Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA WEWNĘTRZNA II

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA WEWNĘTRZNA II"— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA WEWNĘTRZNA II
Barlinek 2012

2 Procesy zachodzące w szkole lub placówce (obszar II)
Przedmiot ewaluacji: pkt Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Cel ewaluacji: ustalenie, czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się czy nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych czy nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się  Kryteria: Efektywność wspomagania i trafność doboru odpowiednich metod aktywizujących do poszczególnych uczniów Metody: ankieta dla ucznia/ rodzica wywiad z nauczycielami Próba badawcza: wszyscy uczniowie LO, T i ZSZ rodzice uczniów LO, T i ZSZ nauczyciele uczący w ZSP nr 1 im.kpt.hm. Andrzeja Romockiego „MORRO” w Barlinku

3 Ankietowani:

4 % ANKIETOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ

5 % ANKIETOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ

6 NAJWIĘKSZA LICZBA ZWRÓCONYCH ANKIET W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH

7 NAJWIĘKSZA LICZBA ZWRÓCONYCH ANKIET W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH

8 ANKIETA DLA UCZNIA - WYNIKI
 1. Czy systematyczne wpisywanie ocen w Systemie Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce LIBRUS motywuje Cię do efektywniejszego uczenia się? ŁĄCZNIE: NIE WIDZĘ RÓZNICY – 45,58 % NIE – 44,74 % TAK – 9,45 %

9  2. Jakie działania podejmowane przez nauczyciela motywują Cię do efektywniejszego uczenia się?

10  2. Jakie działania podejmowane przez nauczyciela motywują Cię do efektywniejszego uczenia się?

11 3. Jakie działania podejmowane przez Twojego rodzica motywują Cię do efektywniejszego uczenia się?

12 3. Jakie działania podejmowane przez Twojego rodzica motywują Cię do efektywniejszego uczenia się?

13 ANKIETA DLA UCZNIA - WYNIKI
 4. Jakie działania nauczyciela zmotywowałyby Cię do bardziej efektywnego uczenia się? Na pytanie udzieliło odpowiedzi 84,45 % uczniów: w LO: 91,60 % w T/ZSZ: 75,70 % 15,54 % uczniów brak głosu

14 ANKIETA DLA UCZNIA - WYNIKI
Najczęstsze wypowiedzi uczniów: LO: „plusy/oceny za aktywną pracę” ( 8,01 %) „nie wiem/ żadne” (7,52 %) „większa wyrozumiałość” (6,48 %) T/ZSZ: „nie ma takiego działania” (12,14 %) „ciekawie prowadzona lekcja, więcej doświadczeń, więcej praktyki, praca w grupach” ( 9,34 %) „oceny za aktywność, za odrabianie zadań” ( 6,07 %)

15 ANKIETA DLA RODZICA - WYNIKI
 1. Jakie sposoby wspierania i motywowania w procesie uczenia się stosuje Pan/Pani wobec swojego dziecka? Na pytanie odpowiedziało : 358 na 536 ( 67 %) ankietowanych rodziców w LO, T i ZSZ Brak odpowiedzi: 33 ,20 % rodziców – (178 osób)

16 ANKIETA DLA RODZICA -WYNIKI

17 ANKIETA DLA RODZICA -WYNIKI

18 WYWIAD Z NAUCZYCIELAMI – WYNIKI
 1. W jaki sposób motywuje Pan/Pani swoich uczniów do efektywniejszego uczenia się? 1. oceny za aktywną pracę na lekcji, oceny za dodatkową pracę 2. dodatkowe zadania dla chętnych 3. pochwały ( ustne/pisemne/ na forum klasy/ telefon do rodziców)

19 WNIOSKI - ANKIETA DLA UCZNIA
 a) Ankieta dla ucznia - działania NAUCZYCIELA: SKiF LIBRUS nie wpływa na motywację uczniów do bardziej efektywnego uczenia się, tylko 9,45 % uczniów wskazało, że systematyczne wpisywanie ocen w SkiF LIBRUS motywuje ich do bardziej efektywnego uczenia się wszyscy uczniowie są zgodni, że najbardziej skutecznymi metodami efektywnego uczenia się podejmowanymi przez nauczyciela są plusy/oceny za aktywność/pracę na lekcji oraz pochwały (ustne/pisemne), te metody pokrywają się z oczekiwaniami uczniów najmniej motywujące są niezapowiedziane kartkówki, uwagi w dzienniku lekcyjnym oraz stres na lekcji (zarówno uczniowie LO, T jak i ZSZ jednogłośnie na pierwszym miejscu wskazują na niezapowiedziane kartkówki) uczniowie oczekują od nauczycieli stawiania więcej plusów/ocen za aktywną pracę, wyrozumiałości oraz prowadzenia ciekawszych lekcji, więcej zajęć praktycznych i pracy w grupach

