Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja badań Johna Hattiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja badań Johna Hattiego"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja badań Johna Hattiego
Szkolenie Dyrektorów i Nauczycieli w zakresie oceniania wspierającego rozwój uczniów Prezentacja badań Johna Hattiego

2 Co wpływa na uczenie się uczniów i skąd to wiemy?
Najlepsze efekty w nauczaniu osiągniemy wtedy, gdy spojrzymy na uczenie się oczami uczniów. Profesor John Hattie z Auckland University: 15 lat badań, 800 analiz badań edukacyjnych, 50 tysięcy badań na 200 mln uczniów.

3 Jak działają interwencje w edukacji?

4 Jak działają interwencje w edukacji?
0,4 średni rozmiar efektu 1,0 bardzo duży wzrost

5 Interwencje w edukacji – co stosujemy?
Rozmiar efektu większości podejmowanych w szkołach interwencji jest większy od 0, ale mniejszy od 0,4!

6 Przykład zmiany w szkole:
zmniejszenie liczebności klas –wpływ 0,21

7 Rozkład efektów wprowadzanych zmian

8 Rozkład efektów wprowadzanych zmian
Im większy wpływ na osiągnięcia uczniów, tym rzadziej interwencja jest stosowana

9 Przykładowe czynniki wpływające na wyniki w nauce
Powtarzanie klasy Indywidualizacja nauczania Ewaluacja formatywna ucznia Szkoły społeczne Informacja zwrotna Dodatkowe programy nauczania Relacje nauczyciel - uczeń Nauczanie w oparciu o rozwiązywanie problemów Szkolenia nauczycieli Wpływ rówieśników Zaangażowanie rodziców Wiedza merytoryczna nauczycieli Uczenie się w małych grupach Samoocena Zadawanie pytań Podział na grupy wg zdolności Wysokie oczekiwania Praca domowa Motywacja Cele będące wyzwaniem Rozmiar klasy

10 Co działa? Co ma największy wpływ na polepszenie efektów nauczania (5 interwencji)? - 5 min. rozmowy w parach

11 Co działa? Interwencja Badania Średni rozmiar efektu Samoocena 209
1,44 Ewaluacja ucznia (providing formative evaluation) 30 0,90 Informacja zwrotna (feedback) 1287 0,73 Relacje nauczyciel-uczeń 229 0,72 Nauczanie w oparciu o rozwiązywanie problemów 221 0,61 Cele będące wyzwaniem 604 0,56 Wpływ rówieśników 12 0,53 Zaangażowanie rodziców 716 0,51 Uczenie się w małych grupach 78 0,49 Motywacja 327 0,48 Zadawanie pytań 211 0,46

12 Co nie działa? Interwencja Badania Średni rozmiar efektu
Wysokie oczekiwania 647 0,42 Praca domowa 161 0,29 Indywidualizacja nauczania 600 0,23 Rozmiar klasy 96 0,21 Szkoły społeczne 18 0,20 Dodatkowe programy nauczania 102 0,17 Powtarzanie klasy 207 0,16 Podział na grupy według zdolności 500 0,12 Szkolenie nauczycieli 53 0,11 Wiedza merytoryczna nauczycieli 92 0,09

13 Skuteczne nauczanie = OK
Interwencja Średni rozmiar efektu Źródło wpływu Samoocena 1,44 Uczeń Ewaluacja formatywna 0,9 Nauczyciel/Uczeń Informacja zwrotna 0,73 Nauczyciel Relacje nauczyciel-uczeń 0,72

14 Działania nauczyciela
Najlepsze efekty daje Ewaluacja Formatywna i Informacja Zwrotna Spośród działań prowadzonych przez nauczyciela największy wpływ na rozwój uczniów, ich wyniki ma informacja zwrotna (trzeba to wyraźnie podkreślić). Jej średni efekt wpływu to aż 0,73! Porównajmy to chociażby z ciągłym rozwojem zawodowym nauczycieli, który daje 0,62, zadawaniem i sprawdzaniem pracy domowej (0,29), czy poziomem wiedzy nauczyciela na temat nauczanego przedmiotu (0,9). Jak widać żadne inne działanie nauczyciela nie jest skuteczniejsze w polepszaniu wyników uczniów niż udzielanie im informacji zwrotnej.

15 Co oddziałuje na osiągnięcia uczniów?
Trener prezentuje schematyczny rozkład kołowy pokazujący wpływ poszczególnych czynników z otoczenia uczniów na ich uczenie się. Często przecenia się wpływ jaki na wyniki uczniów w nauce ma to czy chodzi do tak zwanej „dobrej szkoły”, czy do przeciętnej w rzeczywistości to oddziaływanie jest dość niewielkie. Podobnie wygląda sprawa wpływu domu rodzinnego ucznia na jego wyniki. Dzielenie uczniów na tych „z dobrych szkół” i „dobrych domów” oraz tych ze „słabych szkół” i „problematycznych domów” jest jedynie przyklejaniem im łatek. Stanowi też usprawiedliwienie dla braku odpowiednich działań ze strony dyrektorów i nauczycieli.

16 Widoczne nauczanie = widoczne uczenie się
Nauczyciel towarzyszy uczniom w procesie uczenia się. Uczniowie są właścicielami własnego procesu uczenia się. Nauczyciel facylitatorem procesu uczenia się, a nie ewaluatorem ucznia

17 Nauczyciel okejowy Stosuje efektywną informację zwrotną.
Wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską. Stwarza warunki do współpracy uczniów. Wspiera uczniów tak, by wszyscy czuli się właścicielami swojego procesu uczenia się. Określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia. Potrafi zadawać pytania angażujące ucznia w tematykę lekcji. Ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia.


Pobierz ppt "Prezentacja badań Johna Hattiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google