Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRES – TO BRZMI GROŹNIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRES – TO BRZMI GROŹNIE"— Zapis prezentacji:

1 STRES – TO BRZMI GROŹNIE
Pojęcie stresu i style radzenia sobie ze stresem. Opracowała: Joanna Ziejewska

2 STRES - pojęcie STRES – podejście do stresu zależy od przyjętej definicji tego zjawiska. definicja negatywna – stan zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu spowodowany przeciążeniem, zapobieganie – walka ze stresem.

3 Stres – pojęcie c.d definicja neutralna – stres to stan mobilizacji organizmu w obliczu stojących przed nim zadań zapobieganie – radzenie sobie ze stresem.

4 Transakcyjna teoria stresu R. Lazarus i S.Folkman
Stres jest nieodłączną częścią naszego życia, nie można z nim walczyć, lecz należy nauczyć się jak sobie z nim radzić. W związku z tym: STRES – jest to określona relacja pomiędzy osobą i otoczeniem, która oceniana jest przez jednostkę jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby i narażająca na szwank jej dobre samopoczucie.

5 Styl radzenia sobie ze stresem
Styl radzenia sobie ze stresem – traktowany jest jako trwała dyspozycja podmiotu do określonego zmagania się z sytuacjami stresowymi. Lazarus i Folkman wyróżnili 3 podstawowe style radzenia sobie ze stresem: - zadaniowy, - emocjonalny, - unikowy.

6 Style radzenia sobie ze stresem
zadaniowy – polega na podejmowaniu zadań; osoby cechujące się tym stylem w sytuacjach stresowych mają tendencje do podejmowania wysiłków zmierzających do rozwiązania problemu poprzez poznawcze przekształcenia lub próby zmiany sytuacji. Główny nacisk położony jest na zadanie i planowanie rozwiązania problemu.

7 Style radzenia sobie ze stresem c.d.
emocjonalny – cechuje osoby, które w sytuacjach stresowych wykazują tendencje do koncentracji uwagi na sobie, własnych przeżyciach emocjonalnych tj. złość, poczucie winy czy napięcie. Obecne jest u takich osób myślenie życzeniowe i fantazjowanie.

8 Style radzenia sobie ze stresem c.d.
unikowy – cechuje osoby, które w sytuacjach stresowych wykazują tendencję wystrzegania się myślenia, przeżywania i doświadczania tej sytuacji.

9 Style radzenia sobie ze stresem c.d.
FORMY STYLU UNIKOWEGO angażowanie się w czynności zastępcze np. oglądanie telewizji, objadanie się myślenie o sprawach przyjemnych, przesypianie problemów itp. poszukiwanie kontaktów towarzyskich np.częstsze odwiedzanie lub poszukiwanie przyjaciół.

10 A jaki styl radzenia sobie ze stresem charakteryzuje ciebie?
Kwestionariusz radzenia sobie ze stresem CISS

11 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "STRES – TO BRZMI GROŹNIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google