20 WNIOSKI - ANKIETA DLA UCZNIA
b) Ankieta dla ucznia - działania RODZICA: najbardziej skutecznymi metodami efektywnego uczenia się podejmowanymi przez rodziców to według uczniów nagrody (pieniężne/materialne) oraz pochwały (ustne/pisemne), uczniowie LO najpierw wskazują na pochwały, a potem na nagrody, natomiast uczniowie T/ ZSZ odwrotnie najmniej skuteczną metodą stosowaną przez rodziców to według uczniów kary i krzyk uczniowie oczekują od swoich rodziców częstszego stosowania nagród (materialnych/pieniężnych) – ok. 42 % uczniów

21 WNIOSKI - ANKIETA DLA RODZICA
tylko 10,61 % rodziców LO, T i ZSZ wskazało SKiF LIBRUS jako najczęściej stosowaną metodę wspierania i motywowania dziecka w procesie uczenia się więcej niż połowa rodziców stosuje pochwały ustne w celu motywowania swojego dziecka do efektywnego uczenia się (ok.57 %), po czym co 10 rodzic ucznia LO nagradza (materialnie/pieniężnie) lub wymierza karę pochwały jako metoda skuteczna są zbieżne w obu przypadkach badanych (uczniowie/rodzice), gdyż wskazuje na nie ok. 40 % uczniów oraz ok. 57 % rodziców spośród wymienionych przez rodziców najrzadziej stosowanych metod były nagrody materialne/pieniężne (ok. 29%), kary (ok. 22%) oraz krzyk (ok.17%).

22 WNIOSKI - WYWIAD Z NAUCZYCIELAMI
nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów do bardziej efektywnego uczenia się nauczyciele najczęściej stosują plusy/oceny za aktywność/ pracę na lekcji/dodatkową pracę i pochwały (ustne/pisemne) najrzadszą metodą aktywizującą podawaną przez nauczycieli jest praca w grupach

23 WNIOSKI KOŃCOWE Co robimy DOBRZE?
procesy edukacyjne w szkole są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się i są one zgodne z oczekiwaniami uczniów (oceny/plusy za aktywność/ pracę na lekcji oraz pochwały ustne/pisemne)

24 WNIOSKI KOŃCOWE Co należy DOSKONALIĆ?
● należy uaktywnić w szkole doradztwo zawodowe, gdyż duża liczba uczniów nie rozumie, że uczą się dla siebie, że w szkole ponadgimnazjalnej kształtują swoją przyszłość ( ok.10 % uczniów) ● należy zachęcać uczniów oraz ich rodziców do korzystania z SKiF LIBRUS, gdyż tylko co 10 uczeń i co 10 rodzic wskazuje na nią jako metodę motywującą do bardziej efektywnego uczenia się ● we wszystkich typach szkół należy stawiać więcej plusów/ocen za aktywną pracę na lekcji ● należy częściej chwalić uczniów za aktywną pracę (na forum klasy /pisemnie ) ● należy częściej stosować na zajęciach pracę w grupach

25 WNIOSKI KOŃCOWE Co należy DOSKONALIĆ?
● należy w miarę możliwości zwiększyć liczbę praktyk i doświadczeń ( zarówno zawodowych, jak i na zajęciach) ● w miarę możliwości unikać krzyku na lekcji, gdyż nie wpływa on motywująco na uczniów ● należy być w stosunku do ucznia wyrozumiałym i czasami spojrzeć na niego z tej ”drugiej strony” ● należy motywować uczniów poprzez prowadzenie ciekawszych lekcji np. z zastosowaniem filmów tematycznych ● należy zastanowić się nad wprowadzeniem ZAPOWIEDZIANYCH kartkówek  ● należy zwrócić uwagę na to, aby rodzice wypełniali ankiety w szkole ( zebrania z rodzicami/ „dni otwarte”), gdyż aż 33,20 % rodziców nie zwróciło ankiet

26 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ! Grzegorz Zieliński Monika Przelazły
Zespół w składzie:  Grzegorz Zieliński Monika Przelazły Kamil Wawrzyniak Wioletta Kozioł Anna Suterska Marzena Lewandowska


Pobierz ppt "EWALUACJA WEWNĘTRZNA II"

Podobne prezentacje


Reklamy Google