Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych"— Zapis prezentacji:

1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 1

2 Usprawnienie zasad organizacyjnych MJWPU
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w sposób bieżący dokonuje aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego MJWPU. Wprowadzane zmiany oraz aktualizacje mają na celu usprawnienie procesów decyzyjnych przebiegających pomiędzy komórkami organizacyjnymi MJWPU; Trwają bieżące zmiany oraz aktualizacje w zakresie Instrukcji Wykonawczej MJWPU. Zatwierdzenie zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej, wpłynie pozytywnie na usprawnienie procesów przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami merytorycznymi, uczestniczącymi w procesie wdrażania RPO WM.

3 Rozwój kompetencji pracowników MJWPU
Pracownicy MJWPU, co dwa lata przechodzą ocenę pracowniczą. Przedmiotowa ocena pozwala na określenie potencjału merytorycznego pracowników poszczególnych komórek merytorycznych. Ostatnia w/w ocena miała miejsce w czwartym kwartale 2009 roku; Pracownicy MJWPU posiadają dostęp do dużej puli specjalistycznych szkoleń. Wydział Kadr i Szkoleń przedkłada kierownikom komórek merytorycznych wykaz dostępnych szkoleń, w celu dopasowania dostępnych szkoleń do aktualnych potrzeb pracowników MJWPU.

4 Wyposażenie techniczne i sprzętowe MJWPU
Pracownicy MJWPU wyposażeni są w dobrej klasy sprzęt komputerowy oraz biurowy. Wyposażenie techniczne jakim dysponuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zapewnia pracownikom odpowiednie warunki pracy; Pracownicy MJWPU korzystający ze stanowisk komputerowych mają zapewniony stały dostęp do sieci wewnętrznej oraz zewnętrznej (Internet); Ponadto dla usprawnienia procesu wdrażania Funduszy Strukturalnych w ramach MJWPU, Stworzono Lokalny System Informatyczny (LSI), jak również zapewniono pracownikom stały dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13).

5 Proces zatrudniania nowych pracowników MJWPU
Kadra pracownicza MJWPU w dużej mierze oparta jest na pracownikach posiadających duże doświadczenie we wdrażania poprzedniej perspektywy finansowej 2004 – Wskazani pracownicy uczestniczyli w procesie wdrażania takich Programów Operacyjnych jak ZPORR, RZL, SPO – WKP. W skład kadry pracowniczej MJWPU, wchodzą osoby, które pracowały w Urzędzie Marszałkowskich Województwa Mazowieckiego, Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

6 Proces zatrudniania nowych pracowników MJWPU cd..
W przypadku zatrudniania nowych pracowników MJWPU, stawia się duży nacisk na to aby osoby nowo zatrudniane, posiadały odpowiednie doświadczenie oraz wiedze i zdolności pozwalające na rozpoczęcie pracy w MJWPU, jak również na dalszy rozwój.

7 Kontakt z opiekunem projektu
Beneficjent realizujący projekt wdrażany przez MWJPU posiada możliwość osobistego kontaktu z opiekunem przedmiotowego projektu; Beneficjent w momencie rozpoczęcia procesu przygotowania dokumentacji do podpisania umowy do dofinansowanie projektu, jest informowany pisemnie o przydzieleniu opiekuna projektu; Opiekun przedmiotowego projektu nie ulega zmianie w trakcie trwania całego procesu wdrażania, rozliczania oraz działań sprawozdawczych w projekcie

8 Określenie kompetencji opiekuna projektu
Zakres kompetencji opiekuna projektu uregulowany jest za pomocą zakresu czynności pracownika MWJPU. Zakres czynności tworzy kierownik komórki merytorycznej opiekuna, zaś za akceptację w/w dokumentu odpowiada Dyrektor MJWPU. Zakres kompetencji jak również możliwości działań poszczególnych opiekunów projektów może być bardzo różny, a wynika to ze specyfiki działań w ramach których realizowane są projekty RPO WM. Różnorodność projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach RPO WM, wymusza indywidualne podejście do każdego z realizowanych projektów.

9 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Dziękuję za uwagę infolinia 9


Pobierz ppt "Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google