Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Janina Grzecznowska Gorzów Wlkp. marzec 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Janina Grzecznowska Gorzów Wlkp. marzec 2013."— Zapis prezentacji:

1 Janina Grzecznowska Gorzów Wlkp. marzec 2013

2 Szkoła dawniej i dzisiaj
W roku szkolnym 2012/ uczniów. W 2 typach szkół kształcenie odbywa się w następujących zawodach: Technikum: - technik mechanik, - technik logistyk, - technik spedytor,  Zasadnicza Szkoła Zawodowa: - mechanik monter maszyn i rządzeń, - mechanik pojazdów samochodowych. Kadra: 61 osób w tym 48 nauczycieli.

3 od jednego kroku” Konfucjusz
„Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku” Konfucjusz OBSERWACJE KOLEŻEŃSKIE  OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE  NAUCZYCIELSKA AKADEMIA INTERNETOWA

4 OBSERWACJE KOLEŻEŃSKIE SĄ OK WSTĘP DO OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO
CEL PROJEKTU: podniesienie efektów kształcenia poprzez wprowadzenie oceniania kształtującego. Cele obserwacyjne. Nauczyciele: będą doskonalić współpracę, wzbogacą swój warsztat pracy, lepiej będą organizować jednostkę lekcyjną, będą stosować elementy oceniania kształtującego.

5 PRZYJĘTE KRYTERIA SUKCESU
Nauczyciele: ilość obserwacje koleżeńskie nie zmaleje, będą przedstawiać cele lekcji i kryteria sukcesu oraz sprawdzać czy zostały osiągnięte, 3.będą doskonalić umiejętność udzielania informacji zwrotnej,

6 PRZYJĘTE KRYTERIA SUKCESU
UCZNIOWIE: będą znali cele lekcji i będą je osiągali, będą wiedzieli czego i po co się uczą, W szkole poprawią się relacje uczeń – nauczyciel. 

7 OBSERWACJE KOLEŻEŃSKIE SĄ OK WSTĘP DO OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO
SPOSÓB MONITOROWANIA: udział w spotkaniach zespołu nauczycieli wprowadzających obserwacje koleżeńskie, analiza dokumentacji zespołu uczestniczącego w zmianie, obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli, analiza wyników ankiet.

8 Edukacja potrzebuje szkół, w których dyrektorzy i nauczyciele chcą się rozwijać, stosować nowe metody nauczania i są świadomi swojego znaczenia dla szkoły i uczniów. Obserwacje koleżeńskie są czymś więcej niż inwestycją w pojedynczego nauczyciela i jego warsztat pracy. Entuzjaści OK obserwacji wierzą, że edukacja może być lepsza.

9 Z czego korzystali nauczyciele
Podczas lekcji nauczyciele korzystali z patyczków z imionami uczniów, dzięki którym wybierali uczniów do odpowiedzi. Korzystali też z metodników lub z samodzielnie wykonanych przez siebie narzędzi używanych w ocenianiu kształtującym.

10 Z czego korzystali nauczyciele
Światła – trzy kartki w kolorach: zielonym, żółtym i czerwonym lub buźki Uczniowie wystawiają odpowiedni kolor w celu poinformowania nauczyciela: zielony – daję sobie świetnie radę, wszystko rozumiem żółty – mam pewne wątpliwości czerwony – nic nie rozumiem Z czego korzystali nauczyciele

11 Z czego korzystali nauczyciele
harmonogramy, arkusze obserwacji materiały pomocnicze i fachowa literatura

12 Co się udało Poprawa efektywności nauczania poprzez formułowanie celów w języku zrozumiałym dla ucznia oraz podawanie kryteriów sukcesu. Uczniowie wiedzą czego i po co się uczą. Lekcje zostały wystandaryzowane co wprowadza harmonię w przekazywaniu wiedzy na różnych zajęciach. Poprawiły się relacje kadry z uczniami. Wszyscy nauczyciele uczestniczą w projekcie i stosują elementy oceniania kształtującego.

13 OBSERWACJE KOLEŻEŃSKIE 2012 – 2013
Co działa dziś ? OBSERWACJE KOLEŻEŃSKIE 2012 – 2013  wdrażanie elementów oceniania kształtującego – cele, kryteria sukcesu, informacja zwrotna,  obserwacje lekcji w parach,  szkolenia nauczycieli w Nauczycielskiej Akademii Internetowej WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 15 w Gorzowie Wlkp.  wspólne spacery obserwacyjne,  wspólne doskonalenie informacji zwrotnej (po obejrzeniu sfilmowanej lekcji), .

14 Czego się nauczyłam? Stanowisko dyrektora szkoły nie predysponuje samoistnie do miana lidera, Delegowanie kompetencji i uwolnienie większej samodzielności nauczycieli powoduje pełną identyfikację zespołu z przyjętymi celami oraz większe poczucie odpowiedzialności za uzyskane efekty, Dobre przygotowanie zmiany połączone z entuzjazmem, determinacją i konsekwencją dają rewelacyjne efekty.

15 PLANOWANIE ZMIANY „OBSERWACJE KOLEŻEŃSKIE SĄ OK.”
1. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z koncepcją zmiany. 2. Wyłonienie grupy entuzjastów zmiany. 3. Przydzielenie par do obserwacji. 4. Ustalenie harmonogramu obserwacji przez nauczycieli. 5. Opracowanie arkusza obserwacji wspólnie z nauczycielami. 6. Obserwacje koleżeńskie. 7. Monitorowanie obserwacji. 8. Opracowanie wniosków do dalszej pracy.

16 Chyba żaden z dyrektorów czy też inaczej mówiąc liderów zespołu nie może powiedzieć, że w procesie przywództwa osiąga same sukcesy, a praca żadnej szkoły nie jest wolna od błędów. Świadomość tego faktu daje motywację do zmiany.

17 PROPOZYCJA UTWORZENIA LOKALNYCH SIECI SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ
REKOMENDACJA PROPOZYCJA UTWORZENIA LOKALNYCH SIECI SZKÓŁ UCZĄCYCH SIĘ

18 Dziękuję za uwagę Janina Grzecznowska Dyrektor
Zespołu Szkół Mechanicznych Gorzów Wielkopolski ul. Dąbrowskiego 32


Pobierz ppt "Janina Grzecznowska Gorzów Wlkp. marzec 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google