Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre praktyki dotyczące współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie powiatu lidzbarskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre praktyki dotyczące współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie powiatu lidzbarskiego."— Zapis prezentacji:

1 Dobre praktyki dotyczące współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie powiatu lidzbarskiego Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim Irena Wiśniewska

2 Porozumienia partnerskie w powiecie lidzbarskim zawarte w okresie 2004 -2008

3 I POROZUMIENIE 23.08.2004r.

4 Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy Urząd Miasta Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej Zakład Doskonalenia Zawodowego Powiatowa Komenda Policji

5 Kuratorski Zespół Służby Sądowej Straż Miejska Rada Miasta Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Lidzbarskie Stowarzyszenie Bezrobotnych Warmia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

6 Cel partnerstwa: Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim na rzecz osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Zawarto koalicję, której celem było podejmowanie przez Partnerów, w ramach swojego zakresu, takich działań, które będą zmierzały do przygotowywania osób wykluczonych do ponownego wejścia na rynek pracy i powrotu do czynnego ycia w społeczeństwie. W ramach niniejszego porozumienia na przestrzeni trzech lat zorganizowano kilka edycji programu Szansa. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim na rzecz osób zagrożonych marginalizacją społeczną. Zawarto koalicję, której celem było podejmowanie przez Partnerów, w ramach swojego zakresu, takich działań, które będą zmierzały do przygotowywania osób wykluczonych do ponownego wejścia na rynek pracy i powrotu do czynnego życia w społeczeństwie. W ramach niniejszego porozumienia na przestrzeni trzech lat zorganizowano kilka edycji programu Szansa.

7 Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim: Udział w rekrutacji uczestników programu Świadczenie usług poradnictwa zawodowego przez doradcę zawodowego PUP Organizacja i finansowanie robót publicznych Organizacja i finansowanie staży i przygotowań zawodowych w miejscu pracy Organizacja i finansowanie prac społecznie – użytecznych Współpraca w zakresie zatrudnienia wspieranego

8 Podsumowując współpracę w ramach porozumienia partnerskiego stwierdzam, że osiągnięto zamierzone cele i rezultaty.

9 II POROZUMIENIE 27.10.2004r.

10 Partnerzy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

11 Specjaliści Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej Biblioteka Miejska w Lidzbarku Warmińskim Lidzbarskie Stowarzyszenie Bezrobotnych Warmia

12 Cel partnerstwa: Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim w działaniach związanych z utworzeniem, realizacją i monitoringiem programu Utworzenie Klubu Integracji Społecznej projektu pt: Przeciw Wykluczeniu Społecznemu

13 Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim: Udział w rekrutacji uczestników programu Świadczenie usług poradnictwa zawodowego przez doradcę zawodowego PUP Organizacja i finansowanie robót publicznych Organizacja i finansowanie przygotowań zawodowych w miejscu pracy Udostępnianie informacji w zakresie ofert pracy

14 Podsumowując współpracę w ramach porozumienia partnerskiego stwierdzam, że osiągnięto zamierzone cele i rezultaty.

15 III POROZUMIENIE 02.02.2005r.

16 Partnerzy: Urząd Gminy Kiwity Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim Gminna Biblioteka w Kiwitach Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

17 Cel partnerstwa: Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kiwitach w działaniach związanych z utworzeniem, realizacją i monitoringiem programu Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Kiwitach oraz projektu Twoja Praca

18 Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim : Udział w rekrutacji uczestników programu Udział w rekrutacji uczestników programu Świadczenie usług poradnictwa zawodowego Świadczenie usług poradnictwa zawodowego przez doradcę zawodowego PUP przez doradcę zawodowego PUP Organizacja i finansowanie robót publicznych Organizacja i finansowanie robót publicznych Organizacja i finansowanie przygotowań Organizacja i finansowanie przygotowań zawodowych w miejscu pracy zawodowych w miejscu pracy Informowanie o ofertach pracy Informowanie o ofertach pracy

19 Podsumowując współpracę w ramach porozumienia partnerskiego stwierdzam, że osiągnięto zamierzone cele i rezultaty.

20 IV POROZUMIENIE 21.02.2005r.

21 Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim Urząd Miasta i Gminy w Ornecie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie

22 Cel partnerstwa: Współpraca z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ornecie na rzecz osób wykluczonych społecznie, podejmowanie działań zmierzających do przywracania umiejętności życia i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększenie szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia.

