katowice, Zielona Góra, Rzeszów itd.), poprzedzenie szkoleń pilotażem programu szkoleń,

11 Szkolenia dla przedstawicieli jst
Cel szkoleń: przybliżenie zagadnień z zakresu zarządzania strategicznego oświatą oraz wykorzystywania w tym procesie narzędzi i modeli wypracowanych w projekcie.

12 Szkolenia dla przedstawicieli jst
„ Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego” Pytania kluczowe: Jaką rolę pełni samorząd w polskim systemie oświaty ? Czy oświatą lokalną można zarządzać strategicznie? Po co, jak i z kim budujemy lokalną strategię oświatową? Czy wskaźniki oświatowe i informacja o stanie realizacji zadań oświatowych może być elementem budowy strategii ? Strategia oświatowa cel czy środek? W jakim stopniu jakość lokalnej oświaty jest efektem zarządzania strategicznego ?

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI
Warszawa; Al. Ujazdowskie 28 Dorota Jastrzębska koordynator projektu Maria Dzienisiewicz ekspert merytoryczny Anna Kurpiewska menadżer projektu Hanna Bugajska Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego tel. 22 


Pobierz ppt "„Doskonalenie strategii zarządzania oświatą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google