Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 Toruń, 9.09.2009 r. Badanie współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013.

2 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO TYTUŁ PROJEKTU Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. ZAMAWIAJĄCY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. WYKONAWCA PBS DGA Sp. z o.o., 81-812 Sopot, ul. Junaków 2. Termin wykonywania badania: 22.05. – 24.07. 2009 r. SCHEMAT REALIZACJI BADANIA badanie jakościowe metodą FGI (5 FGI) badanie ilościowe metodą CATI (215 wywiadów) badanie ilościowe metodą PAPI (319 wywiadów). PRÓBA mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego (1 FGI oraz 319 PAPI) potencjalni oraz rzeczywiści beneficjenci RPO WK-P (4 FGI oraz 215 CATI) Beneficjenci potencjalni RPO WK-P – osoby, które uczestniczyły w szkoleniach dotyczących RPO WK-P lub przygotowywały wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P i aktualnie nie uczestniczą w realizacji takiego projektu. Beneficjenci rzeczywiści RPO WK-P – osoby, które uczestniczą w realizacji projektu współfinansowanego ze środków RPO WK-P. - 2 - SCHEMAT REALIZACJI BADANIA

3 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 3 - SCHEMAT REALIZACJI BADANIA Zakres tematyczny projektu badawczego

4 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 4 - Definicja RPO WK-P A. ZNAJOMOŚĆ ORAZ POSTRZEGANIE RPO WK-P Rozpoznawalność hasła i logo RPO WK-P Znajomość nazwy RPO WK-P Znajomość zakresu RPO WK-P

5 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 5 - A. ZNAJOMOŚĆ ORAZ POSTRZEGANIE RPO WK-P Znajomość nazwy RPO WK-P ZNAJOMOŚĆ SPONTANICZNAZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA Znajomość spontaniczna – procent grupy docelowej, który podaje np. nazwę programu samodzielnie bez pomocy ankietera. Znajomość wspomagana – procent grupy docelowej, który deklaruje znajomość np. nazwy programu po jej wyczytaniu przez ankietera. Źródło: Badanie PAPI mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (N=319).

6 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 6 - A. ZNAJOMOŚĆ ORAZ POSTRZEGANIE RPO WK-P Znajomość logotypu RPO WK-P ZNAJOMOŚĆ SPONTANICZNA ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA Znajomość spontaniczna – odsetek osób deklarujących, że wiedzą, jak wygląda logotyp RPO WK-P. Znajomość wspomagana – odsetki osób, które wskazały poszczególne logotypy, jako logotypy RPO WK-P. Źródło: Badanie PAPI mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (N=319).

7 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 7 - A. ZNAJOMOŚĆ ORAZ POSTRZEGANIE RPO WK-P Znajomość hasła RPO WK-P ZNAJOMOŚĆ WSPOMAGANA Znajomość wspomagana – odsetki osób, które wskazały poszczególne hasła, jako hasła RPO WK-P. Źródło: Badanie PAPI mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (N=319).

8 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 8 - A. ZNAJOMOŚĆ ORAZ POSTRZEGANIE RPO WK-P Znajomość zakresu RPO WK-P MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWABENEFICJENCI RPO WK-P Źródło: Badanie PAPI mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (N=319). Źródło: Badanie CATI beneficjentów RPO WK-P (N=215).

9 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 9 - A. ZNAJOMOŚĆ ORAZ POSTRZEGANIE RPO WK-P Oceny RPO WK-P OCENY STOPNIA DOPASOWANIA RPO WK-P DO POTRZEB WOJEWÓDZTWA WG BENEFICJENTÓW PROGRAMU Źródło: Badanie CATI beneficjentów RPO WK-P (N=215).

10 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 10 - A. ZNAJOMOŚĆ ORAZ POSTRZEGANIE RPO WK-P Oceny RPO WK-P OCENY ŁATWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH RPO WK-P WG BENEFICJENTÓW PROGRAMU Źródło: Badanie CATI beneficjentów RPO WK-P (N=215).