23 Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim: Uczestnictwo w spotkaniach zespołu zarządzającego projektem Udział w rekrutacji uczestników programu Świadczenie usług poradnictwa zawodowego przez doradcę zawodowego PUP Organizacja i finansowanie robót publicznych

24 Podsumowując współpracę w ramach porozumienia partnerskiego stwierdzam, że osiągnięto zamierzone cele i rezultaty.

25 V POROZUMIENIE 15.04.2005r.

26 Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmiński Urząd Gminy w Lubominie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie

27 Cel partnerstwa: Partnerstwo na rzecz projektu pt.: Praca – twoim dobrem. Celem partnerstwa była współpraca na rzecz osób wykluczonych społecznie, podejmowanie działań zmierzających do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i zwiększenie szans na zatrudnienie.

28 Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim: Udział w rekrutacji uczestników programu Świadczenie usług poradnictwa zawodowego przez doradcę zawodowego PUP Organizacja i finansowanie robót publicznych

29 Podsumowując współpracę w ramach porozumienia partnerskiego stwierdzam, że osiągnięto zamierzone cele i rezultaty.

30 VI POROZUMIENIE 20.03.2007r.

31 Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

32 Cel partnerstwa: Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim w 2007r. w działaniach związanych z realizacją w ramach Klubu Integracji Społecznej programu pt: JESTEŚMY Z TOBĄ.

33 Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim: Udział w rekrutacji uczestników programu Świadczenie usług poradnictwa zawodowego przez doradcę zawodowego PUP Organizacja i finansowanie robót publicznych Organizacja i finansowanie przygotowań zawodowych w miejscu pracy

34 Podsumowując współpracę w ramach porozumienia partnerskiego stwierdzam, że osiągnięto zamierzone cele i rezultaty.

35 VII POROZUMIENIE 06.04.2007r.

36 Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim Urząd Miasta i Gminy w Ornecie Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie

37 Cel partnerstwa: Partnerstwo na rzecz projektu Znajdź miejsce dla siebie – Klub Integracji Społecznej przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ornecie – Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych. Celem partnerstwa była współpraca na rzecz osób wykluczonych społecznie, podejmowanie działań zmierzających do przywracania umiejętności życia i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększenie szans na uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia.

38 Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim: Uczestnictwo w spotkaniach zespołu zarządzającego projektem Udział w rekrutacji uczestników programu Świadczenie usług poradnictwa zawodowego przez doradcę zawodowego PUP Organizacja i finansowanie robót publicznych Organizacja i finansowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy

39 Podsumowując współpracę w ramach porozumienia partnerskiego stwierdzam, że osiągnięto zamierzone cele i rezultaty.

40 VIII POROZUMIENIE 10.04.2007r.

41 Partnerzy: Urząd Gminy Kiwity Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim Gminna Biblioteka w Kiwitach Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

42 Cel partnerstwa: Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kiwitach w działaniach związanych z realizacją i monitoringiem programu Klubu Integracji Społecznej pt: Aktywni.

43 Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim: Udział w rekrutacji uczestników programu Organizacja i finansowanie robót publicznych Organizacja i finansowanie przygotowań zawodowych

44 Podsumowując współpracę w ramach porozumienia partnerskiego stwierdzam, że osiągnięto zamierzone cele i rezultaty.

45 IX POROZUMIENIE 12.04.2007r.

46 Partnerzy: Urząd Gminy Lubomino Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim Zespół Szkół w Lubominie Gimnazjum w Lubominie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

47 Cel partnerstwa: Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubominie w działaniach związanych z realizacją w roku 2007 programu Klubu Integracji Społecznej KONIEC Z BIERNOŚCIĄ – TERAZ PRACA

48 Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim: Udział w rekrutacji uczestników programu Świadczenie usług poradnictwa zawodowego przez doradcę zawodowego PUP Organizacja i finansowanie robót publicznych

49 Podsumowując współpracę w ramach porozumienia partnerskiego stwierdzam, że osiągnięto zamierzone cele i rezultaty.

50 X POROZUMIENIE 27.09.2007r.

51 Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim Urząd Miasta w Lidzbarku Warmińskim Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lidzbarku Warmińskim

52 Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji w Lidzbarku Warmińskim Powiatowa Komenda Policji w Lidzbarku Warmińskim Kuratorski Zespół Służby Sądowej w Lidzbarku Warmińskim

53 Cel partnerstwa: Partnerstwo ma na celu podniesienie świadomości, aktywności i jakości życia mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego, a w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

54 Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim: Udział w rekrutacji uczestników programu Świadczenie usług poradnictwa zawodowego przez doradcę zawodowego PUP Organizacja i finansowanie robót publicznych Współpraca w zakresie organizacji prac społecznie – użytecznych i prac interwencyjnych Finansowanie pozostałych ustawowych działań aktywizacyjnych na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. nr 99 poz. 1001 z pózn. zm.).

