Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 24 kwietnia 2009 r. Olsztyn Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 24 kwietnia 2009 r. Olsztyn Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 24 kwietnia 2009 r. Olsztyn Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Powołanie RGSE POKL Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją PO KL została powołana przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą nr 15/103/09/III z dnia 2 marca 2009r. Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Cel powołania usprawnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w realizację procesu ewaluacji w Regionie, zwiększenie efektywności oraz jakości procesu ewaluacji przy jednoczesnym zachowaniu zasady partnerstwa, stworzenie forum wymiany informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w proces ewaluacji. Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Skład osobowy Przedstawiciele: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, Departamentu Polityki Regionalnej, Podkomitetu Monitorującego POKL W-M, MRR (IZ PO KL), MEN, MPiPS, Dep. Europejskiego Funduszu Społecznego (Dyrektor,Kierownicy Biur i pracownicy merytoryczni) Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Zadania Główne zadania: opracowywanie i opiniowanie Okresowych Planów Działań Ewaluacyjnych, konsultowanie przedmiotu i założeń poszczególnych badań ewaluacyjnych, opiniowanie tabel wdrażania rekomendacji z badań ewaluacyjnych na poziomie centralnym i regionalnym, opracowywanie informacji dla Podkomitetu Monitorującego o wynikach ewaluacji i sposobie ich wykorzystania. Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 I Posiedzenie RGSE POKL 1 kwietnia 2009r.,Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, wprowadzenie uczestników w tematykę prac, weryfikacja tabeli z niewdrożonymi rekomendacjami pochodzącymi z badań ewaluacyjnych (poziom centralny), opracowanie karty monitorowania wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pt. Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim (dla Podkomitetu Monitorującego PO KL W-M). Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Dziękuję za uwagę Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Regionalna Grupa Sterująca Ewaluacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 24 kwietnia 2009 r. Olsztyn Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google