Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANINY MAJKOWSKIEJ W SIERADZU NA LATA 2011-2016 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANINY MAJKOWSKIEJ W SIERADZU NA LATA 2011-2016 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY."— Zapis prezentacji:

1

2 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANINY MAJKOWSKIEJ W SIERADZU NA LATA 2011-2016 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANINY MAJKOWSKIEJ W SIERADZU NA LATA 2011-2016

3 OBSZAR KSZTAŁCENIE OBSZAR WYCHOWANIE I OPIEKA ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

4 OBSZAR KSZTAŁCENIE

5 REALIZACJA PROGRAMU DOSKONALĄCO- NAPRAWCZEGO EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEJ BAZY, TWORZENIE NOWEJ SKUTECZNE POZYSKIWANIE SOJUSZNIKÓW CEL: POPRAWA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

6 REALIZACJA PROGRAMU DOSKONALĄCO- NAPRAWCZEGO REALIZACJA PROGRAMU DOSKONALĄCO- NAPRAWCZEGO

7 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8 BADANIE PRZYROSTU WIEDZY UCZNIA

9 EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO ORAZ PRZYROSTU WIEDZY UCZNIA DO POPRAWY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

10 POSZERZANIE OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW ORAZ ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE POSZERZANIE OFERTY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW ORAZ ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

11 POSZERZANIE OFERTY KONKURSÓW WEWNĄTRZSZKOLNYCH I MIĘDZYSZKOLNYCH

12

13 PROMOWANIE SUKCESÓW UCZNIA

14 EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEJ BAZY, TWORZENIE NOWEJ EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEJ BAZY, TWORZENIE NOWEJ

15 PRZYGOTOWANIE PLACÓWKI DO OBNIŻENIA WIEKU OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

16 PRZYGOTOWANIE PLACÓWKI DO REALIZACJI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZYGOTOWANIE PLACÓWKI DO REALIZACJI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

17 MODERNIZACJA PRACOWNI KOMPUTEROWEJ UTWORZENIE MULTIMEDIALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ ZMODERNIZOWANIE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH UTWORZENIE PLACU ZABAW UTWORZENIE OGRÓDKA SZKOLNEGO

18 EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCEJ BAZY

19 ORGANIZOWANIE WEWNĄTRZSZKOLNYCH I MIĘDZYSZKOLNYCH ROZGRYWEK SPORTOWYCH WYKORZYSTANIE TABLICY INTERAKTYWNEJ W PRACY Z DZIECKIEM

20 SYSTEMATYCZNE DOPOSAŻANIE PLACÓWKI W POMOCE DYDAKTYCZNE

21 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY- UTWORZENIE BAZY SPORTOWO- REKREACYJNEJ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY- UTWORZENIE BAZY SPORTOWO- REKREACYJNEJ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY- UTWORZENIE BAZY SPORTOWO- REKREACYJNEJ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY- UTWORZENIE BAZY SPORTOWO- REKREACYJNEJ

22 BUDOWA BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ BUDOWA SKOCZNI DO SKOKU W DAL UTWORZENIE ŚCIEŻKI EKOLOGICZNO-PROZDROWOTNEJ: - ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA - STACJA METEOROLOGICZNA - PLAC ZABAW - IZBA LEKCYJNA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU - OGRÓDEK SZKOLNY

23 SKUTECZNE POZYSKIWANIE SOJUSZNIKÓW SKUTECZNE POZYSKIWANIE SOJUSZNIKÓW

24 INSPIROWANIE NAUCZYCIELI DO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

25 ZACIEŚNIENIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

26 ZACIEŚNIENIE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI PRACĘ DYDAKTYCZNĄ NAUCZYCIELA

27 OBSZAR WYCHOWANIE I OPIEKA

28 CEL: POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA I OPIEKI POPRAWA EFEKTÓW PRACY WYCHOWAWCZEJ

29

30 REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY

31 DBANIE O BEZPIECZEŃSTWO I WARUNKI BYTOWE

32 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOŁY- UTWORZENIE BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ UTWORZENIE OGRÓDKA SZKOLNEGO PIELĘGNACJA DRZEWOSTANU WYMIANA OGRODZENIA PLACÓWKI UTWORZENIE GABINETU POMOCY MEDYCZNEJ ( I STOMATOLOGICZNEJ)

