Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przyczyny agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przyczyny agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży"— Zapis prezentacji:

1 Przyczyny agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży

2 Definicja Agresja, to „wroga, napastliwa postawa lub zachowanie się względem kogoś lub czegoś”

3 Formy agresji Agresja słowna, np. atak na charakter osoby
atak na kompetencje („Jak możesz być tak głupi?”) atak na pochodzenie („Jesteś taką samą ofiarą życiową jak twój ojciec”) atak na wygląd fizyczny („Czy zawsze musisz wyglądać jak niechluj?”) oszczercze porównanie („Z ciebie nigdy nic nie będzie”) dokuczanie ubliżanie i przeklinanie

4 Formy agresji Agresja fizyczna może mieć charakter instrumentalny i emocjonalny. Z agresją instrumentalną mamy do czynienia wtedy, gdy agresor chce zdobyć lub osiągnąć jakiś cel. Agresja emocjonalna występuje wówczas, gdy dziecko przeżywa lęk lub złość.

5 Trzy główne teorie pochodzenia ludzkiej agresji
teoria instynktów, która mówi, że agresja jest instynktem wrodzonym i że człowiek z natury zachowuje się agresywnie i stosuje przemoc

6 Trzy główne teorie pochodzenia ludzkiej agresji
teoria frustracji, według której przyczyną zachowań agresywnych jest przeżywana frustracja, będąca wynikiem zablokowania zaspokojenia potrzeb

7 Trzy główne teorie pochodzenia ludzkiej agresji
teoria społecznego uczenia się, która mówi, że ludzie uczą się zachowań agresywnych bądź przez własne, bezpośrednie doświadczenie, bądź przez naśladownictwo.

8 Przyczyny agresji wśród dzieci i młodzieży
Studia nad agresją i przemocą wśród dzieci wskazują na to, jak ważny jest wpływ otoczenia na powstawanie zachowań agresywnych. Dzieje się tak wówczas, gdy: dzieci szczególnie często mają do czynienia z agresją i przemocą w rodzinie w rodzinie panuje chaos, a role matki i ojca nie są w pełni realizowane w rodzinie często używa się w stosunku do dzieci agresji i przemocy

9 Przyczyny agresji wśród dzieci i młodzieży
Może się to, między innymi, wyrażać przez: negatywny lub chłodny stosunek emocjonalny rodziców do dziecka, przede wszystkim w pierwszych latach jego życia brak wyznaczonych granic, których dziecku nie wolno przekraczać w zachowaniu wobec rodziców, rodzeństwa innych dorosłych i rówieśników brak relacji ze strony rodziców w rozpoznawaniu i akceptowaniu dziecięcych zachowań

10 Przyczyny agresji wśród dzieci i młodzieży
mało rozwinięta samokontrola swoich emocji dzieci mają wówczas ogromne kłopoty w radzeniu sobie ze strachem, lękiem czy poczuciem krzywdy lub winy. Nie są w stanie przewidzieć swoich relacji emocjonalnych i nie kontrolują swoich zachowań

11 Przyczyny agresji wśród dzieci i młodzieży
ustabilizowane wzory zachowań agresywnych i stosowania przemocy zapewniają one odnoszenie sukcesów i są nagradzające używanie alkoholu i narkotyków

12 Przyczyny agresji wśród dzieci i młodzieży
pokazywana w telewizji przemoc w poważnym stopniu wpływa na uczenie się jej przez dzieci i młodzież Badania pokazują, że przemoc w telewizji może wpływać na agresywne zachowania, tłumić wrażliwość w odbiorze realnego życia i uczyć nierealistycznych zachowań.

13 Przyczyny agresji wśród dzieci i młodzieży
usposobienie dziecka Istnieje większe prawdopodobieństwo, że agresja rozwinie się u dziecka aktywnego, o większym temperamencie, niż u dziecka o temperamencie łagodniejszym.

14 Reasumując CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE POWSTAWANIU AGRESJI

15 Czynniki instytucjonalno- organizacyjne
zbyt liczne klasy zbyt dużo czasu spędzanego w sposób ukierunkowany za mało możliwości wycofania się z pracy grupowej oraz zbyt mało możliwości tworzenia ograniczona ruchliwość (za dużo siedzenia przy stołach, za mało przestrzeni i okazji do ruchu) struktura organizacyjna szkoły (nauka zmianowa, „okienka”, klasy łączone, zmiana nauczycieli) ogólny standard budynku i otoczenia, oświetlenie, poziom hałasu, temperatura i wystrój pomieszczeń (zbyt dużo lub mało bodźców sprzyja agresji).

16 Czynniki psychologiczne
frustracja wynikająca z braku dobrego kontaktu z dorosłymi lub agresja z ich strony niskie poczucie własnej wartości, połączone z dużą ilością negatywnych komunikatów od dorosłych modelowanie zachowań agresywnych w mediach, subkulturach, rodzinach brak jasnych i przestrzeganych reguł życia szkolnego mała umiejętność radzenia sobie z przeżywaniem silnych i negatywnych uczuć, a zwłaszcza złości brak umiejętności konstruktywnego rozwiązania sytuacji konfliktowych frustracja spowodowana brakiem perspektyw życiowych

17 Przyczyny pedagogiczne
zbyt rzadko wykorzystywane umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych przez rodziców i nauczycieli niewłaściwe sposoby komunikowania się z dziećmi, powodujące ich agresję (poniżanie, krytykowanie, wyśmiewanie lub niezauważanie osiągnięć) nieumiejętność radzenia sobie z przeżywaniem silnych i trudnych uczuć nieskuteczne rozładowywanie napięć podczas lekcji (nastawienie na szybki skutek, bez uwzględnienia przyczyn i warunków)

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Przyczyny agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży"

Podobne prezentacje


Reklamy Google