Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO"— Zapis prezentacji:

1 ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO

2 Wprowadzenie Od 2009 roku nasza szkoła bierze udział w programie SUS (Szkoła Ucząca Się), którego celem jest podnoszenie efektywności nauczania i uczenia się.

3 W trakcie tego czasu odbyliśmy wiele szkoleń i spotkań z rodzicami, uczniami oraz we własnym gronie nauczycielskim. Zastawialiśmy się wspólnie nad celami, jakie chcieliśmy osiągnąć. Pracowaliśmy nad: Cel 1: Uczniowie potrafią sami się uczyć, wykorzystując elementy OK. Cel 2: Szkoła podejmuje działania mające na celu świadomy wybór studiów / zawodów przez uczniów.

4 W lutym 2011 roku Centrum Edukacji Obywatelskiej przyznało nam certyfikat SUS.

5 Co to jest Ocenianie Kształtujące (OK)?
Jest to rodzaj oceniania szkolnego, który ma pomóc uczniowi uczyć się.

6 Techniki zadawania pytań
Z czego składa się OK.? Cele lekcji Kryteria oceniania Informacja zwrotna Pytania kluczowe Techniki zadawania pytań Ocena koleżeńska Samoocena

7 1.Cele lekcji Nauczyciel przed przystąpieniem do planowania lekcji zastanawia się, jakie cele chce zrealizować z uczniami podczas lekcji. Określa też, co chce, aby uczniowie osiągnęli. Często cel, który stawia sobie nauczyciel, może być dla ucznia niejasny. Dlatego nauczyciel musi go tak sformułować, aby stał się on zrozumiały dla każdego ucznia. Pod koniec lekcji wraz z uczniami nauczyciel powinien sprawdzić, czy cel został osiągnięty

8 2. Kryteria oceniania (NaCoBeZu)
Uczeń musi wiedzieć, co dokładnie będzie podlegało ocenie. Należy ustalić, co będzie brane pod uwagę przy ocenianiu (NaCoBeZu). Kryteria pomagają uczniom przygotować się do sprawdzianu oraz wykonać pracę tak, aby postawiony przez nauczyciela cel został zrealizowany. Nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, co zapowiedział wcześniej.

9 3. Informacja zwrotna 1.Polega na docenieniu dobrych elementów pracy ucznia 2.Odnotowanie tego co wymaga poprawy 3.Wskazówki w jaki sposób uczeń powinien poprawić błędy 4.Wskazówki w jakim kierunku uczeń dalej pracować

10 4. Pytania kluczowe Są to pytania, które: 1.pokazują szerszą perspektywę zagadnienia, 2.są ściśle związane z celem lekcji, 3.zawierają w sobie główną problematykę lekcji, 4.mają spowodować zainteresowanie ucznia tematem, 5.odpowiedź na te pytanie uczeń powinien uzyskać podczas jednej lub cyklu lekcji

11 Przykłady różnych pytań kluczowych
Historia: Dlaczego nie możemy zapomnieć o zagładzie Żydów? Język niemiecki: W jaki sposób opowiesz o swoich planach wakacyjnych oraz uzyskasz informację o tym od innych osób? Język polski: Po co czytać lektury, skoro mamy streszczenia? Przedsiębiorczość: Co myślisz o chuligaństwie na stadionach piłkarskich? A co myślą o tym piłkarze? Dlaczego nie ma chuligaństwa podczas rozgrywek sportowych w innych dyscyplinach? Godzina wychowawcza: Dlaczego nasze życie jest pełne norm i zasad? Fizyka: Dlaczego sztabki metalu o tych samych wymiarach mają różną masę? Matematyka: Jak sądzisz, w jakich sytuacjach matematycznych i życiowych może być przydatna umiejętność zamiany ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne? WF: Co decyduje o szybkości w pływaniu?

12 5.Techniki zadawania pytań
Zadawanie pytań w ocenianiu kształtującym polega na włączaniu wszystkich uczniów w myślenie nad rozwiązywaniem problemu postawionego przez nauczyciela. Ma temu służyć m.in.: wydłużenie czasu oczekiwania na odpowiedź ucznia, kierowanie przez nauczyciela pytania do wszystkich uczniów, a nie tylko do zgłaszających się, poszukiwanie w parach odpowiedzi na pytania nauczyciela, niekaranie za błędne odpowiedzi.

13 6.Ocena koleżeńska Uczniowie na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów oceniania wzajemnie recenzują swoją pracę, dają sobie wskazówki, jak je poprawić. Ma to dwojaki sens: z jednej strony dobrze rozumieją kolegę, którego pracę sprawdzają, gdyż przed chwilą wykonywali to samo zadanie, a z drugiej – uczą się od swojego kolegi: ustalania kryteriów oceniania (co oceniam?) i umiejętności dawania informacji zwrotnej (jak to komunikuję?)

14 7.Samoocena Jeśli uczeń potrafi ocenić, ile się nauczył i ile musi się jeszcze nauczyć, aby osiągnąć wyznaczony cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego uczestnika tego procesu.

15 Materiały źródłowe http://www.ceo.org.pl

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google