11 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 11 - Korzyści związane z RPO WK-P OGÓLNIE SZCZEGÓŁOWO Równanie w górę, przyspieszenie rozwoju, wzrost wiedzy Korzyści społeczne (nauka i rozwój) Poszukiwanie nowych rozwiązań, poszerzanie obszarów działania, pobudzanie do działania Innowacyjne projekty, m.in. edukacyjne Możliwość działania, przeprowadzania zmian, zmieniania rzeczywistości Równanie w górę, przyspieszenie rozwoju, wzrost wiedzy Korzyści społeczne (nauka i rozwój) Poszukiwanie nowych rozwiązań, poszerzanie obszarów działania, pobudzanie do działania Innowacyjne projekty, m.in. edukacyjne Możliwość działania, przeprowadzania zmian, zmieniania rzeczywistości Promocja regionu Inwestycje drogowe Ścieżki rowerowe Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji Wzrost bezpieczeństwa Ochrona środowiska Wsparcie rolnictwa Pomoc bezrobotnym Ochrona zdrowia Promocja regionu Inwestycje drogowe Ścieżki rowerowe Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji Wzrost bezpieczeństwa Ochrona środowiska Wsparcie rolnictwa Pomoc bezrobotnym Ochrona zdrowia A. ZNAJOMOŚĆ ORAZ POSTRZEGANIE RPO WK-P

12 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 12 - Mocne i słabe strony RPO WK-P to, że jest możliwość dofinansowania interesujących projektów możliwość rozwoju firm i rynku pracy dobry podział działań związanych z przedsiębiorczością zachodzące zmiany, weryfikacje działań promowanie innowacyjności zaangażowanie i dobra wola osób pracujących w IZ RPO WK-P plan działania dla regionu wieloletni harmonogram konkursu czas (złożenie – dotacja) konieczność zawarcia we wniosku parametrów dotyczących m.in. zatrudnienia niejasne procedury promesy kredytowe załączanie zbędnych dokumentów (specyfikacje) kwestia innowacyjności casus firm ze stratami nie najlepsza współpraca beneficjentów z IZ RPO WK-P słaba polityka informacyjna dzielenie środków z automatu zbyt małe środki w stosunku do potrzeb regionu MOCNE STRONYSŁABE STRONY A. ZNAJOMOŚĆ ORAZ POSTRZEGANIE RPO WK-P

13 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 13 - Wizerunek emocjonalny A. ZNAJOMOŚĆ ORAZ POSTRZEGANIE RPO WK-P

14 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 14 - Wizerunek emocjonalny BENEFICJENC I Brak dystansu Młodość Otwartość Cierpliwość POTENCJALNI BENEFICJENC I MIESZKAŃCY personalizacja pociąg chiński portret Dystans Chłód Niepewność Nijakość Pozytywne myślenie Bliskość Ciepło Bezpośredniość Sympatia Luksusowy i bardzo szybki (potencjalnie) Nie za bardzo przystosowany do polskich torów Najnowsza generacja pociągów Statyczny: stoi na każdej stacji lub dopiero się rozpędza Świetny jakościowo, ale jazda nie jest płynna Ma duże opóźnienie Biurko lub szafa z wieloma zakamarkami i przegródkami Masywny mebel Twardy Trwały Niezniszczalny A. ZNAJOMOŚĆ ORAZ POSTRZEGANIE RPO WK-P

15 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 15 - Ocena Urzędu Marszałkowskiego jako IZ zaangażowanie życzliwość kompetencje, merytoryczne przygotowanie niektórych pracowników zmiany na lepsze kłopoty kompetencyjne udzielanie sprzecznych odpowiedzi bardzo słaby kontakt telefoniczny kwestia braku odpowiedzialności urzędników za udzielane odpowiedzi zróżnicowana ocena działań pracowników w kontekście szkoleń nadmierna biurokracja nieprzyjazność dystans ze strony beneficjentów (test zdań niedokończonych) MOCNE STRONYSŁABE STRONY B. POSTRZEGANIE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

16 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 16 - C. SKUTECZNOŚĆ KOMUNIKACJI RPO WK-P Oceny działań informacyjnych OCENY ILOŚCI DOSTĘPNYCH INFORMACJI O RPO WK-P Źródło: Badanie CATI beneficjentów RPO WK-P (N=215). OCENY ŁATWOŚCI UZYSKANIA INFORMACJI O RPO WK-P

17 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 17 - D. OCENY I PREFERENCJE WOBEC ŹRÓDEŁ INFORMACJI Działania kierowane do mieszkańców SKUTECZNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH KANAŁÓW Źródło: Badanie PAPI mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (N=319).

