Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROWADZENIE: Dorota Maciejewska WOM - Gorzów Wlkp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROWADZENIE: Dorota Maciejewska WOM - Gorzów Wlkp."— Zapis prezentacji:

1 PROWADZENIE: Dorota Maciejewska WOM - Gorzów Wlkp.
Moduł: PRACA Z UCZNIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM INTELEKTUALNIE Z ZABURZONYM ZACHOWANIEM PROWADZENIE: Dorota Maciejewska WOM - Gorzów Wlkp.

2 USTALENIA TERMINOLOGICZNE
dzieciństwo adolescencja dojrzałość 3-10 lat lat trudności zaburzenia zaburzenia wychowawcze, zachowania osobowości zakłócenia emocjonalne

3 ZABURZENIA ZACHOWANIA to
powtarzające się, trwałe wzorce zachowania, które przekraczają lub łamią: - podstawowe prawa innych, normy społeczne (w tym prawne), normy obowiązujące w danym wieku.

4 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ZABURZONYCH ZACHOWAŃ
Nieadekwatność - oznacza, że zachowanie nie jest racjonalną odpowiedzią na daną sytuację/bodziec, nie jest współmierne dostosowane czy do kontekstu, osoby i relacji. Sztywność – oznacza, że zachowanie powtarza się według tego samego, niezmiennego wzorca, niezależnie od zmian jakie pojawiają się sytuacji.

5 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ZABURZONYCH ZACHOWAŃ
Automatyczność – oznacza, że zachowanie uruchamia się automatycznie jako odpowiedź na niektóre elementy sytuacji, bez rozpoznania sytuacji jako całości. Negatywne emocje - zaburzonym zachowaniom zawsze towarzyszą negatywne emocje, najczęściej są to: wściekłość, złość, lęk, poczucie winy i wstydu, zazdrość, rozpacz, wstręt.

6 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE ZABURZONYCH ZACHOWAŃ
Szkodliwość dla podmiotu i otoczenia: dla podmiotu: wyraża się w braku umiejętności zaspokajania swoich potrzeb w akceptowany społecznie sposób, budowania dobrych relacji oraz pozostawaniu w kręgu negatywnych emocji. - dla otoczenia: wyraża się poprzez wywoływanie u innych negatywnych emocji, poczucia bezradności i konieczności podjęcia specjalnych działań oraz powodowaniu szkód fizycznych u osób i niszczeniu przedmiotów .

7 SYMPTOMY – OBJAWY zaburzeń zachowania ćwiczenie (NA TERENIE SZKOŁY)

8

9 SYMPTOMY - OBJAWY Zaburzone relacje z rówieśnikami.
Zaburzone relacje z dorosłymi. Zaburzenia obrazu siebie (zakłócenia emocjonalne). Niewłaściwe podejście do zadań. Inne trudne zachowania.

10 OBJAWY ZABURZONEGO ZACHOWANIA MŁODZIEŻY
Nadużywanie alkoholu. Używanie narkotyków. Wczesne podejmowanie zachowań seksualnych. Przymuszanie innych do zachowań seksualnych. Niski poziom tolerancji na frustrację

11 OMINĄĆ F R U S OSOBA T POKONAĆ CEL A C J CEL ZASTĘPCZY ZASTĄPIĆ
FRUSTRACJA OMINĄĆ F R U S OSOBA T POKONAĆ CEL A C J CEL ZASTĘPCZY ZASTĄPIĆ

12 MYŚLI MYŚLI EMOCJE EMOCJE ZACHOWANIA ZACHOWANIA

13 TRZY OBSZARY ZABURZENEGO ZACHOWANIA
Sfera sądów poznawczych – myślenia i przekonań na temat siebie, innych i świata. Sfera emocjonalna – ustosunkowania do siebie samego, niewspółmierność siły i rodzaju emocji, zblokowanie ekspresji, nieumiejętność wyrażania. Sfera zachowań – działania i radzenia sobie w różnych sytuacjach.

14 OBSZARY PRACY czyli co może zrobić nauczyciel?
ZMIANIAĆ SĄDY POZNAWCZE UCZNIA KORYGOWAĆ ZACHOWANIA W KONKRETNYCH SYTUACJACH SZKOLNYCH ZACHOWYWAĆ SIĘ TAK, BY NIE POGŁĘBIAĆ URAZU

15 ZMIANA SĄDÓW POZNAWCZYCH ćwiczenie

16 TREŚCI URAZOWE A. OBSZAR RELACJI Z RÓWIEŚNIKAMI
Nie jestem dla innych atrakcyjnym partnerem. Jestem gorszy od innych. Chcąc zdobyć sympatię, muszę spowodować, aby inni śmiali się ze mnie. Atakowanie innych i zdobywanie kontroli jest jednym sposobem uniknięcia poniżenia, odrzucenia i lekceważenia.

