Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

im. Króla Jana III Sobieskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "im. Króla Jana III Sobieskiego"— Zapis prezentacji:

1 im. Króla Jana III Sobieskiego
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Dalej - Klikaj myszą

2 TEMAT ZMIANY: Wprowadzenie „Oceniania kształtującego” w szkole jako jeden ze sposobów na podniesienie wyników nauczania.

3 Wstęp Szkoła jest placówką oświatową, w której bez przerwy zachodzą różne przemiany. Nowe rządy w państwie, wprowadzane reformy, zmiany programowe wymuszają na dyrekcji i nauczycielach bezustanne dokształcanie się, motywowanie i pogoń za tym, co nowe i lepsze. Głównym priorytetem, który nie podlega żadnym reformom, a do którego w każdej szkole się dąży jest osiąganie jak najlepszych wyników w nauce. To one stanowią o tzw. renomie szkoły, zachęcają rodziców do świadomego jej wyboru, a uczniów motywują do efektywniejszej nauki. Wiele działań prowadzonych w szkole musimy podporządkować temu, by ten cel był stale osiągany, dlatego zachęcamy nauczycieli do angażowania się w różne programy edukacyjne. Po osiągnięciu certyfikatu „Szkoły z klasą” i „Szkoły uczącej się”, w wybranych trzech klasach rozpoczęliśmy wprowadzanie oceniania kształtującego.

4

5 Szczegółowe zadania w wyodrębnionych etapach
Etapy działania Szczegółowe zadania w wyodrębnionych etapach Harmonogram realizacji zadań Odpowiedzialni za zadania Sposób monitorowania zadań Szczegółowe kryteria sukcesu I. Etap wstępny 1. Zgłoszenie szkoły do SUS OK V 2. Pozyskanie środków finansowych na szkolenia Lipiec 2008 r. Dyrektor szkoły Wykaz szkół zgłoszonych do CEO do programu SUS OK V Zakwalifikowanie szkoły do programu II. Przedstawienie programu OK RP 1 . Zapoznanie RP z programem. 2. Zgłaszanie się chętnych osób na liderów OK w szkole r Do 15 września Zapis w protokole RP Zgłoszenie się liderów OK w szkole

6 III. Zapoznanie n-li i rodziców z założeniami OK 1 . Szkolenie dyrektorów 2. Prezentacja dla RP 3. Wybór klas do programu 4. Prezentacja dla rodziców 17, 18 września 2008r r r. r. Trenerzy CEO Dyrektor Dyrektor i liderzy OK (Chrząszcz, Olszewska, Witkowska) Zaświadczenie ukończenia szkolenia Zapis w protokole RP Zapis w protokole RR Poznanie założeń oceniania kształtującego jw. przez wszystkich nauczycieli pracujących w szkole Zaakceptowanie proponowanych klas przez RP i RR IV. Rozpoczęcie cyklu szkoleń 1.Szkolenie wszystkich nauczycieli przedmiotowców uczących w szkole 2. Rozpoczęcie kursu liderów na platformie CEO 3. Szkolenia wyjazdowe 2 nauczycieli 4. Szkolenia wyjazdowe 2 nauczycieli 5. Szkolenia liderów OK 6. Szkolenie wszystkich nauczycieli przedmiotowców uczących w szkole r r. Styczeń 2009r. Kwiecień 2009r. Cykl 7 spotkań wg kalendarza szkoleń liderów Maj 2009r. Trener CEO Liderzy OK Wolańska, Polakowska Zdanowska, Huńczak Odpowiedzialni liderzy OK Zaświadczenia ukończenia szkolenia Sprawozdanie liderów Szczegółowe zapoznanie z OK Przygotowanie do szkoleń RP Nabywanie nowych umiejętności pisania scenariuszy lekcji Nabywanie nowych umiejętności Podsumowanie i ewaluacja

7 V. Wdrażanie OK w klasach II b, III a, IV c 1. Wprowadzanie celów nauczyciela i w języku ucznia 2. Wprowadzenie kryteriów oceniania NACOBEZU 3. Wprowadzenie oceny kształtującej 4. Wprowadzenie informacji zwrotnej 5. Wprowadzenie pytań kluczowych 6. Wprowadzanie oceny koleżeńskiej i samooceny 7. Podsumowanie i ewaluacja – r. Wg. kalendarza liderów Nauczyciele uczący w klasach II b, III a, IV c Do każdego zadania hospitacja ze zwróceniem uwagi na stosowanie elementów OK, sprawozdania z zebrań nauczycieli, przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli (kwiecień 2009r.), stworzenie banku pytań kluczowych i pomysłów na wdrażanie OK 100% nauczycieli stosuje elementy OK. w wybranych klasach. Ponad połowa uczniów, rodziców i nauczycieli pozytywnie zaopiniowała OK. Decyzja o kontynuowaniu OK w nowym roku szkolnym. Powstanie szkolnego „banku pytań kluczowych”