18 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 18 - D. OCENY I PREFERENCJE WOBEC ŹRÓDEŁ INFORMACJI Działania kierowane do beneficjentów MIEJSCA, W KTÓRYCH BENEFICJENCI ZETKNĘLI SIĘ Z INFORMACJAMI O RPO WK-P Źródło: Badanie CATI beneficjentów RPO WK-P (N=215). PODSTAWOWE ŹRÓDŁA WIEDZY O RPO WK-P

19 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 19 - D. OCENY I PREFERENCJE WOBEC ŹRÓDEŁ INFORMACJI Preferowane źródła informacji Źródło: Badanie PAPI mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (N=319) oraz CATI beneficjentów RPO WK-P (N=215). ŹRÓDŁA INFORMACJI O RPO WK-P PREFEROWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW I BENEFICJENTÓW

20 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 20 - E. OCENY I PREFERENCJE DOT. ZAKRESU INFORMACJI Oczekiwane rodzaje informacji MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWABENEFICJENCI RPO WK-P Źródło: Badanie PAPI mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (N=319). Źródło: Badanie CATI beneficjentów RPO WK-P (N=215).

21 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 21 - Rekomendacje priorytetowe G. WNIOSKI I REKOMENDACJE Stopień postrzegania Urzędu Marszałkowskiego - negatywny wpływ na stosunkowo dobrą ocenę pracy Urzędu Marszałkowskiego jako IZ RPO WK-P mają aspekty związane z przygotowaniem merytorycznym pracowników oraz oceną skuteczności wydatkowania środków pochodzących z RPO WK-P. Problem: Fundusze Europejskie są odbierane przez rynek poprzez indywidualne doświadczenie beneficjenta, co prowadzi do sytuacji, że każdy urzędnik jest reprezentantem Funduszy (Strategia Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii spójności na lata 2007 – 2013). Rekomendacja: Zweryfikowanie systemu szkoleń nowo przychodzącej kadry wsparte dodatkowo warsztatami prowadzonymi przez doświadczonych pracowników; Weryfikacja systemu motywacji płacowej i pozapłacowej dla pracowników z doświadczeniem. Problem: Jedna na dziesięć osób (beneficjenci, potencjalni beneficjenci, mieszkańcy) jest zdania, że IZ RPO WK-P uda się do 2013 roku wydać całość przeznaczonej na województwo kwoty. Rekomendacja: Regularne informowanie o postępach w wydatkowaniu środków w odniesieniu do sumy przeznaczonej na cały rok i w odniesieniu do pełnej kwoty. Adresat rekomendacji: Naczelnik Wydziału Wyboru Projektów; Naczelnik Wydziału Wdrażania Projektów. Sugerowany termin realizacji rekomendacji: do końca 2009 roku.

22 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 22 - Rekomendacje priorytetowe G. WNIOSKI I REKOMENDACJE Działania promocyjne i informacyjne – pomimo tego, że istnieje pełen wachlarz narzędzi bazujących zarówno na komunikacji pośredniej, jak i bezpośredniej, beneficjenci, potencjalni beneficjenci i mieszkańcy podkreślają fakt swojej niewystarczającej wiedzy na temat Programu. Problem: Strona www jest najważniejszym narzędziem informacyjnym. O ile jest ona dobrze oceniana przez osoby często wykorzystujące to źródło informacji, o tyle korzystanie z niej stwarza trudności potencjalnym beneficjentom i mieszkańcom. Rekomendacja: W stosunku do strony www należy zachować szczególną dbałość w związku z następującymi elementami: przejrzystość strony; wysoki poziom merytoryczny; aktualizacje. Dodatkowo, aby strona była bardziej przyjazna dla mieszkańców województwa, proponujemy wprowadzenie zakładki typu: Moje pierwsze kroki w RPO WK-P. Adresat rekomendacji: Wydział Koordynacji, Wydział Zarządzania RPO WK-P, Wydział Wyboru Projektów, Wydział Wdrażania Projektów. Sugerowany termin realizacji rekomendacji: działanie ciągłe.