55 Podsumowując współpracę w ramach porozumienia partnerskiego stwierdzam, że osiągnięto zamierzone cele i rezultaty.

56 XI POROZUMIENIE 29.11.2007r.

57 Partnerzy: Stronami porozumienia są instytucje rynku pracy i edukacji oraz związane z rekonwersją kadr z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, deklarujące chęć przystąpienia do wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą Warmińsko- Mazurski Pakt na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego (56 partnerów).

58 Cel partnerstwa: Porozumienie w sprawie utworzenia i funkcjonowania wojewódzkiej platformy współpracy praktyków poradnictwa zawodowego pod nazwą: WARMIŃSKO-MAZURSKI PAKT NA RZECZ ROZWOJU PORADNICTWA ZAWODOWEGO.

59 Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim: Współpraca w zespole zadaniowym, tj. zespole ds. informacji zawodowej. Zadania zespołu: Gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie bazy informacyjnej pomocnej w planowaniu kariery zawodowej zawierającej: - informacje o szkołach, jednostkach szkolących, drogach zdobywania kwalifikacji na terenie województwa oraz rynku ogólnopolskim (utrzymywanie kontaktów z instytucjami działającymi w tym obszarze)

60 - informacje o zawodach, wymaganych kwalifikacjach i predyspozycjach do wykonywania zawodu - inne informacje istotne w procesie doradczym Opracowywanie informacji, tworzenie baz danych i rozpowszechnianie wśród partnerów CDPZ w formie papierowej i elektronicznej Wymiana zasobów informacyjnych pomiędzy partnerami Rozwijanie bazy informacyjnej o zagadnienia związane z eurodoradztwem i upowszechnianie informacji o sieci EURES

61 XII POROZUMIENIE 05.03.2008r.

62 Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie

63 Cel partnerstwa: Porozumienie w sprawie realizacji projektu Otwieramy Drzwi w Przyszłość w ramach programu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

64 Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim: Sfinansowanie świadczeń integracyjnych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lidzbarku Warmińskim w punkcie filialnym w Ornecie, przez okres uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie.

65 XIII POROZUMIENIE 14.03.2008r.

66 Partnerzy: Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

67 Cel partnerstwa: Porozumienie partnerskie zawarte zostało pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim a Powiatowym Urzędem Pracy w Lidzbarku Warmińskim w celu określenia zasad współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji w ramach projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

68 Działania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim: Udostępnianie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim informacji o bezrobotnych z terenu Gminy Lidzbark Warmiński, o których mowa w art.49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. nr 99 poz. 1001 z pózn. zm.) w zakresie ich aktywności zawodowej i statusu na rynku pracy Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim w zakresie aktywizacji bezrobotnych Udzielanie informacji na temat ofert pracy, szkoleń Świadczenie usług poradnictwa zawodowego przez doradcę zawodowego PUP

69 Korzyści wypływające z zawartych porozumień partnerskich: 1. Możliwość wykonania dokładnej diagnozy problemów na lokalnym rynku pracy. 2. Stała współpraca z ośrodkami pomocy społecznej w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

70 3.Możliwość podejmowania wspólnych działań i realizacja projektów partnerskich. 4.Możliwość pozyskania dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

71 5.Podział zadań w projekcie – łatwiejsze zarządzanie projektem. 6.Wymiana doświadczeń i nabycie nowych doświadczeń w zakresie realizacji wspólnych projektów.

72 7. Łatwiejsze pozyskiwanie środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 8. Można aplikować o dodatkowe środki bez konieczności posiadania wkładu własnego (wkład własny wnosi partner).

73 9. Możliwość planowania różnorodności form wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, które będą realizowane przez poszczególnych parterów. 10. Rozwój aktywności społeczeństwa na lokalnym rynku pracy poprzez realizację projektów i podejmowanych inicjatyw lokalnych w powiecie.

74 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Dobre praktyki dotyczące współpracy na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie powiatu lidzbarskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google