8

9

10

11

12

13

14

15

16 „Z OK łatwiej” Wyniki osiągane przez uczniów ze sprawdzianu po VI klasie w naszej szkole są zbliżone do średnich wyników w powiecie i nieco niższe jak średnia województwa. Środowisko, w którym pracuje szkoła jest bardzo zróżnicowane. Większość naszych uczniów to dzieci z rodzin biednych i zaniedbanych wychowawczo. Mamy powody sądzić, że szkoła jest postrzegana jako dobra, chociażby ze względu na duży nabór dzieci spoza rejonu , ale wyniki uczniów nas nie zadawalają. Ten sposób oceniania będzie bardzo pomocny szczególnie uczniom słabym, nie mającym pomocy ze strony domu. Uczeń otrzyma informację, co już wie, a czego jeszcze nie potrafi. Rodzic, ukierunkowany w ten sposób przez nauczyciela, będzie potrafił pomóc swojemu dziecku. Podejmujemy nowe działania, mające na celu nie zdobycie kolejnego certyfikatu, ale w sposób rzeczywisty i konkretny nakierowane na ucznia, mające wspomóc jego proces uczenia się, a w efekcie podnieść ogólne wyniki szkoły. Wprowadzenie OK w szkole jest procesem długotrwałym i możliwym do oceny po dłuższym okresie stosowania, ale jednocześnie w żadnym przypadku nie ma obawy, że działania te mogą wpływać na niekorzyść ucznia, a jedynie mu pomóc.

17 Zmiany, które nastąpiły po wprowadzeniu w szkole oceniania kształtującego.
Prawie połowa nauczycieli uczy w klasach, w których stosuje się OK. Nauczyciele ci aktywnie doskonalą swój warsztat pracy. Poza nimi jest też grupa nauczycieli, która także wykorzystuje niektóre elementy OK na swoich lekcjach w innych klasach. Nauczyciele dyskutują na temat nowych metod. Jest to największa debata na temat metod nauczania od bardzo dawna. Mobilizacja do pracy nawet kilku osób wpływa pozytywnie na resztę. Uważam, że w mojej szkole zmieniła się również na lepsze atmosfera pracy. Każdy odpowiada za swoje działania, organizowane są spotkania nauczycieli pracujących OK-em, Aktualizowana jest gazetka na ten temat OK..

18 Wnioski Podsumowanie próby zmiany kontekstu i plany na przyszłość.
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu w roku szkolnym 2008/2009 wprowadziła w niektórych klasach ocenianie kształtujące. Stosowali je nauczyciele w klasach II b, III a oraz IV c. 3 osoby uczestniczyły w kursie internetowym dla liderów OK w szkole. Zgodnie z realizacją poszczególnych modułów kursu stopniowo wprowadzano w wybranych do OK klasach wszystkie elementy OK. Korzyści płynące ze stosowania OK wg naszych nauczycieli to: uporządkowanie lekcji oraz świadome uczenie się uczniów. Nauczyciele twierdzą, że podoba im się NACOBEZU, gdyż uczniowie nie mają problemu z powtórką materiału i wiedzą, czego mają się uczyć, a przez to nie są zaskakiwani nieznanymi treściami. Dobre jest też stosowanie techniki zdań niedokończonych, gdyż zmusza uczniów do myślenia i zastanowienia się nad treścią zadania. Bardzo często korzystają z techniki sygnalizacji świetlnej, gdyż przeprowadzona w ten sposób samoocena uczniów daje im informację na temat stopnia zrozumienia omawianych na lekcji zagadnień.

19 Wnioski Podsumowanie próby zmiany kontekstu i plany na przyszłość.
OK wzbogacił nasz warsztat pracy w nowe atrakcyjne dla uczniów metody W przyszłym roku będziemy mogli wykorzystać scenariusze lekcji, które stworzyli nauczyciele i udostępnili poprzez złożenie ich w bibliotece szkolnej Posiadamy własny bank pytań kluczowych, na razie skromny, ale na pewno w kolejnych latach będzie się powiększał. Trudności stwarza natomiast czasochłonność stosowania wszystkich elementów OK, pisanie informacji zwrotnej oraz układanie pytań kluczowych. Większość rodziców pozytywnie odnosi się do wprowadzonego w szkole OK. W przyszłym roku planujemy kontynuować stosowanie OK w tych klasach, w których w tym roku było wprowadzane. Chcemy też rozszerzyć stosowanie OK w innych klasach. Szkoła zgłosiła się do programu SUS – zaawansowany w roku szkolnym 2009/2010

20 Im. Króla Jana III Sobieskiego
Szkoła Podstawowa nr 5 Im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu


Pobierz ppt "im. Króla Jana III Sobieskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google