Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ."— Zapis prezentacji:

1 Działania na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ

2 Projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej zgodne są z polityką równych szans Równy dostęp kobiet i mężczyzn do form wsparcia proponowanych w projektach. Jednakowy dostęp wszystkich osób bezrobotnych do informacji i wszystkich działań realizowanych w ramach projektów: uwzględnienie zwrotu kosztów dojazdu na miejsce szkolenia, upowszechniania informacji o projekcie na terenie całego powiatu, dobór tematyki szkoleniowej w oparciu o oczekiwania bezrobotnych. POLITYKA RÓWNYCH SZANS

3 W latach 2004 – 2006 PUP w Limanowej realizował projekty w ramach Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Skierowane jest do młodzieży poniżej 25 roku życia, zarejestrowanej jako osoby bezrobotne przez okres do 24 miesięcy oraz absolwentów wszystkich typów szkół. Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Adresowane jest do osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych do 12 miesięcy oraz bezrobotnych przez okres od 12 do 24 miesięcy, z wyłączeniem absolwentów wszystkich typów szkół. PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ PUP W LIMANOWEJ

4 Projekty zrealizowane w ramach Działania 1.2 Aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży z terenu powiatu limanowskiego wartość projektu 1371828,52 PLN, wsparciem objęto 559 osób, okres realizacji 01.06.2004 r. do 31.05.2005 r. Szansa dla młodzieży wartość projektu 914161,18 PLN, wsparciem objęto 333 osoby, okres realizacji 01.06.2005 r. do 30.06.2006 r. Pierwszy na starcie wartość projektu 2211047,38 PLN, wsparciem planuje się objąć 592 osoby, okres realizacji 01.04.2006 r. do 31.03.2008 r. PERSPEKTYWY DLA MŁODZIEŻY

5 Projekty zrealizowane w ramach Działania 1.3 Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu limanowskiego wartość projektu 344341,25 PLN, wsparciem objęto 238 osób, okres realizacji 01.06.2004 r. do 31.05.2005 r. Zdążyć przed wykluczeniem wartość projektu 351081,74 PLN, wsparciem objęto 116 osób, okres realizacji 01.06.2005 r. do 31.03.2006 r. Wygraj z czasem wartość projektu 2630388,01 PLN, wsparciem planuje się objąć 450 osób, okres realizacji 01.04.2006 r. do 31.03.2008 r. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA

6 FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W RAMACH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ PUP W LIMANOWEJ Projekt Pierwszy na starcie doradztwo zawodowe w formie porad grupowych szkolenia zawodowe, przekwalifikujące, podnoszące kwalifikacje, szkolenia w toku indywidualnym, szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą staże pośrednictwo pracy jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

7 FORMY WSPARCIA DOSTĘPNE W RAMACH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ PUP W LIMANOWEJ Projekt Wygraj z czasem doradztwo zawodowe w formie porad grupowych szkolenia zawodowe, przekwalifikujące, podnoszące kwalifikacje, szkolenia w toku indywidualnym, szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą przygotowanie zawodowe pośrednictwo pracy jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej subsydiowane zatrudnienie w formie prac interwencyjnych

8 UDZIAŁ KOBIET W PROJEKTACH ZREALIZOWANYCH PRZEZ PUP W LIMANOWEJ W LATACH 2004 - 2005 Aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży z terenu powiatu limanowskiego Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu limanowskiego

9 UDZIAŁ KOBIET W PROJEKTACH ZREALIZOWANYCH PRZEZ PUP W LIMANOWEJ W LATACH 2005 - 2006 Szansa dla młodzieży Zdążyć przed wykluczeniem

10 PROJEKT PIERWSZY NA STARCIE Udział kobiet w projekcie w 2006 r. Udział kobiet w poszczególnych formach wsparcia

11 PROJEKT WYGRAJ Z CZASEM Udział kobiet w projekcie w 2006 r. Udział kobiet w poszczególnych formach wsparcia

12 TEMATYKA SZKOLEŃ Szkolenia skierowane bezpośrednio do kobiet: Bukieciarstwo Księgowość komputerowa Wizaż z elementami kosmetyki Szkolenia w których brały udział przeważnie kobiety: Język angielski dla początkujących Przedstawiciel handlowy Asystent menedżera Język niemiecki dla początkujących szkolenia prowadzone w toku indywidualnym

13 PODSUMOWANIE Podsumowując, kobiety są bardziej aktywne w poszukiwaniu zatrudnienia, wykazują większą gotowość do doskonalenia zawodowego i bardziej elastyczne podejście do posiadanych kwalifikacji w momencie poszukiwania pracy, chętnie podejmują działalność gospodarczą na własny rachunek

14 PODSUMOWANIE Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Działania na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google