33 INSPIROWANIE NAUCZYCIELI DO OPRACOWANIA I WDRAŻANIA INNOWACJI

34 WYDŁUŻENIE CZASU PRACY ŚWIETLICY ( ZGODNIE Z POTRZEBAMI RODZICÓW)

35 STWORZENIE OFERTY ZAGOSPODAROWANIA CZASU WOLNEGO UCZNIOM

36 POPRAWA EFEKTÓW PRACY WYCHOWAWCZEJ POPRAWA EFEKTÓW PRACY WYCHOWAWCZEJ

37 REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

38 DOSKONALENIE PRACY W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA BADAŃ ŚRODOWISKA I EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA WYNIKÓW

39 UJEDNOLICENIE ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY I DOMU RODZINNEGO

40 ZACIEŚNIENIE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ZAKRESIE WYCHOWANIA PEDAGOGIZACJA RODZIACÓW TWORZENIE DOBREGO KLIMATU, PRZYJAZNEGO RODZICOM

41 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI WSPOMAGAJĄCYMI NAUCZYCIELI W PRACY WYCHOWAWCZEJ

42 SZERZENIE WIEDZY PROEKOLOGICZNEJ I PROZDROWOTNEJ

43 SZERSZE WŁĄCZENIE WSZYSTKICH ORGANÓW SZKOŁY DO WSPÓŁDECYDOWANIA W ISTOTNYCH SPRAWACH PLACÓWKI

44 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

45 CEL: DOSKONALENIE PRACY SZKOŁY W ZAKRESIE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WDRAŻANIE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DOSKONALENIE PRACY SZKOŁY JAKO ORGANIZACJI DOSKONALENIE PRACY SZKOŁY W ZAKRESIE PROMOCJI

46 WDRAŻANIE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WDRAŻANIE NOWEGO ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

47 DĄŻENIE DO SPEŁNIENIA PRZEZ SZKOŁĘ WYMAGAŃ UJĘTYCH W ROZPORZĄDZENIU NA POZIOMIE A

48 EWALUACJA WEWNĘTRZNA- PRAKTYCZNE BADANIE OCENIAJĄCE PRACĘ SZKOŁY W ZAKRESIE: - REALIZACJI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ - EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ - DIAGNOZOWANIA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

49 KONTROLA: - STOSOWANIA PRAWA OŚWIATOWEGO/ WEWNĄTRZSZKOLNEGO - WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA/ WYCHOWAWCY

50 WSPOMAGANIE W ZAKRESIE: - EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO I BADAŃ PRZYROSTU WIEDZY UCZNIA, - DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM - DOSKONALENIA PRACY W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ - WYKORZYSTANIA TABLICY INTERAKTYWNEJ W PRACY Z DZIECKIEM - REALIZACJI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

51 DOSKONALENIE PRACY SZKOŁY JAKO ORGANIZACJI

52 DOSKONALENIE PRACY ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH I ZADANIOWYCH RÓWNOMIERNE PRZYDZIELANIE DODATKOWYCH ZADAŃ NAUCZYCIELOM DOSKONALENIE PRACY W ZAKRESIE MOTYWOWANIA I NAGRADZANIA

53 DOSKONALENIE PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI SZKOŁY

54 DOSKONALENIE PRACY RZECZNIKA PRASOWEGO SZKOŁY ZAPRASZANIE I MOTYWOWANIE MEDIÓW DO ODWIEDZIN W PLACÓWCE DOSKONALENIE PRACY W ZAKRESIE PROMOWANIA PLACÓWKI NA SZKOLNEJ STRONIE WWW ORGANIZOWANIE IMPREZ ŚRODOWISKOWYCH: - HAPPENINGI - FESTYNY

55 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ OPRACOWAŁA: Izabela Żuberek

56


Pobierz ppt "KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANINY MAJKOWSKIEJ W SIERADZU NA LATA 2011-2016 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google