23 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 23 - Rekomendacje priorytetowe G. WNIOSKI I REKOMENDACJE Działania promocyjne i informacyjne – pomimo tego, że istnieje pełen wachlarz narzędzi bazujących zarówno na komunikacji pośredniej, jak i bezpośredniej, beneficjenci, potencjalni beneficjenci i mieszkańcy podkreślają fakt swojej niewystarczającej wiedzy na temat Programu. Problem: Niewystarczająca wiedza wśród badanych na temat istnienia newslettera dedykowanego RPO WK-P. Rekomendacja: Podjęcie działań promujących newsletter dedykowany RPO WK-P poprzez np. zamieszczenie na stronie www banerów informujących o możliwościach skorzystania z tego narzędzia. Problem: Otrzymywanie przez badanych – za pośrednictwem newslettera – informacji zbyt ogólnych. Rekomendacja: Możliwość zdefiniowania przez osoby prenumerujące newsletter typów informacji, które chciałyby otrzymywać, np. tylko o naborach wniosków w ramach danego Priorytetu. Adresat rekomendacji: Administrator strony www; Wydział Koordynacji. Sugerowany termin realizacji rekomendacji: do końca 2009 roku.

24 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 24 - Rekomendacje priorytetowe G. WNIOSKI I REKOMENDACJE Działania promocyjne i informacyjne – pomimo tego, że istnieje pełen wachlarz narzędzi bazujących zarówno na komunikacji pośredniej, jak i bezpośredniej, beneficjenci, potencjalni beneficjenci i mieszkańcy podkreślają fakt swojej niewystarczającej wiedzy na temat Programu. Problem: Ocena szkoleń nie zawsze wypada pozytywnie, zwłaszcza pod względem merytorycznego przygotowania prowadzących. Z badania wynika, że respondenci przywiązują ogromną wagę do szkoleń, traktując je jako główne – obok Internetu – źródło informacji.. Rekomendacja: Położenie większego nacisku na analizę danych pochodzących z ankiet ewaluacyjnych (zawierających m.in. elementy oceny przygotowania merytorycznego, sposobu prowadzenia i umiejętności interpersonalnych trenerów). Regularne udzielanie informacji zwrotnych trenerom. Problem: Część firm/instytucji nie otrzymuje informacji związanych z interesującą ich ofertą informacyjno-szkoleniową w ramach RPO WK-P. Rekomendacja: Tworzenie i regularne uaktualnianie branżowych baz danych osób, które skorzystały ze szkoleń w ramach RPO WK-P. Wykorzystywanie tych danych do regularnej wysyłki informacji o planowanych szkoleniach, spotkaniach, konferencjach z uwzględnieniem branż. Adresat rekomendacji: Wydział Koordynacji. Sugerowany termin realizacji rekomendacji: do końca 2009 roku.

25 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 25 - Rekomendacje priorytetowe G. WNIOSKI I REKOMENDACJE Rekomendacje związane z podstawowymi problemami dotyczącymi postrzegania RPO WK-P Problem: Długi czas oceny wniosku sprawia, że niektóre dokumenty tracą ważność, np. ważny 3 miesiące KRS firm. Rekomendacja: Zrewidowanie listy wymaganych załączników składanych na etapie aplikowania wyłącznie do dokumentów niezbędnych do oceny wniosku w pierwszym etapie. Adresat rekomendacji: Biuro Oceny Formalnej Projektów. Sugerowany termin realizacji rekomendacji: do końca 2009 roku. Problem: Beneficjenci i potencjalni beneficjenci składający dany wniosek nie są świadomi zmian, które zachodzą w dokumentacji składanego wniosku. Rekomendacja: Poprawa działań informacyjnych związanych z wprowadzaniem jakichkolwiek zmian podczas składania wniosków, np. wyróżnienie kolorystyczne zmian na stronie WWW; wysyłanie e- mailem informacji do subskrybentów newslettera. Adresat rekomendacji: Administrator strony www. Sugerowany termin realizacji rekomendacji: do końca 2009 roku.

26 Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO - 26 - Dziękuję za uwagę Wydział Zarządzania RPO Biuro Ewaluacji RPO


Pobierz ppt "Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google