Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Roman Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Roman Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach"— Zapis prezentacji:

1 Film w bibliotece, czyli jak poszerzyć ofertę edukacyjną bibliotek pedagogicznych
Roman Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Skarżysku-Kamiennej VII Forum Młodych Bibliotekarzy Biblioteka jako marka Łódź,11-12.IX.2012 r.

2 Zagadnienia powody, dla których warto/należy wprowadzić edukacją filmową do oferty bibliotek pedagogicznych, korzyści wynikające z wdrożenia projektu, organizacja edukacji filmowej, przykładowa propozycja działań.

3 Powody, dla których warto/należy wprowadzić edukacją filmową do oferty bibliotek pedagogicznych
realizacja statutowych zadań bibliotek, podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do poszerzenia i wzmocnienia atrakcyjności oferty, zagospodarowanie potencjału edukacyjnego.

4 Realizacja statutowych zadań bibliotek pedagogicznych
wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych, organizowanie doskonalenia zawodowego bibliotekarzy szkolnych, kształtowanie kompetencji medialnych uczniów.

5 Poszerzenie i „uatrakcyjnienie” oferty edukacyjnej
zainteresowanie młodzieży ofertą bibliotek pedagogicznych, zmiana stereotypowego wizerunku bibliotek pedagogicznych, zaspokojenie oczekiwań młodych ludzi.

6 Zagospodarowanie potencjału bibliotek pedagogicznych
bogate zabiory audiowizualne, wykwalifikowana kadra, oddziaływanie na środowisko nauczycielskie.

7 Korzyści wynikające z wdrożenia edukacji filmowej w bibliotekach pedagogicznych (1)
poszerzenie oferty edukacyjnej placówki adresowanej do nauczycieli i uczniów o nowe formy działalności, zmierzające do podniesienia jakości pracy biblioteki, otwarcie się na nowych czytelników, np. nauczycieli zainteresowanych kształceniem filmowym młodzieży, którzy dotąd nie współpracowali z placówką oraz uczniów, dla których biblioteka pedagogiczna stała się miejscem, gdzie można obejrzeć film, porozmawiać o nim, wziąć udział w warsztatach filmowych prowadzonych przez profesjonalnych filmowców itp.,

8 Korzyści wynikające z wdrożenia edukacji filmowej w bibliotekach pedagogicznych (2)
zagospodarowanie zbiorów audiowizualnych (wzbogacenie ich o nowe pozycje oraz spożytkowanie już zgromadzonych) skutkujące m.in. zwiększeniem się liczby wypożyczeń, zaktywizowanie pracowników biblioteki np. planowanie nowych, ciekawych przedsięwzięć (zajęć, warsztatów, imprez filmowych), współpraca przy ich realizacji, podjęcie różnych form doskonalenia zawodowego, w celu nabycia wiedzy filmoznawczej, poszerzenie kompetencji dydaktycznych (treści, zasady, metody kształcenia itp.),

9 Korzyści wynikające z wdrożenia edukacji filmowej w bibliotekach pedagogicznych (3)
zintensyfikowanie współpracy instytucjonalnej na szczeblu ogólnopolskim (np. CEO, PISF) oraz lokalnym, np.: domy kultury, kina, ośrodki doskonalenia nauczycieli, szkoły, itp., nawiązanie kontaktu ze środowiskiem filmowców, filmoznawców i pasjonatów kina, który umożliwia organizację kolejnych działań, polepszenie wizerunku biblioteki pedagogicznej, placówki pretendującej do miana znaczącego ośrodka lokalnej aktywności edukacyjno-kulturalnej.

10 Organizacja edukacji filmowej w bibliotekach pedagogicznych
powołanie zespółu koordynującego projekt, nawiązanie współpracy z instytucją partnerską, przeszkolnie zespołu, przygotowanie oferty, promocja przedsięwzięcia, poszanowanie praw autorskich.

11 Przykładowa propozycja działań (1)
przygotowanie i organizacja konferencji lub szkoleń dla nauczycieli prowadzonych przez zapraszanych specjalistów, np. współpracujących z CEO i PISF, Dawid Bałutowski prowadzi warsztaty w ramach konferencji Film w pracy nauczyciela, Targi Kielce, dn r. (fot. A. Knajder-Sowa)

12 Przykładowa propozycja działań (2)
prowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli przez pracowników biblioteki na podstawie materiałów własnych lub scenariuszy opracowanych przez instytucję partnerską, Warsztaty Bibliotekarz wychowawcą, PBW, dn r. (fot. A. Knajder-Sowa)

13 Przykładowa propozycja działań (3)
prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów, m.in.: z analizy i interpretacji dzieła filmowego, na temat filmowych środków wyrazu, motywów kulturowych oraz z uwzględnieniem wychowawczej roli filmu, Zajęcia edukacyjne (fot. R. Sowa, A. Knajder-Sowa)

14 Przykładowa propozycja działań (4)
organizacja zajęć pobudzających i rozwijających twórcze postawy uczniów, np. praca nad własnym filmem we współpracy z profesjonalnymi filmowcami, Zajęcia z operatorem kamery oraz praca na planie amatorskiego filmu animowanego (fot. A. Knajder-Sowa, R. Sowa)

15 Przykładowa propozycja działań (5)
wspomaganie nauczycieli w realizacji edukacji filmowej, m.in.: udzielanie indywidualnych konsultacji, przygotowywanie zestawień bibliograficznych, np. na temat pracy z filmem, publikowanie artykułów metodycznych, współpraca z nauczycielami z poszczególnych szkół w ramach organizacji wydarzeń związanych z edukacją filmową, np., zajęcia, konkursy, przeglądy, gry filmowe, itp.

16 Przykładowa propozycja działań (6)
koordynowanie wymiany informacji od współpracujących z biblioteką szkół na temat dobrych praktyk z zakresu edukacji filmowej oraz promocja ich działalności, dystrybucja informacji o aktualnych wydarzeniach organizowanych przez instytucję partnerską wśród lokalnej społeczności nauczycielskiej i uczniowskiej, np.: zaproszenia na konferencje, szkolenia, kursy internetowe, festiwale, konkursy itp.

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Roman Sowa Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google