Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój emocjonalny dziecka w okresie późnego dzieciństwa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój emocjonalny dziecka w okresie późnego dzieciństwa"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój emocjonalny dziecka w okresie późnego dzieciństwa
Opracowanie: mgr Anna Ligęza Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna Marzec 2013 r.

2 Rozwój emocjonalny dziecka w okresie późnego dzieciństwa
Rozwój jest pojęciem ogólnym i złożonym. Pojęcie rozwoju zawsze dotyczy zmian. Oznacza ciąg przemian o określonym ukierunkowaniu niezależnie od tego, czy ich kierunek oceniany jest pozytywnie, czy nie.

3 Rozwój emocjonalny dziecka w okresie późnego dzieciństwa
Okres późnego dzieciństwa, zwany też młodszym wiekiem szkolnym trwa (wg M. Przetacznikowej) od wstąpienia dziecka w wieku 7 lat do szkoły, do ukończenia przez nie wieku około 11 lat. Wyodrębnienie tego okresu rozwojowego wiąże się ze specyfiką rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w pierwszych latach pobierania przez nie nauki szkolnej.

4 Rozwój emocjonalny dziecka w okresie późnego dzieciństwa
Początek nauki szkolnej otwiera nowy okres w życiu emocjonalnym i społecznym dziecka. Sfera emocjonalna w wieku młodszym szkolnym ulega wielkim przeobrażeniom. Rozszerza się krąg zjawisk, przedmiotów wywołujących u dziecka reakcje emocjonalne. Dziecko nawiązuje liczne więzi emocjonalne z rówieśnikami i nauczycielem.

5 Rozwój emocjonalny dziecka w okresie późnego dzieciństwa
Stany emocjonalne mogą być: pozytywne, negatywne, zależnie od tego, czy sytuacje działają w kierunku zaspokojenia, czy blokowania potrzeb dziecka.

6 Rozwój emocjonalny dziecka w okresie późnego dzieciństwa
U dziecka wstępującego w progi szkoły przeważają emocje i uczucia kontrolowane. W siódmym roku życia pobudliwość uczuciowa obniża się i dziecko uczy się panować nad emocjami. Staje się zdolne do przeżywania trwających dłużej stanów emocjonalnych lub nastrojów uczuciowych.

7 Rozwój emocjonalny dziecka w okresie późnego dzieciństwa
Na poziomie tego wieku istnieją różnice między dziećmi pod względem: natężenia uczuć, treści, które przyciągają ich uwagę i wywołują zaciekawienie. Dzieci mogą już w różny sposób ustosunkować się emocjonalnie do poszczególnych przedmiotów szkolnych, do treści i tematyki książek.

8 Rozwój emocjonalny dziecka w okresie późnego dzieciństwa
Sukcesy szkolne stają się przyczyną przeżyć uczuciowych o charakterze dodatnim. Jeśli organizuje się dziecku prawidłowo warunki i aktywność, pojawia się u dziecka trwały pozytywny nastrój, dzięki czemu zachowanie się dziecka jest pozytywne i zrównoważone.

9 Rozwój emocjonalny dziecka w okresie późnego dzieciństwa
Dziecko w tym okresie uczy się opanowywać i kontrolować swoje reakcje emocjonalne (np. lęk, gniew, złość) aby zadowolić najbliższych. Liczy się w coraz większym stopniu nie tylko z tym, czego życzą sobie dorośli lecz także z opinią swoich rówieśników.

10 Rozwój emocjonalny dziecka w okresie późnego dzieciństwa
Szkoła jest miejscem, w którym mogą też pojawiać się zupełnie nowe reakcje np. lękowe w związku ze zmianą sytuacji, reakcji niepokoju i niepewności, które są przyczyną złego samopoczucia dziecka. Potrzeba zdobycia uznania wobec kolegów, lęk przed dezaprobatą zmuszają dziecko do ukrywania niektórych uczuć i emocji.

11 Rozwój emocjonalny dziecka w okresie późnego dzieciństwa
"Najwyższą formą życia emocjonalnego dziecka w młodszym wieku szkolnym są rozwijające się uczucia wyższe - jako trwały, określony i już w znacznym stopniu uświadomiony przez dziecko stosunek emocjonalny do ludzi, przedmiotów, zjawisk tj. różnych stron otaczających je rzeczywistości" (M. Żebrowska).


Pobierz ppt "Rozwój emocjonalny dziecka w okresie późnego dzieciństwa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google