Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego"— Zapis prezentacji:

1 Analiza konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego
Departament Rozwoju Gospodarki Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 21 czerwca 2007 r.

2 Wyzwania przemysłu w UE i w Polsce
Wykorzystanie potencjału wiedzy do wprowadzania istotnych zmian technologicznych i organizacyjnych Wzrost udziału produktów innowacyjnych w ofercie przedsiębiorstw Zdobywanie nowych rynków zbytu Rozwój kapitału ludzkiego Dostosowanie do wymogów środowiskowych

3 Założenia polityki przemysłowej w UE wyznaczają
Strategia Lizbońska Komunikat Komisji Europejskiej z 5 października r.: Ramy polityczne dla wzmocnienia przemysłu UE w kierunku bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej (COM(2005)474) Rezolucje, komunikaty, raporty i inne dokumenty określające założenia horyzontalne i sektorowe

4 Polityka przemysłowa w UE
Podkreślenie roli polityk horyzontalnych w takich obszarach jak B+R, ochrona środowiska, dostęp do rynków państw trzecich, kapitał ludzki i uproszczenie prawodawstwa Ocena uwarunkowań i możliwości rozwojowych poszczególnych sektorów w oparciu o wspólne kryteria i polityki horyzontalne Inicjatywy horyzontalne i sektorowe w kluczowych obszarach, w tym Star 21 i GMES

5 Polityka przemysłowa w Polsce
Globalizacja i obecność w Unii Europejskiej Pomyślne zakończenie restrukturyzacji wielu sektorów przemysłowych np. hutniczego, motoryzacyjnego, lekkiego, drzewnego Kontynuowanie restrukturyzacji w sektorze stoczniowym Zachowanie silnej pozycji państwa w sektorach decydujących o bezpieczeństwie państwa i obywateli (energetyczny, gazowniczy, obronny) Podkreślenie roli sektorów najnowszych technologii, w tym sektora kosmicznego

6 Horyzontalna polityka przemysłowa w Polsce
Tworzenie środowiska sprzyjającego zdobywaniu przez firmy przewag konkurencyjnych zamiast bezpośredniego zaangażowania państwa w ten proces Zintegrowanie polityk horyzontalnych oddziałujących na przemysł (innowacyjna, handlowa, rozwoju zasobów ludzkich, własności przemysłowej, ochrony środowiska) Powiązanie rozwoju sektorów przemysłowych z instrumentami wsparcia przedsiębiorstw na poziomie krajowym i unijnym

7 Implementacja horyzontalnej polityki przemysłowej
Analizy konkurencyjności sektorów przemysłowych (perspektywa krótko i średnioterminowa): - badanie makrootoczenia i otocznia konkurencyjnego - ocena pozycji konkurencyjnej na tle UE i świata - wskazanie dostępnych instrumentów wsparcia Foresight technologiczny (perspektywa długookresowa) - kierunki długofalowego rozwoju przemysłu na podstawie bieżącego stanu nauki, technologii i świadomości społecznej i ich wzajemnych powiązań Strategia Rozwoju Przemysłu

8 Polityka przemysłowa wobec sektora kosmicznego
Członkostwo Polski w ESA i PECS Opracowanie analizy konkurencyjności sektora oraz instrumentów wsparcia przedsiębiorstw w tym sektorze Objęcie sektora foresightem technologicznym przemysłu i strategią jego rozwoju Wspieranie rozwoju klastrów kosmicznych w Polsce

9 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Analiza konkurencyjności polskiego sektora kosmicznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google