17 TREŚCI URAZOWE B. OBSZAR RELACJI Z DOROSŁYMI
Jeśli coś zrobię, to dorośli wynajdą niedociągnięcia, i skrytykują mnie. Nie jestem dla dorosłych ważna osobą, moje potrzeby nie obchodzą ich. Dla dorosłych nie jest ważne, co przeżywam, chcę i co mnie interesuje [ Dorośli chcą ode mnie wyłącznie tego, abym spełniał ich oczekiwania. Jeśli nie spełniam, nie akceptują mnie.

18 TREŚCI URAZOWE C. OBSZAR RELACJI ZADANIOWYCH
Nic mi się nie udaje, więc nie warto próbować. Trudne zadania nie są dla mnie. Zraz spotka mnie niepowodzenie, wiec lepiej pomyśleć, jak przetrwać najbliższy czas. Jestem niezdolny, a matematyka jest dla mnie za trudna.

19 TREŚCI URAZOWE D. OBSZAR USTOSUNKOWAŃ DO SIEBIE SAMEGO
Jestem zły. Nie lubię siebie.

20 KORYGOWANIE ZACHOWAŃ

21 STRUKTURA ZACHOWAŃ CZŁOWIEKA
POTRZEBA ZADANIE ZACHOWANIA POSZUKUJĄCE WYBORY APETENCJA BODŹCE ZASPOKOJENIE KLUCZOWE KONSUMPCJA

22 ZMIANA WZORCÓW ZACHOWAŃ A. OBSZAR RELACJI Z RÓWIEŚNIKAMI
Ćwiczenie pożądanych umiejętności interpersonalnych: współdziałania, rozwiązywania konfliktów, negocjowania, słuchania wyrażania potrzeb, pozytywnych informacji dzielenia się doświadczeniami, planami, sądami

23 ZMIANA WZORCÓW ZACHOWAŃ B. OBSZAR RELACJI Z DOROSŁYMI
Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych: wyrażania potrzeb, komunikowanie przeżyć, korzystanie z oparcia.

24 ZMIANA WZORCÓW ZACHOWAŃ C. OBSZAR RELACJI ZADANIOWYCH
Trenowanie umiejętności: określania celów, planowania zadań, etapowych sposobów realizacji zadań.

25 ZMIANA WZORCÓW ZACHOWAŃ D. OBSZAR USTOSUNKOWAŃ DO SIEBIE SAMEGO
Doskonalenie umiejętności: rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, własnych potrzeb, określania sfery własnej sprawczości, refleksji

26 PRZYCZYNY- ŹRÓDŁA SYTUACJE DEPRYWACJA URAZOWE POTRZEB JEDNORAZOWE
CHRONICZNE DEPRYWACJA POTRZEB FIZJOLOGICZNYCH PSYCHOLOGICZNYCH

27 DEPRYWACJA POTRZEB FIZJOLOGICZNE SEN SYTOŚC DOTYK ODPOCZYNEK
PSYCHOLOGICZNE BLISKOŚCI BYCIA KOCHANYM AKCEPTACJI SAMODZIELNOŚCI POZNANIA KOMPETENCJI

28 SYTUACJE DZIAŁAJĄCE URAZOWO
1. ODRZUCENIE EMOCJONALNE 2. KONTAKT Z DEMORALIZUJĄCYM OTOCZENIEM 3. OPUSZCZENIE W TRUDNEJ SYTUACJI 4. BYCIE ŚWIADKIEM SYTUACJI, GDZIE LUDZIE ŹLE SIĘ TRAKTUJĄ

29 Współpraca z rodzicami ucznia z zaburzeniami zachowania

30 Przepisywanie złego zachowania czynnikom zewnętrznym.
MECHANIZMY OBRONNE DOROSŁYCH URUCHAMIANE WOBEC UCZNIÓW Z ZABURZONYM ZACHOWANIEM Przepisywanie złego zachowania czynnikom zewnętrznym. Przypisywanie antyspołecznych zachowań traumatycznym wydarzeniom. Umniejszanie znaczenia prezentowanych zachowań. Przekonanie o rozdwojeniu osobowości. Przypisywanie zachowania naturalnym procesom rozwojowym.

31 ZABURZENIA ZACHOWANIA
PODSUMOWANIE ZABURZENIA ZACHOWANIA Są jedną z wychowawczo najtrudniejszych form zaburzeń w funkcjonowaniu uczniów. Zaburzenia zachowań diagnozuje psychiatra lub psycholog. Zaburzenia zachowania wymagają terapii – leczenia. Nauczyciel-wychowawca może korygować zachowania ucznia i nie pogłębiać urazu.


Pobierz ppt "PROWADZENIE: Dorota Maciejewska WOM - Gorzów Wlkp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google