Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generator przyszłości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generator przyszłości"— Zapis prezentacji:

1 Generator przyszłości
Projekt realizowany przez : Gimnazjum Publiczne w Gogołowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

2 Cel główny projektu: podniesienie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych Okres realizacji projektu: od r. do r. Beneficjenci: 32 uczniów Gimnazjum w Gogołowie (w tym 15 dziewcząt i 17 chłopców) Kwota projektu: ,93 zł

3 Oferta edukacyjna Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z: - biologii
- fizyki - geografii - informatyki - matematyki

4 Co dla uczestnika ? Pakiety dydaktyczne

5 Praca z ciekawymi pomocami dydaktycznymi
Co dla uczestnika ? Praca z ciekawymi pomocami dydaktycznymi

6 Oferta edukacyjna Warsztaty badawcze:
- Klub Młodego Badacza (geografia-fizyka) - Laboratorium Wiedzy (informatyka-matematyka)

7 Co dla uczestnika ? Pakiety dydaktyczne

8 Praca z ciekawymi pomocami dydaktycznymi
Co dla uczestnika ? Praca z ciekawymi pomocami dydaktycznymi

9 Co dla uczestnika ? Catering

10 Oferta edukacyjna Wycieczki: -Alternatywne a tradycyjne źródła energii
-Ośrodki naukowo-badawcze Podkarpacia

11 Ciekawe miejsca i smaczny posiłek
Co dla uczestnika ? Ciekawe miejsca i smaczny posiłek

12 Konkursy: -Turniej wiedzy przyrodniczej -Turniej wiedzy ścisłej
Oferta edukacyjna Konkursy: -Turniej wiedzy przyrodniczej -Turniej wiedzy ścisłej

13 Cenne nagrody (MP4, E-book) dla wszystkich biorących udział !!!
Co dla uczestnika ? Cenne nagrody (MP4, E-book) dla wszystkich biorących udział !!!

14 Punkt doradztwa zawodowego: - Szkolny Ośrodek Karier
Oferta edukacyjna Punkt doradztwa zawodowego: - Szkolny Ośrodek Karier

15 Co dla uczestnika ? Warsztaty preorientacji zawodowej
(poznanie szerokiej gamy zawodów, wymagań współczesnego rynku pracy, możliwości znalezienia pracy) Indywidualne konsultacje (rozpoznanie własnych zdolności, zainteresowań, możliwości ich wykorzystania w planowaniu swojej drogi zawodowej, pomoc w wyborze szkoły średniej, wypełnieniu odpowiedniej dokumentacji) Wyjazd na targi edukacyjne (zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół średnich regionu)

16 Zajęcia terapeutyczno-pedagogiczne: - Ośrodek Wszechstronnego Rozwoju
Oferta edukacyjna Zajęcia terapeutyczno-pedagogiczne: - Ośrodek Wszechstronnego Rozwoju

17 Co dla uczestnika ? Poznanie technik efektywnego uczenia się
Ćwiczenia pamięci, koncentracji, uwagi Pomoc w rozwiązywaniu szkolnych problemów

18 Jakie warunki trzeba spełnić aby wziąć udział w projekcie ?
Uczęszczanie do Gimnazjum w Gogołowie w roku szkolnym 2012/2013 Minimum 1 ocena dostateczna lub niższa z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, biologia, informatyka, chemia, fizyka, geografia, przyroda) na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 Wyjątek ! Posiadanie aktualnego orzeczenia lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwalifikuje do udziału w projekcie niezależnie od uzyskiwanych przez ucznia ocen z przedmiotów matematyczno przyrodniczych

19 Gwarantujemy: - sympatyczną atmosferę, - ciekawą przygodę, - naukę poprzez zabawę, - dostęp do nowoczesnych technologii, - wszechstronną pomoc

20 Zapraszamy !!!

21 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Generator przyszłości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google