Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja nadzoru pedagogicznego Sprawny system przepływu informacji Prawidłowość doboru pracowników do charakteru realizowanych zadań Terminowość zadań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja nadzoru pedagogicznego Sprawny system przepływu informacji Prawidłowość doboru pracowników do charakteru realizowanych zadań Terminowość zadań"— Zapis prezentacji:

1

2 Organizacja nadzoru pedagogicznego Sprawny system przepływu informacji Prawidłowość doboru pracowników do charakteru realizowanych zadań Terminowość zadań prowadzonych przez nauczycieli Funkcjonalność obowiązujących procedur Poprawność i racjonalność planów pracy Efektywność systemu doskonalenia nauczycieli Wykorzystanie wyników egzaminów wewnętrznych do doskonalenia procesu dydaktycznego

3 Powołanie zespołu Musimy nazwać problem : wybrać obszar pracy szkoły, który będzie poddany ewaluacji (dydaktyka, wychowanie, inna działalność statutowa) Określamy czas ewaluacji Tworzymy plan ewaluacji Tworzymy projekt ewaluacji Piszemy raport Przedstawiamy wyniki

4 Przedmiot ewaluacji:Brak zadań domowych ze wszystkich przedmiotów Cel ewaluacji: zminimalizowanie zjawiska niewykonywania zadań domowych przez uczniów Cele szczegółowe:- zmotywowanie uczniów do wykonywania zadań domowych, - przekonanie uczniów i ich rodziców do znaczenia zadań domowych w procesie kształcenia, - wyrobienie wśród uczniów nawyku wykonywania zadań domowych, - uświadomienie, że zadania domowe służą wspieraniu rozwoju uczniów/są integralnym elementem procesu kształcenia,

5 Adresaci :dla kogo? Uczniowie, nauczyciele, rodzice Harmonogram: Planowanie: Projektowanie Analiza Raport: Popularyzacja: Terminy: R P, zebrania, godz. wych. Wykonawcy: Dyrektor, ewaluator, pedagog, psycholog, n-l świetlicy Cena: Np: ksero Wyniki: jaki raport? Opisowy, wyniki i wnioski

6 Projekt ewaluacji stanowi swoistą receptę, instrukcję, do której należy się odwoływać na każdym etapie przeprowadzania ewaluacji. Proces projektowania obejmuje następujące etapy: 1. Definiowanie przedmiotu ewaluacji 2. Sformułowanie pytań kluczowych 3. Określenie kryteriów ewaluacji 4. Dobór metod badawczych 5. Określenie próby badawczej 6. Monitorowanie danych.

7 PRZEDMIOT EWALUACJIPRZEDMIOT EWALUACJI KRYTERIA EWALUACJIKRYTERIA EWALUACJI PYTANIA KLUCZOWEPYTANIA KLUCZOWE METODY DOBÓR PRÓBY, ŹRÓDŁA DANYCHDOBÓR PRÓBY, ŹRÓDŁA DANYCH MONITORING PREZENTACJA WYNIKÓWPREZENTACJA WYNIKÓW BRAK ZADAŃ DOMOWYCH zmniejszenie liczby oc. ndst cząstkowych na II semestr Zmniejszenie o 1% liczby uczniów w poszczególnych klasach nagminnie nieodrabiających zadań domowych Zwiększenie liczby uczniów na zaj. świetlicowych Zachęcenie większego procentu rodziców do pomocy dzieciom Wskaźniki sukcesu Pytania które sobie zadajemy: Czy w szkole są przedmioty z których uczniowie nie odrabiają zadań domowych? Czy nauczyciele systematycznie sprawdzają zadania domowe? Jaki rodzaj oceniania stosowany jest w szkole za zadania? Ile czasu poświęcają uczniowie na odrabianie zadań domowych? Analiza dokumentów Rozmowy i obserwacje ankieta wszyscy uczniowie i rodzice Kontrolowanie przez ewaluatora przestrzegania poszczególnych terminów Rada Pedagogiczna, zebranie z rodzicami, lekcje wychowawcze

8

9 Służą wskazaniu, co w ramach prowadzonej ewaluacji będzie podlegało wartościowaniu (ocenie) Najczęściej stosowane kryteria ewaluacji: skuteczność, trafność, efektywność, użyteczność, trwałość.

10 Prezentację opracowała mgr Anna Kozioł Publiczne Gimnazjum nr1 im. Noblistów Polskich w Jugowie


Pobierz ppt "Organizacja nadzoru pedagogicznego Sprawny system przepływu informacji Prawidłowość doboru pracowników do charakteru realizowanych zadań Terminowość zadań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google