Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła nie musi być zamknięta. Realizacja polityki oświatowej w Opolu. Centrum Nauk Przyrodniczych przy PG nr 6, jako przykład zagospodarowania budynku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła nie musi być zamknięta. Realizacja polityki oświatowej w Opolu. Centrum Nauk Przyrodniczych przy PG nr 6, jako przykład zagospodarowania budynku."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła nie musi być zamknięta. Realizacja polityki oświatowej w Opolu. Centrum Nauk Przyrodniczych przy PG nr 6, jako przykład zagospodarowania budynku szkolnego. Konferencja podsumowująca Legnica, 3-4 czerwca 2013 r.

2

3 uczę się – pracuję – żyję Układ trzech priorytetów oparty na triadzie Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020

4 CEL: Wzrost rangi Opola jako ośrodka edukacji szkolnej i akademickiej Działania Wdrażanie nowoczesnych form kształcenia oraz rozwój infrastrukturalny placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Doskonalenie i dostosowanie kierunków edukacji ogólnej oraz zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Budowanie indywidualnej marki szkół Intensywna promocja Opola jako ośrodka edukacji, wiedzy i innowacyjności Strategia rozwoju Opola w latach 2012-2020

5 CEL: Racjonalizacja sieci przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Działania Optymalne wypełnienie istniejących obiektów oświatowych poprzez wprowadzanie dodatkowych zadań edukacyjnych, lub łączenie placówek, zmierzające do obniżenia kosztów kształcenia ucznia. Przeznaczenie na sprzedaż zwolnionych obiektów oświatowych lub przekazywanie ich innym podmiotom na cele związane z realizacją zadań miasta Opola. Koncentracja zaoszczędzonych środków finansowych na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej miasta Opola, zarówno pod względem dydaktycznym (zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne) i infrastrukturalnym (baza lokalowa i wyposażenie) na wszystkich etapach edukacyjnych. Polityka oświatowa Opola w latach 2011-2015

6

7 Projekt: Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Opolu Cel projektu: Popularyzacja przedmiotów przyrodniczych poprzez prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży metodami aktywizującymi. Wartość projektu: 966.268,23 zł., (dofinansowanie EFRR: 796.383,49 zł.) Zakres realizacji projektu: Remont i modernizacja 8 sal lekcyjnych, auli szkolnej oraz adaptacja sali lekcyjnej na salę multimedialną. Wyposażenie sali komputerowej w laptopy oraz pracowni fizyki, chemii, biologii w pomoce dydaktyczne. Trwałość projektu: Prowadzenie Centrum Nauk Przyrodniczych jest zadaniem statutowym szkoły. W planie budżetowym placówki jest wyodrębnionym zadaniem. Centrum Nauk Przyrodniczych prowadzi zajęcia dla uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych z terenu miasta i powiatu opolskiego. Polityka oświatowa Opola w latach 2011-2015

8 Dlaczego CNP? Stworzenie miejsca, w którym uczniowie będą mogli eksperymentować i przez to doświadczenie poznawać świat przyrody, dostrzegać zjawiska w rozległej korelacji międzyprzedmiotowej. Dlaczego w PG 6? Powiększające się koszty jednostkowe kształcenia uczniów (corocznie mniejsza liczba uczniów). Kadra nauczycielska. Od 2007 roku działa tam Klub Młodego Odkrywcy organizujący festiwale nauki. Jakie efekty? Tylko w pierwszym roku działalności przeprowadzono zajęcia lekcyjne dla 6 000 dzieci. Oprócz grup dziecięcych stworzono grupy rodzinne biorące udział w otwartych zajęciach doświadczalnych. Zaproszenie do współpracy z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zatrzymana w pierwszym roku tendencja zmniejszającej się liczby uczniów i stopniowy jej wzrost (w tym uczniów spoza miasta). Zalety CNP: Rozbudzenie zainteresowań naukowych uczniów. Stworzenie nauczycielom narzędzia do wskazywania korelacji między różnymi przedmiotami. Stworzenie w szkole ośrodka kształcenia, z którego korzystają uczniowie wszystkich szkół i przedszkoli z terenu miasta i powiatu. Inspiracja dla tworzenia kolejnych projektów edukacyjnych. Centrum Nauk Przyrodniczych w PG nr 6 w Opolu

9

10

11 Przedszkola

12 Szkoły podstawowe

13 Gimnazja

14 Dla zainteresowanej młodzieży na wszystkich poziomach edukacyjnych, w tym dzieci niepełnosprawnych

15

16 Zajęcia dla nauczycieli w ramach konferencji organizowanej przez MODN

17 Zajęcia w ramach drzwi otwartych 10.02.2012

18 Opolski Festiwal Nauki organizowany przez Uniwersytet Opolski i Politechnikę Opolską 24.06.2012 r.

19 Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 6 ul. Powstańców Śląskich 19 45-086 Opole www.cnp.opole.pl


Pobierz ppt "Szkoła nie musi być zamknięta. Realizacja polityki oświatowej w Opolu. Centrum Nauk Przyrodniczych przy PG nr 6, jako przykład zagospodarowania budynku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google