Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania realizowane w ramach projektu „Matura z matematyki”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania realizowane w ramach projektu „Matura z matematyki”"— Zapis prezentacji:

1 Działania realizowane w ramach projektu „Matura z matematyki”
Projekt realizowany jest przez zespół powołany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty, Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

2 METODOLOGIA BADAŃ W ramach projektu zrealizowano następujące działania: Diagnoza stanu przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki – badania ankietowe uczniów/słuchaczy (OKE Łomża) Diagnoza stanu przygotowania szkół ponadgimnazjalnych do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki – badania na podstawie arkusza diagnostycznego (KO Białystok) Przeprowadzenie testu diagnostycznego w dniu 3 czerwca 2009r. Planowane działania w 2009r.: Przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli matematyki (jesień 2009r.) Opracowanie materiału pomocniczego dla nauczycieli matematyki (grudzień 2009r.) Badanie przeprowadzono w ramach projektu „Matura z matematyki”, którego celem było wsparcie: uczniów w osiągnięciu sukcesu na egzaminie; nauczycieli matematyki w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu; dyrektorów w zakresie organizacji procesu kształcenia i prowadzenia nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

3 METODOLOGIA BADAŃ Metody i techniki badawcze:
Analiza dokumentów, rozmowa z dyrektorem szkoły, rozmowa z nauczycielami matematyki Arkusz diagnostyczny (dyrektorzy szkół i nauczyciele) Sondaż diagnostyczny (uczniowie/słuchacze). Próba badawcza: Badaniem objęto 30% losowo wybranych szkół publicznych i niepublicznych, których absolwenci mają prawo przystąpić do egzaminu Próba badawcza:wśród wybranych szkół w równym stopniu znalazły się szkoły funkcjonujące w dużych miastach, małych miejscowościach, a także na terenach wiejskich. Arkusz diagnozy składał się z dwóch części skierowanych do dyrektora szkoły oraz nauczycieli matematyki. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

4 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Matematyka jest dla uczniów ważna, ponieważ stała się przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym. Nie oznacza to jednak, że uczniowie poświęcają jej dużo czasu. Do lekcji przygotowują się częściowo, tak jak do każdego przedmiotu. Odrabiają przeważnie tylko pracę pisemną i uczą się przed zapowiedzianymi klasówkami oraz wtedy gdy spodziewają się, że będą pytani. Często nie potrafią odrobić pracy domowej, bo nie wszystko rozumieją. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

5 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Na lekcjach matematyki uczniowie przeważnie mają okazję do samodzielnego rozwiązywania zadań zamkniętych, ale nie zawsze z tego korzystają. Nie wszyscy ćwiczą rozwiązywanie zadań zamkniętych, których dotychczas nie stosowano w arkuszach maturalnych z matematyki. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

6 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Do egzaminu uczniowie przygotowują się uczestnicząc głównie w lekcjach matematyki w szkole. Nieliczni mogą skorzystać z dodatkowych zajęć organizowanych przez szkołę. Część uczniów korzysta z korepetycji. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

7 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Przyszli maturzyści będą przystępowali głównie do obowiązkowego egzaminu na poziomie podstawowym. Tylko nieliczni planują zdawać matematykę jako przedmiot dodatkowy. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

8 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Zdaniem nauczycieli, znaczna część młodzieży, mimo podejmowanych przez szkołę różnorodnych działań, wykazuje słabe zainteresowanie tym przedmiotem, posiada bardzo niski stopień motywacji, brakuje jej również poczucia odpowiedzialności za własne wyniki w nauce matematyki. Znamienny jest fakt spadku zainteresowania rodziców procesem uczenia i nauczania. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

9 Nauczyciele uważają, że właściwie przygotowują się
Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Nauczyciele uważają, że właściwie przygotowują się i młodzież do egzaminu z matematyki, ale są pełni obaw o jego końcowy wynik. Wskazują szereg okoliczności, które mogą mieć znaczący wpływ na wynik egzaminu w 2010 roku. Nauczyciele oczekują wsparcia oraz pomocy w zakresie szkoleń i materiałów ćwiczeniowych (przykładowe zadania i arkusze, zbiory zadań, próbna matura). Kuratorium Oświaty w Białymstoku

10 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Zdaniem uczniów i dyrektorów nauczyciel jest najważniejszym ogniwem w procesie przygotowania do matury. Dyrektorzy w ponad 60% szkół inicjatywę w zakresie wspomagania uczniów pozostawili nauczycielom matematyki. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

11 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Mimo dużego zaangażowania dyrektorów szkół i nauczycieli matematyki w proces przygotowania uczniów do odniesienia sukcesu na maturze, wyniki testu diagnostycznego wskazują, że działania szkoły nie przynoszą spodziewanych efektów. Szkoły podejmują wiele działań, ale nie zbierają informacji zwrotnych i nie analizują informacji zwrotnych. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

12 Wnioski dotyczące przygotowania szkół do obowiązkowej matury z matematyki na podstawie przeprowadzonych badań ( ankiety, arkusza diagnozy, testu diagnostycznego) Dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie wskazują na potrzebę zwiększenia tygodniowego wymiaru liczby godzin matematyki. Aktualny stan prawny pozwala na racjonalną organizację dodatkowych zajęć. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

13 Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Program szkolenia dla nauczycieli matematyki w ramach projektu „Matura z matematyki” Rejestracja uczestników za pośrednictwem strony internetowej Kuratorium Oświaty. Kuratorium Oświaty w Białymstoku 13

14 Moduły szkolenia: Kuratorium Oświaty w Białymstoku 14
Wymagania egzaminacyjne Rozwiązywanie zadań tekstowych Zadania zamknięte wielokrotnego wyboru Zadania otwarte Rozwiązywanie arkusza Kuratorium Oświaty w Białymstoku 14


Pobierz ppt "Działania realizowane w ramach projektu „Matura z matematyki”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google