Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GOTOWOŚĆ SZKOLNA siedmiolatków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GOTOWOŚĆ SZKOLNA siedmiolatków"— Zapis prezentacji:

1 GOTOWOŚĆ SZKOLNA siedmiolatków
Psycholog szkolny Kamila Budzyńska

2 Podjęcie przez dziecko obowiązku szkolnego wiąże się z początkiem nowego, bardzo ważnego etapu w jego życiu. Przechodząc z wieku przedszkolnego w wiek wczesnoszkolny ulega zmianie podstawowa forma działalności dziecka. Dotąd była to zabawa teraz będzie, także nauka.

3 GOTOWOŚĆ SZKOLNA TO „(…) osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwia mu udział w życiu szkolnym i opanowanie treści szkolnych pierwszej klasy (…)” . W. Okoń

4 Wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej jest to :
umiejętność pokonywania trudności, samodzielność, przygotowanie do nauki czytania, pisania, matematyki. Gotowość szkolna jest to zbiór umiejętności nabytych przez sześciolatka, dzięki którym może on bez problemu podjąć naukę w pierwszej klasie.

5 Pojęcie gotowość szkolna bywa też zamiennie stosowane z terminami:
dojrzałość szkolna, przygotowanie do szkoły.

6 W ocenie gotowości szkolnej uwzględnia się trzy wymiary:
gotowość fizyczną, gotowość poznawczą, gotowość społeczno-emocjonalną.

7 Gotowość fizyczna to przede wszystkim odpowiednia do wieku sprawność ruchowa oraz odporność na zmęczenie. W początkowym okresie nauki, gdy dzieci opanowują sztukę pisania, bardzo ważna jest odpowiednia sprawność ręki. Przez cały okres przedszkolny dzieci ćwiczą siłę i sprawność mięśni dłoni, wykonując różnorodne prace plastyczne, a także codzienne czynności samoobsługowe.

8 O poznawczej gotowości do nauki świadczy poziom poznawczej aktywności dziecka, jego zainteresowanie dla wiedzy jako źródła informacji. Dziecko umysłowo dojrzałe chce się uczyć, interesuje się czytaniem, pisaniem i matematyką oraz dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu. O gotowości umysłowej dziecka stanowi również jego poziom mowy i myślenia, umiejętność swobodnego i zrozumiałego dla otoczenia wypowiadania się, opowiadania, wyrażania pytań i własnych sądów, wniosków oraz ocen.  Dojrzałość umysłową charakteryzuje przede wszystkim swoboda w posługiwaniu się mową.

9 Ważnym czynnikiem decydującym o gotowości społeczno – emocjonalnej dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej jest stan równowagi emocjonalnej umożliwiający dzieciom opanowanie reakcji tj. płacz, krzyk czy wypowiadanie się w niewłaściwych momentach.

10 ROLA RODZICÓW W PRZYGOTOWANIU DZIECKA DO PODJĘCIA NUKI W SZKOLE
Dbałość o rozwój fizyczny dziecka. Stymulacja ważnych sfer rozwojowych poprzez zabawę. Wzmacnianie i pozytywne nastawianie do szkoły nie straszenie dziecka szkołą. Zachęcanie do samodzielności w działaniu, nie wyręczanie dziecka. Chwalenie nawet za drobne osiągnięcia. Dostosowanie dodatkowych zajęć do możliwości i aktualnych zainteresowań dziecka.

11 Najważniejsze jest, by dziecko, które przychodzi do pierwszej klasy, było ciekawe świata i nie bało się szkoły. Jeśli dziecko boi się szkoły, to może mieć kłopoty z rozpoczęciem nauki.

12 Na zakończenie chcę podkreślić, że równowaga między poziomem rozwoju dziecka i jego możliwościami a wymaganiami, jakie stawia szkoła, jest czynnikiem decydującym o sukcesie edukacyjnym.

13 Dlatego warto zwrócić uwagę, na to że Zespół Szkolno Przedszkolny w Legionowie jest bardzo dobrze przygotowany na przyjęcie siedmiolatka i uwzględnia jego specyficzne potrzeby.

14 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Zespół Szkolno-Przedszkolny im
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Legionów Polskich ul. Jana Pawła I nr 2, Legionowo ZAPRASZAMY !!


Pobierz ppt "GOTOWOŚĆ SZKOLNA siedmiolatków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google